خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد مصطفی اسماعیل- صفحه 2

استاد مصطفی اسماعیل

استاد مصطفی اسماعیل

   تعداد 1134
یوسف 4-31 الضحى سلامة الراضى 1975452
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4-23398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-31 الاقصى 1957393
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1-81 استدیو428
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود من الإسکندریه عام 1972 رائعه438
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود اذاعة سوریا404
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 25-60 الاسکندریة 1972399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 25-45 استدیو424
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 116-123 الحاقة 1-24 النازعات 26-33 الاسکندریة418
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والحاقة400
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ترکیا387
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم الشمس قصر الملک 1947422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 6357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 16- 36349
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 12-36338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 12-36 سوریا 1957 صدى خفیف341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 12-34327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 10-36 الحاقة اسیوط 1969350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36 القصر الملکى 1951351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36 الاسکندریة 1959 مختلف312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان سوریا 1961338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان القصار قصر عابدین 1967327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان القصار 1967336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 3321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 2314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,490,544