خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

   تعداد 71
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمس677
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 16:55
زمان : 16:55
کد: 89030
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس655
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:44
زمان : 05:44
کد: 89029
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 41-58 و بیّنه657
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 22:11
زمان : 22:11
کد: 89028
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8671
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:13
زمان : 3:13
کد: 89027
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گلبانگ اذان9763
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7917
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه اعراف 154 تا 167333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7469
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه ضحی ، انشراح298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه نحل 51 تا 69289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مزمل 1 تا 19306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مریم 1 تا 11 ، شمس ، حمد ، بقره 1تا 2295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه توبه 128 تا 129 ، بلد276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه کهف 43 تا 51296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه نحل 22 تا 27301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7262
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه آل عمران 164 تا 171276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7261
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه اسراء 43 تا 51283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مریم 28 تا 50297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7259
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه دخان 1 تا 28325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7258
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه نساء 80 تا 87 ، توحید283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7257
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مطففین 22 تا 28 ، شمس293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7256
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه قصص 5 تا 9 ، شمس264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه دهر 5 تا آخر335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7254
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه لقمان 1 تا 10284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7252
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه قصص آیه آخر290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7251
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فصلت 1 تا 8309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7250
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,912,731,728