خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : فاراقلیط

سایت : فاراقلیط
   تعداد 45
استاد رائفی پوردشمن شناسی 6/12/93            تعداد استفاده : 435
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 6 اسفند 1393 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردشمن شناسی 2/2/94            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 2 اردیبهشت1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورجریان شناسی نفاق            تعداد استفاده : 426
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
توضیحات : شاهرود شب اول 8 اردیبهشت1394
مدت :
کد: 21211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراثبات ولایت فقیه و عبرت های بنی اسرائیل            تعداد استفاده : 846
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردشمن شناسی 27/3/94            تعداد استفاده : 401
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 27خرداد 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردشمن شناسی 20/3/94            تعداد استفاده : 433
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 20خرداد 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراز بعثت محمد صلی الله علیه و اله و سلم تا نهضت خمینی -ره            تعداد استفاده : 408
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 28 اردیبهشت 94
مدت :
کد: 21207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردشمن شناسی 3/4/94            تعداد استفاده : 390
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 3 تیر 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمشروبات الکلی            تعداد استفاده : 891
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورماهواره/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مشهد مقدس/ جلسه سوم 9 آذر 93
مدت :
کد: 21204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورماهواره / جلسه دوم            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مشهد مقدس/ جلسه دوم 8 آذر 93
مدت :
کد: 21203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورماهواره/ جلسه اول            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورصلح امام حسن مجتبی علیه السلام            تعداد استفاده : 837
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمقام امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 877
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوریزید زمانه ات را بشناس            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورآثار دعای عهد            تعداد استفاده : 412
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورولایت فقیه -دفع حداکثری ازسوی جریانی مشکوک            تعداد استفاده : 393
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوروصـیت جـوانــان امــروزی            تعداد استفاده : 382
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردیــپـلمــات جـنایتکــار            تعداد استفاده : 889
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورآب، فتنه پیش روی ایران            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورریشه یابی فتنه ها از قرآن کریم            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمدیریت ظالمانه جهان            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورتوبه            تعداد استفاده : 828
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورکلیپ جنجالی پیش بینی استاد رائفی پور درباره داعش            تعداد استفاده : 863
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورعلت سقوط اخوان المسلمین            تعداد استفاده : 419
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورنظم و برنامه ریزی            تعداد استفاده : 264
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورترک گناه و حرام            تعداد استفاده : 246
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورآیه شفاعت            تعداد استفاده : 249
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمجاهدین بی ادعا 1            تعداد استفاده : 696
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراهداف انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 692
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورشناخت امام زمان عج            تعداد استفاده : 671
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورروبـــــاه مکــــار            تعداد استفاده : 263
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورتاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی            تعداد استفاده : 690
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : زندگی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوربازی شیطانی کلش آف کلنز            تعداد استفاده : 732
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراز کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام – قسمت دوم            تعداد استفاده : 714
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراز کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام – قسمت اول            تعداد استفاده : 695
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوربرنامه ریزی مهدوی و زندگی مهدوی            تعداد استفاده : 750
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمجاهدین بی ادعا 2            تعداد استفاده : 693
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورپازل آبی دشمن و خودکفایی            تعداد استفاده : 750
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردینتان را از من نگیرید            تعداد استفاده : 703
کلیپ سخنان
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورعلت فراموش کردن روز غدیر            تعداد استفاده : 244
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورماجرای توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله            تعداد استفاده : 226
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورولادت حضرت زهرا -س- در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 286
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورنیمه شعبان در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 274
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورعید غدیر در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 261
سخنرانی ها
اثر : استاد رائفی پور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 21168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,864,748