خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

   تعداد 38
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-23874
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:59
زمان : 05:59
کد: 89040
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تین837
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:18
زمان : 06:18
کد: 89039
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره نحل 30-34828
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 4:49
زمان : 4:49
کد: 89038
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 28-29738
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:38
زمان : 05:38
کد: 89037
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مومنون 51 تا 69313
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7227
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه صافات 75 تا 113313
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7226
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره 94 تا 101332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7225
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه هود 110311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7224
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مائده 82 تا 120303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7223
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مومنون 7 تا 51298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه قاف 31288
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7221
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه سجده 1 تا 11301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7220
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7219
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه حج 65 تا 76307
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7218
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره 214 تا 216340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7217
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه انعام 154 تا 157295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7216
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7215
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مائده 57 تا 62318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مائده 51 تا 56325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7213
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه قصص 68 تا 73295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7212
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه حج 38 تا 41268
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7211
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84278
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7210
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه احزاب 57 تا 62284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7209
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه حج 38 تا 41309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7208
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره 87 تا 95362
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7207
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,927,304,816