خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج مهدی سماواتی- دسته : ادعیه

حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتی

ادعیه
   تعداد 51
دعای اعمال ام داود با صدای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 132
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:35
مدت : 25:35
کد: 110877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مهدی سماواتی- قرائت دعای افتتاح            تعداد استفاده : 698
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:22:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:44
کد: 103719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 1739
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:54
کد: 103620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 1175
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:37:26
کد: 103618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 1013
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:48:59
کد: 103617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 936
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:41:24
کد: 103596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 866
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:09:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:09:38
کد: 103583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 808
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:08:14
کد: 103582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 818
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:02
کد: 103540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 763
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:41:32
کد: 103530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 848
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:33
کد: 103525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث کسا-با نوای مهدی سماواتی (تصویری)            تعداد استفاده : 1493
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:12:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:12:58
کد: 103500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴ - 1392/01/22            تعداد استفاده : 1102
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:41
کد: 103499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امین الله-حاج مهدی سماواتی-تصویری            تعداد استفاده : 559
زبان : عربی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:09:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:04
کد: 103498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره-جاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 756
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:50
کد: 103457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتی - دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 752
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:11
کد: 103443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 792
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:31:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:31:24
کد: 103392
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 472
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:14:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:34
کد: 103386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 865
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:44
کد: 103380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای توسل با نوای استاد سماواتی            تعداد استفاده : 467
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:14:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:26
کد: 103370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای علقمه            تعداد استفاده : 925
زبان : عربی
موضوع : دعای علقمه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 996
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت آل یس امام زمان ع            تعداد استفاده : 2726
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1223
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 923
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل - قسمت اول            تعداد استفاده : 853
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 964
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه - قسمت اول            تعداد استفاده : 982
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر            تعداد استفاده : 1059
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات منظومه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 815
زبان : عربی
موضوع : مناجات منظوم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات منظومه - قسمت اول            تعداد استفاده : 828
زبان : عربی
موضوع : مناجات منظوم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث شریف کساء            تعداد استفاده : 2336
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 810
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت وارث            تعداد استفاده : 716
زبان : عربی
موضوع : زیارت وارث
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1360
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت سوم            تعداد استفاده : 1156
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 1142
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت اول            تعداد استفاده : 1181
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 520
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 442
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 458
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی _قسمت اول            تعداد استفاده : 578
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من دل به دو چشم یار دارم            تعداد استفاده : 477
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دعای علقمه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل            تعداد استفاده : 1267
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:30
توضیحات : قرائت دعای توسل توسط «مهدی سماواتی» به مناسبت فاطمیه (31:30)
مدت : 31:30
کد: 6616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 684
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 45:50
توضیحات : زیارت «جامعه کبیره»( یکی از برترین زیاراتی است که با فقرات بلندش به اوج وجود ائمه اطهار علیه السلام نظر دارد ) با صدای «مهدی سماواتی» (45:50)
مدت : 45:50
کد: 6571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 833
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : دعای افتتاح یکی از دعاهایی است که شیعیان در شب های ماه رمضان می خوانند.علامه مجلسی در «زاد المعاد» می گوید: «امام زمان آن را برای شیعیان نوشته است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان می شنوند و برای خواننده آن استغفار می کنند» با صدای مهدی سماواتی (25:51)
مدت :
کد: 6496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلوات امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 566
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:19
توضیحات : صلوات امام جواد علیه السلام با صدای سماواتی «اللهم صل علی محمد بن علی بن موسی» (1:19)
مدت : 1:19
کد: 6487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 1007
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:04
توضیحات : دعای افتتاح با صدای دلنشین مهدی سماواتی (26:04)
مدت : 26:04
کد: 6482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای منظوم امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 1007
زبان : عربی
موضوع : دعای منظوم امیرالمومنین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 33:16
توضیحات : دعای منظومه حضرت امام علی علیه السلام با صدای مهدی سماواتی(33:16)
مدت : 33:16
کد: 6480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت آل یاسین            تعداد استفاده : 2244
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:06
توضیحات : زیارت آل یاسین با صدای دلنشین «مهدی سماواتی»(14:06)
مدت : 14:06
کد: 6478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 873
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:02
توضیحات : زیارت جامعه کبیره با صدای دلنشین مهدی سماواتی (32:02)
مدت : 32:02
کد: 6477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,454,531