خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری

استاد حاج محمد رضا پورزرگری

استاد حاج محمد رضا پورزرگری

   تعداد 4
تلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 1-            تعداد استفاده : 945
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:24
مدت : 08:24
کد: 89044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شورِی آیات 19-38            تعداد استفاده : 951
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:10
مدت : 22:10
کد: 89043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر            تعداد استفاده : 950
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 19:39
مدت : 19:39
کد: 89042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18            تعداد استفاده : 910
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,405,526