خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

   تعداد 38
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-23450
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:59
زمان : 05:59
کد: 89040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تین448
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:18
زمان : 06:18
کد: 89039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره نحل 30-34462
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 4:49
زمان : 4:49
کد: 89038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 28-29452
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:38
زمان : 05:38
کد: 89037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 51 تا 69206
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه صافات 75 تا 113213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 94 تا 101225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه هود 110208
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 82 تا 120195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 7 تا 51189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قاف 31190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه سجده 1 تا 11203
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 65 تا 76201
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 214 تا 216223
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انعام 154 تا 157195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 57 تا 62207
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 51 تا 56216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص 68 تا 73194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 38 تا 41176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب 57 تا 62192
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 38 تا 41200
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 87 تا 95244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,160,074