خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج محمدرضا طاهری- دسته : ادعیه

حاج محمدرضا طاهری

حاج محمدرضا طاهری

ادعیه
   تعداد 18
دعای افتتاح-محمدرضا طاهری (تصویری)            تعداد استفاده : 634
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:20
کد: 103739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا طاهری            تعداد استفاده : 375
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:28:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:28:02
کد: 103543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا طاهری            تعداد استفاده : 377
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:48
کد: 103538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح با نوای حاج محمد طاهری            تعداد استفاده : 637
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:19
کد: 103527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امین الله با نوای حاج مجمدرضا طاهری            تعداد استفاده : 580
زبان : عربی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:07:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:49
کد: 103451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد محمدرضا طاهری            تعداد استفاده : 769
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:20
کد: 103371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل با نوای حاج محمدرضا طاهری - کهف الشهداء تهران            تعداد استفاده : 433
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:39:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:39
کد: 103354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 778
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 990
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...            تعداد استفاده : 872
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 922
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 336
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 337
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه            تعداد استفاده : 342
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت سوم            تعداد استفاده : 270
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 297
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 433
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 188
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:04:10
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای طاهری (1:04:10)
مدت : 1:04:10
کد: 6546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,371,825