خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد حامد شاکر نژاد

استاد حامد شاکر نژاد

استاد حامد شاکر نژاد

   تعداد 21
سوره مبارکه زمر آیه 73 تا آخر،غافر آیه 1 تا 3،شمس،علق آیه 1 تا 54427
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه ذاریات آیه 15 تا 30،نصر2638
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7278
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه یوسف آیه 53 تا 83،حاقه 1 تا 122382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7277
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه یوسف آیه 4 تا 21،شمس آیه1 تا 52074
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7276
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه یس آیه 77 تا آخر،شمس،کوثر2286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه تحریم آیه 4 و 5، بلد آیه 1 تا 181741
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7274
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه تحریم آیه 1 تا 5 ، نصر1586
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه کهف آیه 30و31و107،حمد1724
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7272
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فاطر آیه 8 تا 11،حمد1641
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7271
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه دهر آیه 1 تا 22، حمد، بقره آیه 1 و 21693
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه آل عمران آیه 189 تا 195، حمد1718
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گلبانگ اذان5008
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 4:36
توضیحات : نغمه ملکوتی اذان با صدای نخبه قرآنی کشور، حامد شاکرنژاد (4:36)
زمان : 4:36
کد: 6711
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه توبه و فجر1956
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 05:11
توضیحات : قرائت قرآن در شب عاشورا توسط «شاکر نژاد» سوره توبه آیه 111، سوره فجر آیه 27 (05:11)
زمان : 05:11
کد: 6460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت سوره مبارکه نساء و شمس1796
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : این تلاوت در تاریخ چهارم دیماه سال هزار و سیصد و نود از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شده است.
زمان :
کد: 6459
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه»2033
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 37:54
توضیحات : تلاوت سور مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه» با صدای «حامد شاکرنژاد» (37:54)
زمان : 37:54
کد: 6457
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت سوره مبارکه کهف و حمد1547
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 23:49
توضیحات : قرائت سوره کهف آیه 30 تا 38 و 107 تا آخر و سوره مبارکه حمد با نوای استاد حامد شاکرنژاد (23:49)
زمان : 23:49
کد: 6433
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیات 8 تا11 سوره مبارکه فاطر و حمد1861
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 21:38
توضیحات : قرائت آیات 8 تا 11 سوره فاطر و سوره حمد با صدای حامد شاکرنژاد (21:38)
زمان : 21:38
کد: 6419
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فرقان1982
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 1:06
توضیحات : قرائت آیه 63 از سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (1:06)
زمان : 1:06
کد: 6412
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه ذاریات1930
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 22:24
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات پانزدهم تا سی ام با صدای استاد حامد شاکرنژاد (22:24)
زمان : 22:24
کد: 6408
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات2563
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 1:51:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره های مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات با صدای شاکرنژاد (1:51:09)
زمان : 1:51:09
کد: 6406
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فرقان2224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 00:47
توضیحات : تلاوت آیه 75 سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (00:47)
زمان : 00:47
کد: 6403
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,993,135