خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد سید متولی عبد العال- دسته : تلاوت

استاد سید متولی عبد العال

استاد سید متولی عبد العال

تلاوت
   تعداد 2298
بقره، قریش و کوثر، مصلی امام خمینی 1393.04.14 - 4 جولای 2014            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 19:18
زمان : 1393.04.14 - 4 جولای 2014
مدت : 19:18
کد: 113649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 124 تا 131، مسجد بلال صدا و سیما، 28 دی 1370            تعداد استفاده : 21
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:40
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:40
کد: 113648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 189 تا 199، مسجد بلال صدا و سیما، 29 دی 1370، نسخه اوقاف            تعداد استفاده : 2
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 28:37
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 28:37
کد: 113647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 189 تا 199، مسجد بلال صدا و سیما، 29 دی 1370، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 28:30
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 28:30
کد: 113646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 267 تا 277، مسجد امام حسین (ع) تهران، نسخه اوقاف            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:46
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:46
کد: 113645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 267 تا 277، مسجد امام حسین (ع) تهران، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:17
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:17
کد: 113644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره و آل عمران، مسجد امام حسین (ع) تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 26:35
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 26:35
کد: 113643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران 33 تا 41، مسجد امام حسین (ع) تهران            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 30:20
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 30:20
کد: 113642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران 133 تا 145، مسجد امام حسین (ع) تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:31
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:31
کد: 113641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نساء، مسجد امام حسین (ع) تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:55
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:55
کد: 113640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابراهیم بیت رهبری، نسخه اوقاف، ناقص            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 15:30
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 15:30
کد: 113639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1 تا 35، بيت رهبري            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 23:21
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 23:21
کد: 113638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قدر و قریش، بیت رهبری            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 11:04
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 11:04
کد: 113637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مائده، بیت رهبری، نسخه اوقاف            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 20:22
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 20:22
کد: 113636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مائده بيت رهبري، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 20:29
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 20:29
کد: 113635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسراء، حسینیه ارشاد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 13:33
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 13:33
کد: 113634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، پنجشنبه 17 بهمن 1370            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 21:09
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 21:09
کد: 113633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زمر و غافر، قم            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 24:52
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 24:52
کد: 113632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان و سجده، مسجد اعظم قم            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:45
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:45
کد: 113631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر، حرم امام رضا (ع)، نسخه الغدیر            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:35
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:35
کد: 113630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر، حرم امام رضا (ع)، نسخه فیض محمد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:37
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:37
کد: 113629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شوری، مهدیه مشهد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 30:46
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 30:46
کد: 113628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شوری، مهدیه مشهد، سیاه و سفید            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:49
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:49
کد: 113627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق و قریش، مهدیه مشهد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 26:36
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 26:36
کد: 113626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف، یزد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 24:06
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 24:06
کد: 113625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم، یزد            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:19
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:19
کد: 113624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر، حمد و بقره، بهمن 1370            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 34:30
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 34:30
کد: 113623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انبیاء، بهمن 1370            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 31:29
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 31:29
کد: 113622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نمل، بهمن 1370            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 26:51
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 26:51
کد: 113621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابراهیم بیت رهبری، نسخه صدا و سیما            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 22:55
زمان : آخر دی و بهمن 1370 (1992)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 22:55
کد: 113620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب، مسجد بلال صدا و سیما، بهمن 1374            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 20:18
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 20:18
کد: 113619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعراف و انفال، مسجد بلال صدا و سیما، بهمن 1374            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:06
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:06
کد: 113618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره و قدر، مسجد بلال صدا و سیما            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 16:11
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 16:11
کد: 113617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر استوديويي سال 1374            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 08:18
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 08:18
کد: 113616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس استودیوی شبکه دو سال 1374            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 03:47
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 03:47
کد: 113615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نازعات و قریش، مازندران بهمن 1374            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 18:17
زمان : بهمن 1374 (1996)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 18:17
کد: 113614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 124 تا 134، مهديه تهران، سه شنبه 11 بهمن 1379            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 42:04
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 42:04
کد: 113613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب، نصر، حمد و بقره، مسجد امام حسن مجتبی (ع) دانشگاه علوم و فنون فارابی ارتش، تهران، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه 1            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:17
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:17
کد: 113612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب، نصر، حمد و بقره، مسجد امام حسن مجتبی (ع) دانشگاه علوم و فنون فارابی ارتش، تهران، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:48
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:48
کد: 113611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره و نصر، مسجد طوبی تبریز، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه محمد مقیمی اسکوئی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 31:29
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 31:29
کد: 113610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره و نصر، مسجد طوبی تبریز، چهارشنبه 12 بهمن 1379، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 30:53
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 30:53
کد: 113609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مائده، مصلی بابل، پنجشنبه 13 بهمن 1379            تعداد استفاده : 19
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:02
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:02
کد: 113608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره و فجر، اردکان یزد، مصلی امام خمینی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:11
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:11
کد: 113607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انفال و قریش، مصلی صاحب الزمان (عج) ورامین            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:11
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:11
کد: 113606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن، مرکز فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، میدان بسیج تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 21:50
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 21:50
کد: 113605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب و شمس، حرم امام رضا (ع)، دوشنبه 17 بهمن 1379، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 45:11
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 45:11
کد: 113604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب و شمس، حرم امام رضا (ع)، دوشنبه 17 بهمن 1379، نسخه حرم            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 45:59
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 45:59
کد: 113603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران و الرحمن، حرم محمد ابن موسی کاظم (ع) معروف به سبزه قبا دزفول، سه شنبه 18 بهمن 1379            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 39:41
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 39:41
کد: 113602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران و الرحمن، حرم محمد ابن موسی کاظم (ع) معروف به سبزه قبا دزفول، سه شنبه 18 بهمن 1379، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 36:47
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 36:47
کد: 113601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص، نازعات و قدر، زرین شهر اصفهان، مسجد امیر المؤمنین (ع)، چهارشنبه 19 بهمن 1379            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 40:48
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 40:48
کد: 113600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نمل، عصر و قریش، قزوین، مسجد محمد رسول الله (ص)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:38
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:38
کد: 113599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انبیاء، نیریز فارس، سالن ورزشی شهداء            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:33
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:33
کد: 113598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف، مصلی بیت المقدس اراک، شنبه 22 بهمن 1379            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 36:08
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 36:08
کد: 113597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان، سجده و کوثر، مسجد اعظم قم            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 39:44
زمان : بهمن 1379 (2001)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 39:44
کد: 113596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق، فجر و کوثر، مهدیه تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 38:43
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 38:43
کد: 113595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق، فجر و کوثر، مهدیه تهران، نسخه 2 ناقص            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:21
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:21
کد: 113594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 254 تا 261، مصلای بزرگ کرمان            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 37:30
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 37:30
کد: 113593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران و قریش، مسجد جامع تربت حیدریه، نسخه 1            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:32
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:32
کد: 113592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران و قریش، تربت حیدریه، بهمن 1380، نسخه 2            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:28
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:28
کد: 113591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مائده، انسان و کوثر، حرم امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 1
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 27:07
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 27:07
کد: 113590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر، حمد و بقره، مسجد اعظم اردبیل، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:18
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:18
کد: 113589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر، حمد و بقره، مسجد اعظم اردبیل، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:15
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:15
کد: 113588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص، قم، مسجد مقدس جمکران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 31:59
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 31:59
کد: 113587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم، طه، حمد و بقره، مسجد جامع کرمانشاه 17-11-1380، نسخه یاسین ویسی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 48:51
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 48:51
کد: 113586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم، طه، حمد و بقره، مسجد جامع کرمانشاه 17-11-1380، نسخه شبکه قرآن            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 48:56
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 48:56
کد: 113585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انبیاء، قدر، قریش، کوثر و نصر، مسجد جامع ایلام            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 41:56
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 41:56
کد: 113584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صافات 75-122 و كوثر، مسجد امام خمینی رفسنجان، 19 بهمن 1380            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:33
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:33
کد: 113583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قمر، الرحمن و قريش، مسجد نور اهواز            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 36:32
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 36:32
کد: 113582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجرات، ق، حمد و بقره، آران و بیدگل کاشان، مرقد هلال ابن علی (ع)، کامل            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 44:02
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 44:02
کد: 113581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجرات، ق، حمد و بقره، آران و بیدگل کاشان، مرقد هلال ابن علی (ع)، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 38:54
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 38:54
کد: 113580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن، نازعات و کوثر، تالار حافظ دانشگاه بین المللی کیش            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 38:16
زمان : بهمن 1380 (2002)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 38:16
کد: 113579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره 199-196، چهارشنبه 1381-07-03، امام زاده صالح (ع)، میدان تجریش            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 16:45
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 16:45
کد: 113578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انعام، یزد، مسجد جامع امام زاده جعفر (ع)، 5 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 28:06
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 28:06
کد: 113577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بقره، مسجد دانشگاه تهران، 6 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 19:14
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 19:14
کد: 113576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 8 تا 17 مسجد جامع شهر قدس، 11 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 22:57
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 22:57
کد: 113575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رعد، عید مبعث، نیروی هوایی ارتش، 11 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 11:46
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 11:46
کد: 113574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق، سالن اجلاس سران کشور های اسلامی، 12 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 12:54
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 12:54
کد: 113573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف، سالن اجلاس سران کشور های اسلامی، 13 مهر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 11:07
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 11:07
کد: 113572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زمر، بیت رهبری، 16 آذر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 15:01
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 15:01
کد: 113571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسراء، دانشکده علوم قرآنی تهران            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 15:40
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 15:40
کد: 113570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انفال و نصر، استودیویی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 11:13
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 11:13
کد: 113569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص و انسان، استودیویی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 10:40
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 10:40
کد: 113568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مائده، استودیویی            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 10:24
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 10:24
کد: 113567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص، امام زاده علی اکبر (ع) چیذر تهران، نسخه 1            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 12:12
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 12:12
کد: 113566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص، امام زاده علی اکبر (ع) چیذر تهران، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 11:38
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 11:38
کد: 113565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انبياء 76 91، دارالقرآن زنجان            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 29:45
زمان : مهر 1381 (2002 المرة الثانية)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 29:45
کد: 113564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طه، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، 2 آذر 1381، با کیفیت اما ناقص            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 28:07
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 28:07
کد: 113563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طه، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، 2 آذر 1381، کامل            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:15
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:15
کد: 113562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان، قدر، عصر و کوثر، شب ضربت خوردن امام علی (ع)، 3 آذر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:15
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:15
کد: 113561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
واقعه و حدید، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، دوشنبه 11 آذر 1381            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 28:55
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 28:55
کد: 113560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابراهیم، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 33:35
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 33:35
کد: 113559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 27:14
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 27:14
کد: 113558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسراء 9 24، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 30:17
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 30:17
کد: 113557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انبیاء، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 27:18
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 27:18
کد: 113556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حج، مؤمنون و کوثر، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 32:38
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 32:38
کد: 113555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر، قارعه و تكاثر، حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، نسخه 1            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 25:27
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 25:27
کد: 113554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حشر، قارعه و تكاثر، حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 24:55
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 24:55
کد: 113553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص 5-16، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 27:05
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 27:05
کد: 113552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قمر، الرحمن و علق، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 19:03
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 19:03
کد: 113551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)            تعداد استفاده : 0
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مدت : 27:11
زمان : آذر 1381 (2002 المرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت : 27:11
کد: 113550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,731,741