خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی

   تعداد 1099
ما و انقلاب جهانی خمینی            تعداد استفاده : 893
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:59
مدت : 00:58:59
کد: 43543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انقلابیون 57، چه می خواستند؟ چه نمی خواستند؟            تعداد استفاده : 859
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:30
مدت : 00:43:30
کد: 43542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدای بدون پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و تجربه معنوی به جای نبوت!            تعداد استفاده : 911
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:18
مدت : 01:06:18
کد: 43541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه گفتگو کنیم 1            تعداد استفاده : 824
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:43
مدت : 00:42:43
کد: 43540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برای اخلاق آمد            تعداد استفاده : 837
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:00
مدت : 01:06:00
کد: 43539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه گفتگو کنیم 2            تعداد استفاده : 816
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:45
مدت : 00:50:45
کد: 43538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسلام؛ نگاه انسانی به جنسیت، نه نگاه جنسی به انسانیت            تعداد استفاده : 811
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:50
مدت : 00:59:50
کد: 43537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کلیسا و تحولات اروپا            تعداد استفاده : 828
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:36
مدت : 00:47:36
کد: 43536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهمیت مطالعه و کتابخوانی            تعداد استفاده : 859
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:41
مدت : 00:54:41
کد: 43535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نهضت تولید علم            تعداد استفاده : 835
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:15
مدت : 00:47:15
کد: 43534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهانی که می خواهیم بسازیم            تعداد استفاده : 801
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:51
مدت : 12:51
کد: 43533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویژگیهای علم جدید در غرب            تعداد استفاده : 803
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:41
مدت : 00:26:41
کد: 43532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ            تعداد استفاده : 807
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:10
مدت : 01:02:10
کد: 43531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تمدن و فرهنگ            تعداد استفاده : 822
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:15
مدت : 00:45:15
کد: 43530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رسانه و افکار عمومی            تعداد استفاده : 797
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:39
مدت : 00:38:39
کد: 43529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شهودی            تعداد استفاده : 794
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:51
مدت : 00:39:51
کد: 43528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول            تعداد استفاده : 805
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:31
مدت : 01:06:31
کد: 43527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم            تعداد استفاده : 833
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:42
مدت : 00:47:42
کد: 43526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظریه جنبش علم در چشم انداز مسلمانان معاصر            تعداد استفاده : 802
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:04
مدت : 00:27:04
کد: 43525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسائل فرهنگی            تعداد استفاده : 762
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:12
مدت : 00:51:12
کد: 43524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایرانی ها در تحولات آخر الزمان            تعداد استفاده : 789
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:17
مدت : 00:25:17
کد: 43523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ارتباط بین رسانه و رفتار مردم            تعداد استفاده : 762
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:08
مدت : 00:59:08
کد: 43522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گردهمایی شهدای دانشجو            تعداد استفاده : 775
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:27
مدت : 01:00:27
کد: 43521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قدرت واقعی علمی            تعداد استفاده : 772
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:59
مدت : 00:50:59
کد: 43520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه ریزی و نظم            تعداد استفاده : 744
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:32
مدت : 00:42:32
کد: 43519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقاط مثبت در تمدن جدید که با اسلام همخوانی دارد            تعداد استفاده : 615
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:19
مدت : 00:26:19
کد: 43518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیرامون حضرت عیسی علیه السلام            تعداد استفاده : 612
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:59
مدت : 00:56:59
کد: 43517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آزادی بدون استدلال            تعداد استفاده : 569
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:05
مدت : 01:07:05
کد: 43516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مردم سالاری دینی            تعداد استفاده : 565
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:58
مدت : 00:27:58
کد: 43515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ (تسامح و آزادی)            تعداد استفاده : 570
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:45
مدت : 00:59:45
کد: 43514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تولید علم            تعداد استفاده : 548
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:22
مدت : 21:22
کد: 43513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفاهم            تعداد استفاده : 544
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:58
مدت : 01:08:58
کد: 43512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصلاحات            تعداد استفاده : 548
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:38
مدت : 01:07:38
کد: 43511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بسیج            تعداد استفاده : 532
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:34
مدت : 01:18:34
کد: 43510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شخصیت سیاسی و علمی امام خمینی (ره)            تعداد استفاده : 559
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:05
مدت : 01:16:05
کد: 43509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلسفه سیاسی مدرن امام خمینی ره            تعداد استفاده : 524
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:20
مدت : 01:04:20
کد: 43508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شخصیت امام خمینی (ره) و ساده زیستی ایشان            تعداد استفاده : 561
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:23
مدت : 00:53:23
کد: 43507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفکر انتظار چیست ؟            تعداد استفاده : 537
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:44
مدت : 00:36:44
کد: 43506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفهوم شناسی عدالت            تعداد استفاده : 505
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31:27
مدت : 01:31:27
کد: 43505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فقیران و وظیفه ما و مدیران نسبت به آنها            تعداد استفاده : 515
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:04
مدت : 01:01:04
کد: 43504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تئوری عدالت در منطق علوی و اسلامی            تعداد استفاده : 511
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:40
مدت : 01:05:40
کد: 43503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عارف و فیلسوف چه می گویند ؟            تعداد استفاده : 544
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:51
مدت : 00:47:51
کد: 43502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دین و علم زدگان            تعداد استفاده : 498
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:31
مدت : 00:56:31
کد: 43501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ            تعداد استفاده : 513
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:28
مدت : 00:58:28
کد: 43500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایدئولوژی پایان یافته            تعداد استفاده : 509
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:42
مدت : 00:57:42
کد: 43499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ده فرمان از پیام آور رحمت و عدالت            تعداد استفاده : 477
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:21
مدت : 00:54:21
کد: 42906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جمهوریت محمدی صلی الله علیه و اله و سلم ، انسانیت رضوی            تعداد استفاده : 482
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:38
مدت : 00:58:38
کد: 42905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه گفتگو کنیم 2            تعداد استفاده : 438
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:45
مدت : 00:50:45
کد: 42904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برادری اسلامی، بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 455
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:40
مدت : 01:08:40
کد: 42903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شما تروریست ها!!            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:47
مدت : 13:47
کد: 42902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اجتهاد و تقلید در علوم انسانی            تعداد استفاده : 382
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:31
مدت : 00:54:31
کد: 42901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا90-امام خمینی ،خلوص انقلابی؛چگونه می توان انقلابی ماند؟            تعداد استفاده : 365
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:01
مدت : 01:08:01
کد: 42900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عباس، امان نمی خواهد            تعداد استفاده : 2079
سخنرانی ها
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:52
مدت : 00:32:52
کد: 42899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علوم انسانی؛ تک منبعی یا چند منبعی؟! 1            تعداد استفاده : 348
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:35
مدت : 01:05:35
کد: 42898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دیپلماسی، هدف یا وسیله؟! 2            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:58
مدت : 00:58:58
کد: 42897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دیپلماسی، هدف یا وسیله؟! 1            تعداد استفاده : 361
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:47
مدت : 00:46:47
کد: 42896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما و سه رویکرد در باب علم            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:20
مدت : 00:53:20
کد: 42895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کپی برداری، تمدن سازی نیست            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:29
مدت : 00:56:29
کد: 42894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صحیفه سجادیه؛ چگونه می توان انسان بود؟            تعداد استفاده : 734
سخنرانی ها
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:22
مدت : 01:04:22
کد: 42893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علی علیه السلام از فتنه می گوید 1            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:22
مدت : 00:54:22
کد: 42892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علی علیه السلام از فتنه می گوید 2            تعداد استفاده : 369
سخنرانی ها
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:36
مدت : 00:57:36
کد: 42891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مطهری و اقتصاد 1 و 2 و 3            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31:53
مدت : 01:31:53
کد: 42890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مطهری و فلسفه اخلاق 1 و 2            تعداد استفاده : 340
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:51
مدت : 01:01:51
کد: 42889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روشنفکری دینی، خدمات و صدمات 1            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:24
مدت : 00:50:24
کد: 42888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روشنفکری دینی، خدمات و صدمات 2            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:10
مدت : 00:50:10
کد: 42887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حوزه، دانشگاه و تمدن سازی دینی            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:13
مدت : 01:02:13
کد: 42886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سیر ایدئولوژیک جنبش روشنفکری در تاریخ انقلاب            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:10
مدت : 01:15:10
کد: 42885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جنبش دانشجویی خارج از کشور؛ دوام یا زوال؟            تعداد استفاده : 339
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:49
مدت : 00:31:49
کد: 42884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علم، ما و امپریالیسم            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:39
مدت : 00:56:39
کد: 42883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فقه بر سر سه راهی؛ ارتجاع، اجتهاد یا التقاط؟!            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:09
مدت : 01:07:09
کد: 42882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیام به جوانان آفریقا            تعداد استفاده : 330
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:14
مدت : 20:14
کد: 42881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ در باب ولایت فقیه، تساهل و گفتگو، موسیقی 1            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:56
مدت : 00:40:56
کد: 42880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ در باب مدیریت فقهی و علمی            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:50
مدت : 00:39:50
کد: 42879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ در باب ولایت فقیه، تساهل و گفتگو، موسیقی 2            تعداد استفاده : 321
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:58
مدت : 00:42:58
کد: 42878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ در جمع اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان اهواز            تعداد استفاده : 236
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
مدت : 00:29:30
کد: 42877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جنبش اسلامی، اینترنت و چهار راه اطلاعات            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:49
مدت : 01:03:49
کد: 42876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرسش و پاسخ با وبلاگ نویسان جوان            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:43
مدت : 00:52:43
کد: 42875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر، عهد با زیبایی و حقیقت            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:23
مدت : 00:58:23
کد: 42874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما و خاستگاه مکتب های ادبی و هنری؟!            تعداد استفاده : 314
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:09
مدت : 00:58:09
کد: 42873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موج سوم ادبیات انقلاب و بوف کور            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:26
مدت : 00:27:26
کد: 42872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جنبش نرم افزاری، افسون زدائی دوباره            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:03
مدت : 00:31:03
کد: 42871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر، دیالوگ با فرشته یا شیطان؟!            تعداد استفاده : 326
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:41
مدت : 00:40:41
کد: 42870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هویت از حقیقت، جدا نیست            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:27
مدت : 00:38:27
کد: 42869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دو نکته            تعداد استفاده : 300
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
مدت : 00:28:14
کد: 42868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عقل جدید و شناسنامه اسلامی آن            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:06
مدت : 00:32:06
کد: 42867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با سر خود بیاندیشیم            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:32
مدت : 00:35:32
کد: 42866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاطرات دبیرستانی            تعداد استفاده : 312
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:15
مدت : 00:50:15
کد: 42865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان شدگی 1 و 2 و 3            تعداد استفاده : 363
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:26:10
مدت : 01:26:10
کد: 42864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظر تا عمل؛ فاصله ای که باید طی کرد            تعداد استفاده : 301
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:50
مدت : 00:32:50
کد: 42863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تنازع مکتبها یا توزان ارزش ها؟!            تعداد استفاده : 335
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:49
مدت : 00:38:49
کد: 42862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام، مکتب اقتصادی و رسالت خمینیّون            تعداد استفاده : 321
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:20
مدت : 00:28:20
کد: 42861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام، اقتصاد اسلامی و مستضعفین            تعداد استفاده : 293
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:12
مدت : 00:31:12
کد: 42860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-عرفان امام: اخلاص، اعتدال و عملگرایی 1            تعداد استفاده : 314
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:17
مدت : 00:42:17
کد: 42859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-عرفان امام: اخلاص، اعتدال و عملگرایی 1            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:34
مدت : 00:37:34
کد: 42858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام، هنر و نظام سازی 1            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:09
مدت : 00:46:09
کد: 42857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام، هنر و نظام سازی 2            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:40
مدت : 00:42:40
کد: 42856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام و تغییر نظام حاکم بر جهان            تعداد استفاده : 309
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:48
مدت : 00:31:48
کد: 42855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقاومت، هزینه احترام جهانی            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:02
مدت : 00:44:02
کد: 42854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام و توسعه اقتصادی            تعداد استفاده : 283
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:49
مدت : 00:40:49
کد: 42853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طرحی برای فردا14-امام و عرفان جهادی            تعداد استفاده : 215
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:02
مدت : 00:24:02
کد: 42852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,301,721