خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ علی محمود شمیس- صفحه 2

شیخ علی محمود شمیس

شیخ علی محمود شمیس

   تعداد 504
قصار السور-صهرجت الکبرى دقهلیه 5-4-2012126
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور-سنجها.کفرصقر 27-9-2012128
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور-العباسه.ابوحماد28-9-2012118
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور مشتول االقاضى 28-11-2011117
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ختام منشیة صدقى-ابو کبیر 8-12-2012120
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بیله 6-5-2011133
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور المنتزه الزقازیق 6-6-2012117
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور -زلزمون ههیا 25-2-2012123
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور -الاسماعیلیه 9-12-2012124
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران جمعه 20-10-2011119
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت-الهوانیه القصاصین14-9-2012141
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت الهیش-احمدسعید-واحمدعبدالعاطی137
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر.شعیب-الاسماعیلیه7-11-2012123
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر-بیشة قاید 19-7-2012113
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر-الحجاجیه القدیمه 2-5-2012111
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر الوراوره عزاء بالوراوره بابو حماد بمحافظة الشرقیه 5-9-2011116
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر -الهوانیه 5-2-2012119
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر -الکوع 29-2-2012120
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والدة الشیخ محمد ابو مراعى 15-10-2012117
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والد الشیخ عید الشوبکى 12-4-2007112
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء نسیب الشیخ زکریا الخطیب صفط الحنة 26-3-2012120
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء حماة الشیخ محمد الطاروطى 2-4-2010112
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء ام الزین 2-2-2012114
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء الشیخ السید شاهین110
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,935,546