خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد یحیى الشرقاوی

 محمد یحیى الشرقاوی

محمد یحیى الشرقاوی

   تعداد 322
یوسف209
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من باکستان 2009181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس ختام السنطة185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود أبومرة-دیرب نجم 24-5-2012180
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم170
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من لبنان 2009178
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ابو القرامیط169
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد یحیى الشرقاوى یقلد عبدالباسط171
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لیلة دماهر سنجاب172
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة میت یزید 25-10-2011167
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان مسهله158
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان عزاء 27-12-2010166
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان أبوهجرس160
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور183
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور طحا المرج دیرب نجم شرقیة167
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والقصار ختام ابو علامه176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والغاشیه احمدالمنوفى165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت شبرا قبالة 18-2-2012164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والنازعات160
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والشمس والکوثر بشبرا ملس 27-11173
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 2167
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر- الانفطار165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر والنازعات میت المخلص165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,444,511