خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا- دسته : اذان

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

اذان
   تعداد 8
الأذان مقام راست            تعداد استفاده : 1136
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأذان 1            تعداد استفاده : 1104
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أذان فجر            تعداد استفاده : 696
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأذان 2            تعداد استفاده : 644
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 836
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1526
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1960
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3067
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,411,927