خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد محمد عمران- دسته : تلاوت

استاد محمد عمران

استاد محمد عمران

تلاوت
   تعداد 5
سوره مبارکه زمر ،آیه 61 تا 74            تعداد استفاده : 565
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قیامت ،آیه 1 تا 9            تعداد استفاده : 500
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان ،آیه 61 تا 71            تعداد استفاده : 428
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران ،آیه 195 تا 203            تعداد استفاده : 903
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب ،آیه 28 تا 48            تعداد استفاده : 470
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,737,987