خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- سایت : شهید آوینی

سخنرانی ها
سایت : شهید آوینی
   تعداد 791
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانسخنرانی شب دوم محرم 1396            تعداد استفاده : 759
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان شب دوم محرم سال 96 هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق (ع)
مدت :
کد: 101730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانشب اول محرم 96            تعداد استفاده : 715
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان شب اول محرم سال 96 هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع)
مدت :
کد: 101719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریمعرفت نفس/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 61
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 40:00
توضیحات : زمان: 40:00
مدت : 40:00
کد: 23712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیستم            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:32:06
توضیحات : زمان: 00:32:06 حجم: 15,049 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:06
کد: 23352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و پنجم            تعداد استفاده : 39
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:34:00
توضیحات : زمان: 00:34:00 حجم: 15,943 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:34:00
کد: 23351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و چهارم            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:37:08
توضیحات : زمان: 00:37:08 حجم: 17,408 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:37:08
کد: 23350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و سوم            تعداد استفاده : 38
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:33:24
توضیحات : زمان: 00:33:24 حجم: 15,662 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:33:24
کد: 23349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و دوم            تعداد استفاده : 37
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:27:48
توضیحات : زمان: 00:27:48 حجم: 13,035 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:27:48
کد: 23348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و یکم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:34:40
توضیحات : زمان: 00:34:40 حجم: 16,252 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:34:40
کد: 23347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 41
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:31:57
توضیحات : زمان: 00:31:57 حجم: 14,980 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:31:57
کد: 23346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هجدهم            تعداد استفاده : 43
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:33:49
توضیحات : زمان: 00:33:49 حجم: 15,854 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:33:49
کد: 23345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هفدهم            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:28:02
توضیحات : زمان: 00:28:02 حجم: 13,145 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:02
کد: 23344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه شانزدهم            تعداد استفاده : 44
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:28:44
توضیحات : زمان: 00:28:44 حجم: 13,473 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:44
کد: 23343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 46
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:29:46
توضیحات : زمان: 00:29:46 حجم: 13,960 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:46
کد: 23342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 44
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:28:56
توضیحات : زمان: 00:28:56 حجم: 13,569 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:56
کد: 23341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 40
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:29:04
توضیحات : زمان: 00:29:04 حجم: 13,629 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:04
کد: 23340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:29:53
توضیحات : زمان: 00:29:53 حجم: 14,012 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:53
کد: 23339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:29:13
توضیحات : زمان: 00:29:13 حجم: 13,700 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:13
کد: 23338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دهم            تعداد استفاده : 49
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:15:49
توضیحات : زمان: 00:15:49 حجم: 7,414 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:15:49
کد: 23337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه نهم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:29:01
توضیحات : زمان: 00:29:01 حجم: 13,606 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:01
کد: 23336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:32:33
توضیحات : زمان: 00:32:33 حجم: 15,262 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:33
کد: 23335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هفتم            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:31:17
توضیحات : زمان: 00:31:17 حجم: 14,668 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:31:17
کد: 23334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه ششم            تعداد استفاده : 44
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:32:33
توضیحات : زمان: 00:32:33 حجم: 15,262 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:33
کد: 23333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه پنجم            تعداد استفاده : 44
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:30:05
توضیحات : زمان: 00:30:05 حجم: 14,107 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:30:05
کد: 23332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 42
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:25:23
توضیحات : زمان: 00:25:23 حجم: 11,904 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:25:23
کد: 23331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 40
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:29
توضیحات : زمان: 00:03:29 حجم: 1,640 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:03:29
کد: 23330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیمرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 37
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 00:26:06
توضیحات : زمان: 00:26:06 حجم: 12,241 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:26:06
کد: 23329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریمعرفت نفس/ جلسه اول            تعداد استفاده : 49
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 40:53
توضیحات : زمان: 40:53
مدت : 40:53
کد: 23328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتهدف از خلقت            تعداد استفاده : 167
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:09:28
توضیحات : زمان: 0:09:28 حجم: 1,110
مدت : 0:09:28
کد: 23282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتغافل نشدن از دنیای مردم            تعداد استفاده : 155
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:13:48
توضیحات : زمان: 0:13:48 حجم: 1,619
مدت : 0:13:48
کد: 23281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتبه آنچه می دانیم عمل کنیم            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:11:42
توضیحات : زمان: 0:11:42 حجم: 1,371
مدت : 0:11:42
کد: 23280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتچه کرده ایم که بی سرپرست مانده ایم؟            تعداد استفاده : 102
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:25:00
توضیحات : زمان: 0:25:00 حجم: 2,931
مدت : 0:25:00
کد: 23279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتهدف مداحی اهل بیت            تعداد استفاده : 112
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:08:59
توضیحات : زمان: 0:08:59 حجم: 1,054
مدت : 0:08:59
کد: 23278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتمعجزه بودن قرآن            تعداد استفاده : 95
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:03:37
توضیحات : زمان: 0:03:37 حجم: 854
مدت : 0:03:37
کد: 23277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتاشتغال به واجب            تعداد استفاده : 105
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:00:54
توضیحات : زمان: 0:00:54 حجم: 219
مدت : 0:00:54
کد: 23276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتنگاه به چهره علمای ربانی            تعداد استفاده : 100
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:00:18
توضیحات : زمان: 0:00:18 حجم: 76
مدت : 0:00:18
کد: 23275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتترس از جن            تعداد استفاده : 123
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:02:51
توضیحات : زمان: 0:02:51 حجم: 1,175
مدت : 0:02:51
کد: 23274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتمقام مومن            تعداد استفاده : 107
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:00:40
توضیحات : زمان: 0:00:40 حجم: 163
مدت : 0:00:40
کد: 23273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتمواظبت ثقلین            تعداد استفاده : 100
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:04:19
توضیحات : زمان: 0:04:19 حجم: 1,020
مدت : 0:04:19
کد: 23272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتاصلاح خود            تعداد استفاده : 100
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:07:21
توضیحات : زمان: 0:07:21 حجم: 1,730
مدت : 0:07:21
کد: 23271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتثقلین            تعداد استفاده : 103
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:03:14
توضیحات : زمان: 0:03:14 حجم: 763
مدت : 0:03:14
کد: 23269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتعظمت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام            تعداد استفاده : 120
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت : 0:01:50
توضیحات : زمان: 0:01:50
مدت : 0:01:50
کد: 23268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتمطلب بندگی خداست            تعداد استفاده : 105
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:03:17
توضیحات : زمان: 0:03:17
مدت : 0:03:17
کد: 23267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل درباره تقویت اراده            تعداد استفاده : 104
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:0:14
توضیحات : زمان: 0:0:14
مدت : 0:0:14
کد: 23266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل درباره رفع مشکلات در زندگی            تعداد استفاده : 104
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:0:25
توضیحات : زمان: 0:0:25
مدت : 0:0:25
کد: 23265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل برای ریشه کن کردن حب دنیا و صفات رذیله            تعداد استفاده : 100
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:0:57
توضیحات : زمان: 0:0:57
مدت : 0:0:57
کد: 23264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل درباره ذکر یونسیه و اذکار مختلف            تعداد استفاده : 110
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:01:36
توضیحات : زمان: 0:01:36
مدت : 0:01:36
کد: 23263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتبرای حضور قلب در نماز چه باید کرد؟            تعداد استفاده : 104
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:00:47
توضیحات : زمان: 0:00:47
مدت : 0:00:47
کد: 23262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل درباره نماز اول وقت و رسیدن به مقامات            تعداد استفاده : 111
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:00:28
توضیحات : زمان: 0:00:28
مدت : 0:00:28
کد: 23261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدستورالعمل برای کنترل خشم و شهوت در انسان            تعداد استفاده : 101
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 0:0:26
توضیحات : زمان: حجم: 0:0:26 105 KB
مدت : 0:0:26
کد: 23260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتظهور امام زمان عج            تعداد استفاده : 103
اثر : آیت الله العظمی بهجت
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
مدت : 0:01:40
توضیحات : زمان: حجم: 0:01:40 393 KB
مدت : 0:01:40
کد: 23259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیمسأله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شرایط آن            تعداد استفاده : 18
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:05
مدت : 31:05
کد: 22014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیمراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در شب عاشورای حسینی            تعداد استفاده : 21
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 46:13
توضیحات : زمان: 46:13 1394/08/01
مدت : 46:13
کد: 22013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 33
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 27:11
مدت : 27:11
کد: 22012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای پنجم            تعداد استفاده : 32
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 27:03
مدت : 27:03
کد: 22011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام /جلسه سوم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 39:15
توضیحات : زمان: 39:15 محرم 1394
مدت : 39:15
کد: 22010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:44
توضیحات : زمان: 34:44 محرم 1394
مدت : 34:44
کد: 22009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام/ جلسه اول            تعداد استفاده : 34
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:32
توضیحات : زمان: 36:32 محرم 1394
مدت : 36:32
کد: 22008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام / جلسه ششم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 39:14
توضیحات : زمان: 39:14 محرم 1394
مدت : 39:14
کد: 22007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام /جلسه هفتم            تعداد استفاده : 54
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 35:36
توضیحات : زمان: 35:36 محرم 1394
مدت : 35:36
کد: 22006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام /جلسه هشتم            تعداد استفاده : 39
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 39:34
توضیحات : زمان: 39:34 محرم 1394
مدت : 39:34
کد: 22005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام/جلسه نهم            تعداد استفاده : 36
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:56
توضیحات : زمان: 41:56 محرم 1394
مدت : 41:56
کد: 22004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام/ جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 31
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:07
توضیحات : زمان: 41:07 محرم 1394
مدت : 41:07
کد: 22003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام /جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 38:50
توضیحات : زمان: 38:50 محرم 1394
مدت : 38:50
کد: 22002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام /جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 35
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 39:37
توضیحات : زمان: 39:37 محرم 1394
مدت : 39:37
کد: 22001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعلم و عقل در نهضت سید الشهدا علیه السلام / جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:21
توضیحات : زمان: 36:21 محرم 1394
مدت : 36:21
کد: 22000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای ششم            تعداد استفاده : 45
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:02
مدت : 29:02
کد: 21999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیپنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام            تعداد استفاده : 29
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:54
توضیحات : زمان: 41:54 1394/08/03
مدت : 41:54
کد: 21998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیتکلیف مداری در نهضت امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 25
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:08
مدت : 31:08
کد: 21997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم جلسه سوم            تعداد استفاده : 26
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:48
مدت : 29:48
کد: 21996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم جلسه چهارم            تعداد استفاده : 20
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:46
مدت : 28:46
کد: 21995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم جلسه پنجم            تعداد استفاده : 24
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:31
مدت : 28:31
کد: 21994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم جلسه ششم            تعداد استفاده : 18
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:42
مدت : 28:42
کد: 21993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم جلسه هفتم            تعداد استفاده : 21
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:15
مدت : 29:15
کد: 21992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانتربیت در اسلام            تعداد استفاده : 19
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:06
مدت : 29:06
کد: 21991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانخدا خواهی از دیدگاه قرآن و روایات            تعداد استفاده : 19
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 27:52
مدت : 27:52
کد: 21990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندنیا از دیدگاه قرآن و روایات            تعداد استفاده : 17
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:31
مدت : 28:31
کد: 21989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانقلب سلیم از دیدگاه قرآن کریم/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 17
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 27:48
مدت : 27:48
کد: 21988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندنیا از دیدگاه قرآن کریم و روایات            تعداد استفاده : 19
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:44
مدت : 26:44
کد: 21987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناطعام در عید غدیر            تعداد استفاده : 50
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
مدت : 3:33
مدت : 3:33
کد: 21986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانفضائل عجیب غدیر            تعداد استفاده : 55
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
مدت : 6:44
مدت : 6:44
کد: 21985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانشب تاسوعا 1437 - حسینیه امام خمینی -رحمة الله علیه            تعداد استفاده : 18
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 44:28
مدت : 44:28
کد: 21984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیاندیشه معاد در آیینه قرآن            تعداد استفاده : 40
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:47
مدت : 26:47
کد: 21983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیاولین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام            تعداد استفاده : 42
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:28
توضیحات : زمان: 41:28 1394/07/29
مدت : 41:28
کد: 21982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیپناه بردن از وسوسه های شیطان و رسیدن به یقین            تعداد استفاده : 47
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:17
مدت : 31:17
کد: 21981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیابعاد نهضت سید الشهدا            تعداد استفاده : 49
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:06
مدت : 26:06
کد: 21980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیتوبه و حرکت به سوی حقیقت            تعداد استفاده : 46
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 17:44
مدت : 17:44
کد: 21979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقیرابطه توحید و جریان نهضت کربلا            تعداد استفاده : 49
اثر : حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:36
مدت : 28:36
کد: 21978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیشرح دعای مکارم الاخلاق - کمال صفات خوب در انسان            تعداد استفاده : 114
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
موضوع : دعای مکارم اخلاق
نوع فایل : فیلم
مدت : 21:56
مدت : 21:56
کد: 21976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیشرافت، فضیلت و رویدادهای ماه ذی الحجه            تعداد استفاده : 90
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:15
مدت : 28:15
کد: 21975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیشرح دعای مکارم الاخلاق - کظم غیظ و فرونشاندن غضب            تعداد استفاده : 71
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
موضوع : دعای مکارم اخلاق
نوع فایل : فیلم
مدت : 23:37
مدت : 23:37
کد: 21974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیذکر خدا و محبت به او            تعداد استفاده : 22
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:12
مدت : 26:12
کد: 21973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیرابطه صبر و ایمان و عمل            تعداد استفاده : 85
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 24:22
مدت : 24:22
کد: 21972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیراه های شناحت حق - عواملی که از شناخت حق جلوگیری می کند/جلسه سوم            تعداد استفاده : 89
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 37:31
مدت : 37:31
کد: 21971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیراه های شناحت حق /جلسه اول            تعداد استفاده : 82
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:54
مدت : 36:54
کد: 21970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیراه های شناحت حق /جلسه دوم            تعداد استفاده : 78
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 35:48
مدت : 35:48
کد: 21969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیفضیلت صبر شیعیان بر بلاها            تعداد استفاده : 82
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 37:03
مدت : 37:03
کد: 21968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیصبر عامل ترقی و پیشرفت            تعداد استفاده : 88
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:41
مدت : 29:41
کد: 21967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیصبر و شبهه افکنی شیاطین            تعداد استفاده : 84
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:27
مدت : 30:27
کد: 21966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامه آیت الله مصباح یزدیبررسی چند شبهه درباره صبر            تعداد استفاده : 85
اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 37:39
مدت : 37:39
کد: 21965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,224,562