خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حامد شاکر نژاد

استاد حامد شاکر نژاد

استاد حامد شاکر نژاد

   تعداد 21
سوره مبارکه زمر آیه 73 تا آخر،غافر آیه 1 تا 3،شمس،علق آیه 1 تا 5            تعداد استفاده : 4885
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات آیه 15 تا 30،نصر            تعداد استفاده : 2898
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یوسف آیه 53 تا 83،حاقه 1 تا 12            تعداد استفاده : 2596
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یوسف آیه 4 تا 21،شمس آیه1 تا 5            تعداد استفاده : 2240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یس آیه 77 تا آخر،شمس،کوثر            تعداد استفاده : 2487
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه تحریم آیه 4 و 5، بلد آیه 1 تا 18            تعداد استفاده : 1877
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه تحریم آیه 1 تا 5 ، نصر            تعداد استفاده : 1692
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه کهف آیه 30و31و107،حمد            تعداد استفاده : 1863
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فاطر آیه 8 تا 11،حمد            تعداد استفاده : 1759
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه دهر آیه 1 تا 22، حمد، بقره آیه 1 و 2            تعداد استفاده : 1829
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه آل عمران آیه 189 تا 195، حمد            تعداد استفاده : 1830
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 6066
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:36
توضیحات : نغمه ملکوتی اذان با صدای نخبه قرآنی کشور، حامد شاکرنژاد (4:36)
مدت : 4:36
کد: 6711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه توبه و فجر            تعداد استفاده : 2124
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 05:11
توضیحات : قرائت قرآن در شب عاشورا توسط «شاکر نژاد» سوره توبه آیه 111، سوره فجر آیه 27 (05:11)
مدت : 05:11
کد: 6460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت سوره مبارکه نساء و شمس            تعداد استفاده : 1934
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : این تلاوت در تاریخ چهارم دیماه سال هزار و سیصد و نود از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شده است.
مدت :
کد: 6459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه»            تعداد استفاده : 2172
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 37:54
توضیحات : تلاوت سور مبارکه «آل عمران، بلد و جمعه» با صدای «حامد شاکرنژاد» (37:54)
مدت : 37:54
کد: 6457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت سوره مبارکه کهف و حمد            تعداد استفاده : 1684
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:49
توضیحات : قرائت سوره کهف آیه 30 تا 38 و 107 تا آخر و سوره مبارکه حمد با نوای استاد حامد شاکرنژاد (23:49)
مدت : 23:49
کد: 6433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیات 8 تا11 سوره مبارکه فاطر و حمد            تعداد استفاده : 2009
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:38
توضیحات : قرائت آیات 8 تا 11 سوره فاطر و سوره حمد با صدای حامد شاکرنژاد (21:38)
مدت : 21:38
کد: 6419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان            تعداد استفاده : 2153
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:06
توضیحات : قرائت آیه 63 از سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (1:06)
مدت : 1:06
کد: 6412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات            تعداد استفاده : 2105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:24
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات پانزدهم تا سی ام با صدای استاد حامد شاکرنژاد (22:24)
مدت : 22:24
کد: 6408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات            تعداد استفاده : 2755
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:51:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره های مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات با صدای شاکرنژاد (1:51:09)
مدت : 1:51:09
کد: 6406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان            تعداد استفاده : 2432
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 00:47
توضیحات : تلاوت آیه 75 سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (00:47)
مدت : 00:47
کد: 6403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,399,555