خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمدی بحیری

 محمدی بحیری

محمدی بحیری

   تعداد 77
قرآن فجر 19-9-2007 مسجد السیده نفیسه347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62381
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة من مسجد سید الشهداء مدینة السویس 23-10-2010-.344
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة 4-7-2008351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62379
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة 16-7-2010311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62378
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة 10-10-2008293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62377
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن 12-9-2008298
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62376
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عزاء الحاج على محمدبدوى الجعیدى بطناح298
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62375
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوة من مسجد السیدة نفیسة رضی الله عنها فی احتفال اذاعة القرآن 16-3-2008307
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62374
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوة فجر 28-11-2007304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62373
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوة فجر 13-9-2009324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62372
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
امسیة 16-2-2008 من النادی الریاضی بالقاهرة320
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62371
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
المائدة عزاء المرحوم محمد الصدیق 15-12-2008329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62370
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
المؤمنون 17-22322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62369
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحجر21-3-2003298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62367
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجمعة الأخیرة من شهر صفر الخیر 28-1-2011م من مسجد التلفزیون المصری -کورنیش النیل - القاهرة285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62366
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوه الاولی فجر 26-11-2009 مسجد السیده زینب302
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62365
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة اولى فجر 4-2-2009311
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62364
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیه فجر 4-2-2009305
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62363
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیه فجر 2-4-2008294
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62362
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیة فجر 29-4-2009282
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62361
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیة فجر 21-5-2009298
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62360
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیة فجر 18-3-2009318
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62359
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیة فجر 10-6-2009313
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62358
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التلاوة الثانیة فجر 1-10-2009299
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62357
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,742,701