خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان- دسته : اذان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

اذان
   تعداد 6
الأذان            تعداد استفاده : 583
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصف کاملة مع اذان الجمعه            تعداد استفاده : 553
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء والآذان من السید البدوى            تعداد استفاده : 505
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأذان مقام راست            تعداد استفاده : 478
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان            تعداد استفاده : 476
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1935
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حصان
مدت :
کد: 6692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,427,936