خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمد عمران

استاد محمد عمران

استاد محمد عمران

   تعداد 6
سوره مبارکه زمر ،آیه 61 تا 74            تعداد استفاده : 564
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قیامت ،آیه 1 تا 9            تعداد استفاده : 500
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان ،آیه 61 تا 71            تعداد استفاده : 428
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران ،آیه 195 تا 203            تعداد استفاده : 902
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب ،آیه 28 تا 48            تعداد استفاده : 469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2073
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,537,275