خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : مرحوم کافی- دسته : ادعیه

مرحوم کافی

مرحوم کافی

ادعیه
   تعداد 5
دعای ندبه            تعداد استفاده : 782
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 454
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث کساء            تعداد استفاده : 2088
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سمات            تعداد استفاده : 824
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 1007
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,450,689