خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد محمد صدیق منشاوی- دسته : اذان

استاد محمد صدیق منشاوی

استاد محمد صدیق منشاوی

اذان
   تعداد 8
الاذان 1            تعداد استفاده : 5101
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر والأذان الجمعه ساحه الرضوان الاقصر 10 -2 -2012_2            تعداد استفاده : 1848
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأذان            تعداد استفاده : 1525
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أذان الجمعة 29-2-2008            تعداد استفاده : 1156
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2342
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3450
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4509
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 16525
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,398,605