خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد کریم منصوری- صفحه 2

استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

   تعداد 71
سوره مبارکه دخان 17 تا 29159
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 153 تا 157223
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انبیاء 105 تا آخر150
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 189 تا 194161
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 9 تا 15149
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب 32 تا آخر146
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مطففین 22 تا 28158
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 44 تا 46133
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه صف 5 تا 9141
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انبیاء 105 تا 112137
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اعراف 155 تا 157130
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 1 تا 6133
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زخرف 20 تا آخر129
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان 20 تا آخر135
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احقاف 1 تا 10120
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه واقعه 1 تا 26153
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 17 تا 29162
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فصلت 45 تا آخر147
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه شورا 26 تا 48124
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه جاثیه 12 تا 21154
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احقاف 1 تا 10128
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه محمد 1 تا 9198
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان8798
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 3:49
توضیحات : گلبانک ملکوتی اذان با صدای استاد کریم منصوری (3:49)
زمان : 3:49
کد: 6703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت قرآن در روز عاشورا346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 12:53
توضیحات : قرائت قرآن در روز عاشورا توسط «کریم منظوری» سوره فصلت از آیه 30 الی آیه 33 و سوره الرحمن از ابتدا تا آیه 12 و آیه 27 سوره فجر (12:53)
زمان : 12:53
کد: 6461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت آئیین گشایش مجمع اجلاس جنبش غیر متعهدان230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : منصوری که در بسیاری از نشست های مهم بین المللی کشورمان به تلاوت قران پرداخته است، آیه ای از سوی مبارکه نساء را برای قرائت انتخاب کرده بود.
زمان :
کد: 6458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,503,718