خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

استاد کریم منصوری

   تعداد 71
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمس346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 16:55
زمان : 16:55
کد: 89030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:44
زمان : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 41-58 و بیّنه338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 22:11
زمان : 22:11
کد: 89028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:13
زمان : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان3715
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اعراف 154 تا 167225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ضحی ، انشراح213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نحل 51 تا 69199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مزمل 1 تا 19214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم 1 تا 11 ، شمس ، حمد ، بقره 1تا 2213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه توبه 128 تا 129 ، بلد196
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه کهف 43 تا 51198
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نحل 22 تا 27198
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران 164 تا 171199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 43 تا 51188
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم 28 تا 50216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دخان 1 تا 28223
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نساء 80 تا 87 ، توحید206
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مطففین 22 تا 28 ، شمس213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص 5 تا 9 ، شمس185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دهر 5 تا آخر237
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23201
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان 1 تا 10199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص آیه آخر196
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فصلت 1 تا 8206
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,781,988,464