خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

شهید آیت الله صدوقی

   تعداد 19
آوای یاران - وجوب جهاد در دفاع از ارزشهای اسلام تحت هر شرایطی            تعداد استفاده : 295
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:51
مدت : 04:51
کد: 41507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - مرگ شما را در می یا بد، در هر مکان که باشید.            تعداد استفاده : 276
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
مدت : 05:00
کد: 41506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - عمل روزه و دوری این عمل از ریا            تعداد استفاده : 297
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:09
مدت : 04:09
کد: 41505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - شرح و توضیحی پیرامون اسامی سوره مبارکه حمد            تعداد استفاده : 363
سخنرانی ها
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:49
مدت : 04:49
کد: 41504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - شرح حدیثی از امام صادق علیه السلام/ درباره حقوق شیعیان            تعداد استفاده : 292
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:53
مدت : 04:53
کد: 41503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - رنج و مصائب شیعیان در دفاع از اهل بیت علیهم السلام            تعداد استفاده : 286
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:26
مدت : 04:26
کد: 41502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - دفع شبهه ای پیرامون قیام امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 288
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
مدت : 05:00
کد: 41501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - برکات ماه مبارک رمضان در گفتار نبی مکرم اسلام            تعداد استفاده : 300
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:26
مدت : 03:26
کد: 41500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 1            تعداد استفاده : 291
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:36
مدت : 14:36
کد: 41499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 2            تعداد استفاده : 302
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:36
مدت : 14:36
کد: 41498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - در خصوص ماه مبارک رمضان 3            تعداد استفاده : 301
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:04
مدت : 11:04
کد: 41497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - قرآن کریم 1            تعداد استفاده : 284
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:30
مدت : 18:30
کد: 41496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - قرآن کریم 2            تعداد استفاده : 293
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:00
مدت : 10:00
کد: 41495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آوای یاران - قرآن کریم 3            تعداد استفاده : 292
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:58
مدت : 15:58
کد: 41494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 1            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:20
مدت : 18:20
کد: 41493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 1            تعداد استفاده : 291
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:05
مدت : 16:05
کد: 41492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - حقوق مردم 2            تعداد استفاده : 297
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:15
مدت : 12:15
کد: 41491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله صدوقی-بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 2            تعداد استفاده : 302
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:21
مدت : 14:21
کد: 41490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق شیعیان در حدیث امام صادق علیه السلام - بررسی حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر حقوق شیعیان 3            تعداد استفاده : 297
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:48
مدت : 15:48
کد: 41489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,405,552