خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

   تعداد 17
و عمده عمل انسان بعد از ایمان تهذیب اخلاق است304
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:10
زمان : 01:10
کد: 40938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
اگر کسی از خداوند راضی شود خداوند نیز از او راضی می گردد313
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:31
زمان : 01:31
کد: 40937
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لزوم شباهت اخلاقی ما با ائمه علیهم السلام287
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:56
زمان : 01:56
کد: 40936
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
این عالم عالم امتحان است308
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:58
زمان : 01:58
کد: 40935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حسد مثل آتشی است که در خرمنی می افتد281
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:29
زمان : 01:29
کد: 40934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
خداوند در قرآن می فرماید شما را مبعوث نمودیم برای روز جمع288
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:20
زمان : 03:20
کد: 40933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
انسان به چه دلیل به این دنیا آمده است317
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:20
زمان : 03:20
کد: 40932
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
خداوند در حقیقت انسان همه کمالات را نهاده است282
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:14
زمان : 02:14
کد: 40931
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
پروردگاری که انسان را با عقل و شعور و معرفت خلق مینماید299
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 10:23
زمان : 10:23
کد: 40930
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مثل کسانی که ایات خدا را تکذیب کردند275
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:03
زمان : 05:03
کد: 40929
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
چرا برای انسان مرگ مقدر شده است291
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:21
زمان : 11:21
کد: 40928
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
از کجا آمده ایم برای چه و به کجا خواهیم رفت282
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00
زمان : 01:00
کد: 40927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
از هر عالمی شمه ای در انسان وجود دارد271
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:27
زمان : 01:27
کد: 40926
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مقدمه رسیدن به کمال تحصیل علم است269
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:39
زمان : 02:39
کد: 40924
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کمال انسان در چیست...262
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:41
زمان : 06:41
کد: 40923
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
در قیامت هر نفسی باخود میجنگد276
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:33
زمان : 01:33
کد: 40922
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
توحید و صفات الهی292
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:48:48
زمان : 00:48:48
کد: 40921
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,015,073