خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج رضا بکایی- دسته : ادعیه

حاج رضا بکایی

حاج رضا بکایی

ادعیه
   تعداد 32
دعای وداع امام سجاد علیه السلام  با ماه مبارک رمضان/بخش دوم            تعداد استفاده : 1740
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان/بخش اول            تعداد استفاده : 1302
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 1158
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 954
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 930
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 792
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 843
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 785
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 682
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 812
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ادعیه ورود به ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 831
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب عید فطر            تعداد استفاده : 689
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 617
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سی و یکم/دعای توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 691
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ورود به ماه رمضان            تعداد استفاده : 713
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجادع با ماه مبارک رمضان/ دعای چهل و پنجم_قسمت اول            تعداد استفاده : 519
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 885
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1561
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت هفتم            تعداد استفاده : 3258
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 2080
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 1917
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1817
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 1937
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 2076
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 3126
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 1184
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر            تعداد استفاده : 1192
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 857
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1            تعداد استفاده : 1752
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 2            تعداد استفاده : 1222
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:14
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (24:14)
مدت : 24:14
کد: 6522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 3            تعداد استفاده : 1035
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:22
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (31:22)
مدت : 31:22
کد: 6521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 4            تعداد استفاده : 1049
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت چهارم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,416,964