خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

   تعداد 19
آوای یاران - وجوب جهاد در دفاع از ارزشهای اسلام تحت هر شرایطی279
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:51
زمان : 04:51
کد: 41507
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - مرگ شما را در می یا بد، در هر مکان که باشید.259
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:00
زمان : 05:00
کد: 41506
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - عمل روزه و دوری این عمل از ریا278
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:09
زمان : 04:09
کد: 41505
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - شرح و توضیحی پیرامون اسامی سوره مبارکه حمد326
سخنرانی ها
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:49
زمان : 04:49
کد: 41504
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - شرح حدیثی از امام صادق علیه السلام/ درباره حقوق شیعیان275
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:53
زمان : 04:53
کد: 41503
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - رنج و مصائب شیعیان در دفاع از اهل بیت علیهم السلام269
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:26
زمان : 04:26
کد: 41502
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - دفع شبهه ای پیرامون قیام امام حسین علیه السلام274
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:00
زمان : 05:00
کد: 41501
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - برکات ماه مبارک رمضان در گفتار نبی مکرم اسلام282
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:26
زمان : 03:26
کد: 41500
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 1275
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:36
زمان : 14:36
کد: 41499
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 2286
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:36
زمان : 14:36
کد: 41498
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 3285
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:04
زمان : 11:04
کد: 41497
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - قرآن کریم 1267
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:30
زمان : 18:30
کد: 41496
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - قرآن کریم 2279
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 10:00
زمان : 10:00
کد: 41495
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آوای یاران - قرآن کریم 3275
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:58
زمان : 15:58
کد: 41494
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 1274
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:20
زمان : 18:20
کد: 41493
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 1277
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:05
زمان : 16:05
کد: 41492
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 2277
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 12:15
زمان : 12:15
کد: 41491
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شهید آیت الله صدوقی-بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 2280
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:21
زمان : 14:21
کد: 41490
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 3278
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:48
زمان : 15:48
کد: 41489
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,254,293