خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- سایت : شهید آوینی

ادعیه
سایت : شهید آوینی
   تعداد 420
  خطبه غدیر فصل 9            تعداد استفاده : 310
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:03:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:03:15
کد: 97968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 8            تعداد استفاده : 311
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:04:25
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:04:25
کد: 97967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 7            تعداد استفاده : 312
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:31
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:31
کد: 97966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 6            تعداد استفاده : 327
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:06:17
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:06:17
کد: 97965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 5            تعداد استفاده : 334
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:40
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:40
کد: 97964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 4            تعداد استفاده : 323
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:05:11
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:05:11
کد: 97963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 3            تعداد استفاده : 322
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:17:51
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:17:51
کد: 97962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 11            تعداد استفاده : 305
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:11:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:11:15
کد: 97961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 1            تعداد استفاده : 326
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:14:03
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:14:03
کد: 97960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش سوم            تعداد استفاده : 303
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:26:28
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:26:28
کد: 97959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش دوم            تعداد استفاده : 302
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:19:48
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:19:48
کد: 97958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش اول            تعداد استفاده : 310
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:27:55
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:27:55
کد: 97957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   خطبه غدیر فصل 10            تعداد استفاده : 315
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:07:27
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:27
کد: 97956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
     خطبه غدیر فصل 2                تعداد استفاده : 306
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
مدت : 00:09:58
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:58
کد: 97955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و سوم/ دعا در درخواست خیر و نیکی            تعداد استفاده : 892
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و چهارم/ دعا در رفع اندوه ها            تعداد استفاده : 749
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاهم/ در ترس از خداوند            تعداد استفاده : 729
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و پنجم/ وداع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 727
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و دوم/ دعا هنگام ختم قرآن            تعداد استفاده : 686
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و هفتم/دعا برای مرزداران            تعداد استفاده : 723
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 24313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت سوم            تعداد استفاده : 835
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 830
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت اول            تعداد استفاده : 809
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 951
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1683
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1115
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1120
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 873
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه            تعداد استفاده : 837
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریزیارت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 778
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 990
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...            تعداد استفاده : 872
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح            تعداد استفاده : 922
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای توسل            تعداد استفاده : 3728
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_ قسمت پنجم            تعداد استفاده : 2383
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2320
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت سوم            تعداد استفاده : 2256
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت دوم            تعداد استفاده : 2124
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1389
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...            تعداد استفاده : 1010
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحدیث شریف کساء            تعداد استفاده : 2922
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای ندبه            تعداد استفاده : 1281
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 1028
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای مجیر            تعداد استفاده : 1328
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل            تعداد استفاده : 1317
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5265
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 753
اثر : حاج حسن خلج
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای توسل            تعداد استفاده : 3512
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1741
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزیارت آل یس امام زمان عج            تعداد استفاده : 1743
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 682
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردعای توسل            تعداد استفاده : 711
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1093
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1322
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5112
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 673
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای تربت امام حسین ع            تعداد استفاده : 991
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعای تربت امام حسین(ع)
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاداذن دخول حرم های شریفه            تعداد استفاده : 1097
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : اذن دخول حرم های شریفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1145
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت ائمه سُر َ مَن رَائ سامرا علیهم السلام            تعداد استفاده : 967
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارتنامه معصومین علیهم السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت ائمه بقیع علیهم السلام            تعداد استفاده : 730
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت مادر امام زمان عج            تعداد استفاده : 551
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت روز جمعه به نام امام زمان عج            تعداد استفاده : 951
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه در ایام هفته
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام حسن عسگری ع            تعداد استفاده : 407
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام هادی ع            تعداد استفاده : 393
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام جواد ع            تعداد استفاده : 412
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام رضا ع            تعداد استفاده : 451
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادصلوات امام موسی کاظم ع            تعداد استفاده : 618
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام موسی کاظم ع            تعداد استفاده : 426
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادصلوات امام جعفر صادق ع            تعداد استفاده : 622
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1292
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت حضرت زهرا س            تعداد استفاده : 510
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امام علی ع و حضرت زهرا س در روز یکشنبه            تعداد استفاده : 912
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه در ایام هفته
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت امین الله امیرالمؤمنین            تعداد استفاده : 723
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاداستغاثه به امام زمان عج الله تعالی فرجه            تعداد استفاده : 737
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای اللهم اصلح عبدک و خلیفتک ...            تعداد استفاده : 536
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای مشلول            تعداد استفاده : 735
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مشلول
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای توسل            تعداد استفاده : 833
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای اَللّهُمَّ عن صنمی قریش...            تعداد استفاده : 563
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای سریع الاجابه            تعداد استفاده : 661
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای سمات            تعداد استفاده : 804
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای سحر            تعداد استفاده : 1211
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادمناجات حضرت علی ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1129
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای روز مباهله            تعداد استفاده : 630
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای روز مباهله
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 708
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای عید غدیر            تعداد استفاده : 2266
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای نور            تعداد استفاده : 1671
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعای نور
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 1086
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادآیت الکرسی            تعداد استفاده : 1545
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک...            تعداد استفاده : 1303
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای سمات            تعداد استفاده : 2534
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عهد            تعداد استفاده : 4117
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3973
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای سحر            تعداد استفاده : 2742
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای علقمه            تعداد استفاده : 925
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : دعای علقمه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 996
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت آل یس امام زمان ع            تعداد استفاده : 2726
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1223
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 923
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 15164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,440,560