خدمات تلفن همراه

ندبه های انتظار- صاحب اثر : حاج مهدی سماواتی- دسته : ندبه های انتظار

حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتی

ندبه های انتظار
   تعداد 46
مراسم سیاه پوشان - غزل امام زمان عج -1395/07/09            تعداد استفاده : 1118
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روز اول محرم - غزل امام زمان عج -1395/07/12            تعداد استفاده : 1028
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روز دوم محرم - غزل امام زمان عج -1395/07/13            تعداد استفاده : 943
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روز پنجم محرم 95 -ای که در حسن کسی همدم وهمتی تو نیست - غزل امام زمان عج            تعداد استفاده : 927
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روز ششم محرم 95 - غزل امام زمان عج            تعداد استفاده : 882
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دل مرده ام ز خاک درت زنده می شوم            تعداد استفاده : 742
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر دیده ما ضیا بده مهدی جان            تعداد استفاده : 651
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشسته ام سر ره تا که یار باز آید            تعداد استفاده : 625
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من دل به دو چشم یار دارم            تعداد استفاده : 609
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای وجودت بر تن بی جان عالم جان بیا            تعداد استفاده : 584
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من دل به دو چشم یار دارم            تعداد استفاده : 461
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دولت این است که یک لحظه گدای تو شوم            تعداد استفاده : 482
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم            تعداد استفاده : 457
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب حرمان دل ما به سحر نزدیک است            تعداد استفاده : 483
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر دیده ما ضیا بده مهدی جان            تعداد استفاده : 443
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تا دوستدار مصحف و در دین احمدی            تعداد استفاده : 427
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی            تعداد استفاده : 430
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چو ذره به مهر تو زیستم            تعداد استفاده : 339
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشسته ام سر ره تا که یار باز آید            تعداد استفاده : 449
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوست دارم موسم شادی و غم باشی قرینم            تعداد استفاده : 513
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا که از قدمت سبزی بهار بیاید            تعداد استفاده : 472
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الا ظهور تو عید تمام منتظران            تعداد استفاده : 411
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من خارم و به سایه ی گل جا گرفتم            تعداد استفاده : 375
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر دیده ما ضیا بده مهدی جان            تعداد استفاده : 518
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست ببر بر آسمان تا مگر از دعای تو            تعداد استفاده : 426
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چهره بنمای که رخسار تو دیدن دارد            تعداد استفاده : 448
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
باز هم ای صبح جمعه آمدی مولا نیامد            تعداد استفاده : 451
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشسته ام سر ره تا که یار باز آید            تعداد استفاده : 413
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تا بیفتاد به دامت دل چون بسمل من            تعداد استفاده : 403
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مه مبارک در ابر آرمیده بیا            تعداد استفاده : 383
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی            تعداد استفاده : 311
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم            تعداد استفاده : 396
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مه مبارک در ابر آرمیده بیا            تعداد استفاده : 316
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حیف از تو که گل باشی و من خار تو باشم            تعداد استفاده : 354
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم            تعداد استفاده : 338
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر دیده ما ضیا بده مهدی جان            تعداد استفاده : 326
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سال هاست دوخته ام تا شررم گردانی            تعداد استفاده : 298
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هر شب به دل غم زده سودای تو دارم            تعداد استفاده : 326
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به خوبا سر می زنی مگر بدا دل ندارن            تعداد استفاده : 349
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تا بیفتاد به دامت دل چون بسمل من            تعداد استفاده : 292
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم            تعداد استفاده : 340
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا که از قدمت سبزی بهار بیاید            تعداد استفاده : 288
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای جان جهان جهان جان ادرکنی            تعداد استفاده : 322
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : و ولادت امیرالمومنین علیه السلام
مدت :
کد: 11744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روی تو گر نبینم بهتر که کور باشم            تعداد استفاده : 283
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چشم یعقوب به دیدار تو حیران ماند            تعداد استفاده : 301
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بر دیده ما ضیا بده مهدی جان            تعداد استفاده : 291
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,397,761