خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : آیت الله جاودان

آیت الله جاودان

آیت الله جاودان

   تعداد 483
سخنرانی آیت‌ الله جاودان | صفر 92 : سیره ی اخلاقی رسول گرامی اسلام337
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:34:00
توضیحات : Payambar9722
زمان : 15:34:00
کد: 106857
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سخنرانی آیت‌ الله جاودان | فاطمیه دوم 93 : رفع اختلاف وظیفه ی پیامبر343
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:11:00
توضیحات : Payambar9722
زمان : 15:11:00
کد: 106856
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سخنرانی آیت‌ الله جاودان | فاطمیه دوم 93 : لحظات آخر عمر مبارک پیامبر326
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 07:59:00
توضیحات : Payambar9722
زمان : 07:59:00
کد: 106855
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
آیت الله جاودان - مقام و درجات پیامبر اکرم صل الله علیه و آله - صوتی327
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:00
توضیحات : Payambar9722
زمان : 00:29:00
کد: 106846
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
آیت الله جاودان - مقام و درجات پیامبر اکرم صل الله علیه و آله - تصویری282
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:39:00
توضیحات : Payambar9722
زمان : 00:39:00
کد: 106845
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ایجاداسلام قریشی - گناهان کوچک252
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:36:39
زمان : 00:36:39
کد: 43109
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سقیفه-ایجاداسلام قریشی253
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:41:13
زمان : 00:41:13
کد: 43108
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قیام امام حسین علیه السلام247
سخنرانی ها
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:02
زمان : 00:26:02
کد: 43107
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
رفع مانع-تقویت اراده246
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:24:05
زمان : 00:24:05
کد: 43106
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شناخت امام باقر علیه السلام348
سخنرانی ها
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:14
زمان : 00:45:14
کد: 43105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شناخت امام مجتبی علیه السلام – زیرک ترین مومنین257
سخنرانی ها
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:52
زمان : 00:31:52
کد: 43104
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قیامت247
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:36
زمان : 00:29:36
کد: 43103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ظلم - وجود امام232
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:44:20
زمان : 00:44:20
کد: 43102
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قبر و برزخ241
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:32
زمان : 00:28:32
کد: 43101
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قیامت-محبوبترین بندگان251
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:47
زمان : 00:26:47
کد: 43100
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لزوم یادگیری زبان-دلیل قیام امام حسین264
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:35
زمان : 00:27:35
کد: 43099
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظیفه ی ائمه در احیای دین 3 – نماز شب256
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:40
زمان : 00:28:40
کد: 43098
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظیفه ی ائمه در احیای دین 2252
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:34
زمان : 00:29:34
کد: 43097
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظیفه ی ائمه در احیای دین 1261
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:10
زمان : 21:10
کد: 43096
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
عزاداری، قرآن، اهلبیت245
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:37:03
زمان : 00:37:03
کد: 43095
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
راه عاقل شدن - نتیجه ی قیام امام حسین256
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:41:44
زمان : 00:41:44
کد: 43094
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وضعیت جامعه ی اسلامی بعد از پیامبر252
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:41:00
زمان : 00:41:00
کد: 43093
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظایف امام - قیام امام حسین241
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:14
زمان : 00:40:14
کد: 43092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظایف امام - قیام امام حسین251
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:14
زمان : 00:40:14
کد: 43091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
وظایف انبیاء و اوصیاء آنها246
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:37:34
زمان : 00:37:34
کد: 43090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,654,414