خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد- دسته : اذان

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

اذان
   تعداد 14
اذان            تعداد استفاده : 714
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان وابتهال (2)            تعداد استفاده : 644
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان جنوب افریقیا 1966 (2)            تعداد استفاده : 645
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة            تعداد استفاده : 617
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان و ابتهال            تعداد استفاده : 569
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان جنوب افریقیا 1966            تعداد استفاده : 497
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان (2)            تعداد استفاده : 590
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة الإسراء واذان العصر - 1986م - ( بغداد - العراق            تعداد استفاده : 818
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة الحجرات والحاقة والآذان - 1962م - ( الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 827
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3453
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4317
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4959
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای عبدالباسط
مدت :
کد: 6679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 9651
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 28089
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,885,895