خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

   تعداد 17
و عمده عمل انسان بعد از ایمان تهذیب اخلاق است            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10
مدت : 01:10
کد: 40938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اگر کسی از خداوند راضی شود خداوند نیز از او راضی می گردد            تعداد استفاده : 387
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31
مدت : 01:31
کد: 40937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لزوم شباهت اخلاقی ما با ائمه علیهم السلام            تعداد استفاده : 369
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:56
مدت : 01:56
کد: 40936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
این عالم عالم امتحان است            تعداد استفاده : 398
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:58
مدت : 01:58
کد: 40935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حسد مثل آتشی است که در خرمنی می افتد            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:29
مدت : 01:29
کد: 40934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خداوند در قرآن می فرماید شما را مبعوث نمودیم برای روز جمع            تعداد استفاده : 371
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:20
مدت : 03:20
کد: 40933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان به چه دلیل به این دنیا آمده است            تعداد استفاده : 401
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:20
مدت : 03:20
کد: 40932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خداوند در حقیقت انسان همه کمالات را نهاده است            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:14
مدت : 02:14
کد: 40931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پروردگاری که انسان را با عقل و شعور و معرفت خلق مینماید            تعداد استفاده : 388
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:23
مدت : 10:23
کد: 40930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مثل کسانی که ایات خدا را تکذیب کردند            تعداد استفاده : 351
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:03
مدت : 05:03
کد: 40929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چرا برای انسان مرگ مقدر شده است            تعداد استفاده : 372
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:21
مدت : 11:21
کد: 40928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از کجا آمده ایم برای چه و به کجا خواهیم رفت            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00
مدت : 01:00
کد: 40927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از هر عالمی شمه ای در انسان وجود دارد            تعداد استفاده : 349
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:27
مدت : 01:27
کد: 40926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقدمه رسیدن به کمال تحصیل علم است            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:39
مدت : 02:39
کد: 40924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کمال انسان در چیست...            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:41
مدت : 06:41
کد: 40923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در قیامت هر نفسی باخود میجنگد            تعداد استفاده : 349
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:33
مدت : 01:33
کد: 40922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توحید و صفات الهی            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:48
مدت : 00:48:48
کد: 40921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,890,501