خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد- دسته : سخنرانی ها

حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد

حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد

سخنرانی ها
   تعداد 49
بمب گذاری منافقین            تعداد استفاده : 394
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:04
مدت : 00:51:04
کد: 43269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حداثه بمب گذاری            تعداد استفاده : 375
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:30
مدت : 12:30
کد: 43268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیرامون حوادث 18 آذر            تعداد استفاده : 360
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:47
مدت : 16:47
کد: 43267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعتکاف سیاسی            تعداد استفاده : 368
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:30
مدت : 00:33:30
کد: 43266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیرامون اغتشاشات            تعداد استفاده : 373
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:26
مدت : 15:26
کد: 43265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جوسازی علیه کانون رهپویان وصال            تعداد استفاده : 348
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:56
مدت : 11:56
کد: 43264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس های انقلاب            تعداد استفاده : 370
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:18
مدت : 01:06:18
کد: 43263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دسیسه های استعمار در تغذیه و طب اسلامی            تعداد استفاده : 398
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:19
مدت : 01:07:19
کد: 43262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حق مسلمانی            تعداد استفاده : 381
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:22
مدت : 00:57:22
کد: 43261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تب فوتبال            تعداد استفاده : 367
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:46
مدت : 23:46
کد: 43260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تابو شکنی            تعداد استفاده : 408
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:06
مدت : 00:47:06
کد: 43259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بهائیت            تعداد استفاده : 387
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:36
مدت : 00:45:36
کد: 43258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اراده خداوند در تقسیم قدرت            تعداد استفاده : 385
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:41
مدت : 00:40:41
کد: 43257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موقعیت سنجی دراتحاد ملی و انسجام اسلامی            تعداد استفاده : 346
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:20
مدت : 01:00:20
کد: 43256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صدق و راستی کلید درب وحدت            تعداد استفاده : 369
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:34
مدت : 00:52:34
کد: 43255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبیین معنای وحدت ملی و انسجام اسلامی            تعداد استفاده : 364
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:54
مدت : 00:52:54
کد: 43254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هیئت علیه هیئت            تعداد استفاده : 377
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:55
مدت : 01:01:55
کد: 43253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح یک سخنرانی منتشر نشده            تعداد استفاده : 358
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:01
مدت : 00:45:01
کد: 43252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درد گناه            تعداد استفاده : 372
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:45
مدت : 00:43:45
کد: 43251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دل نورانی            تعداد استفاده : 392
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:34
مدت : 00:55:34
کد: 43250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دیدگاه اجتماعی اسلام از نگاه امام خمینی            تعداد استفاده : 377
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:50
مدت : 00:53:50
کد: 43249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هجرت الهی            تعداد استفاده : 395
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:27
مدت : 00:29:27
کد: 43248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کارنامه وهابیت            تعداد استفاده : 378
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:03
مدت : 00:52:03
کد: 43247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیر مستقیم اعمال در برزخ            تعداد استفاده : 382
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:07
مدت : 01:04:07
کد: 43246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
همراهی اعمال انسان باوی در هر دوره            تعداد استفاده : 400
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:59
مدت : 00:56:59
کد: 43245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیر مستقیم اعمال در آخرت            تعداد استفاده : 178
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:10
مدت : 00:52:10
کد: 43244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گام های سبک بالی            تعداد استفاده : 174
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:41
مدت : 01:15:41
کد: 43243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه های آسمانی شدن            تعداد استفاده : 158
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:31
مدت : 01:10:31
کد: 43242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زندگی برای فرج در راستای آسمانی شدنی            تعداد استفاده : 177
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:26
مدت : 01:11:26
کد: 43241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعریف هویت دینی            تعداد استفاده : 178
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:29
مدت : 00:51:29
کد: 43240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش مذهب بر روی انسان            تعداد استفاده : 179
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:46
مدت : 00:51:46
کد: 43239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حق طلبی در هویت دینی            تعداد استفاده : 176
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:47
مدت : 01:02:47
کد: 43238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هویت علمی در راستای دین            تعداد استفاده : 200
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:43
مدت : 00:35:43
کد: 43237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هویت انسانی            تعداد استفاده : 170
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:02
مدت : 00:56:02
کد: 43236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیاز انسان به دین وهویت دینی            تعداد استفاده : 189
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:39
مدت : 00:58:39
کد: 43235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اجتماع وهویت دینی            تعداد استفاده : 159
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:12
مدت : 01:03:12
کد: 43234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هویت دینی دلیل استواری انسان            تعداد استفاده : 153
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:38
مدت : 00:58:38
کد: 43233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بزرگ ترین مظهر هویت دینی            تعداد استفاده : 150
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:12:41
مدت : 01:12:41
کد: 43232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه _جلسه اول _ قسمت هفتم            تعداد استفاده : 161
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:09:41
توضیحات : حجم: زمان: 1,709 0:09:41
مدت : 0:09:41
کد: 21918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه _جلسه اول _ قسمت ششم            تعداد استفاده : 139
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:09:59
توضیحات : حجم: زمان: 1,760 0:09:59
مدت : 0:09:59
کد: 21917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه - جلسه اول _ قسمت پنجم            تعداد استفاده : 142
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:10:00
توضیحات : حجم: زمان: 1,763 0:10:00
مدت : 0:10:00
کد: 21916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه/جلسه اول _ قسمت چهارم            تعداد استفاده : 148
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:10:03
توضیحات : حجم: زمان: 1,771 0:10:03
مدت : 0:10:03
کد: 21915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه /جلسه اول _ قسمت سوم            تعداد استفاده : 154
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:10:01
توضیحات : حجم: زمان: 1,766 0:10:01
مدت : 0:10:01
کد: 21914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه/ جلسه اول _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 154
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:10:00
توضیحات : حجم: زمان: 1,764 0:10:00
مدت : 0:10:00
کد: 21913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پشیمانی از گناه/ جلسه اول _ قسمت اول            تعداد استفاده : 154
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:09:37
توضیحات : حجم: زمان: 1,698 0:09:37
مدت : 0:09:37
کد: 21912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آسمانی شدن - شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 162
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:13:04
توضیحات : حجم: زمان: 2,303 0:13:04
مدت : 0:13:04
کد: 21911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آسمانی شدن - شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت سوم            تعداد استفاده : 162
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:15:55
توضیحات : حجم: زمان: 2,803 0:15:55
مدت : 0:15:55
کد: 21910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آسمانی شدن - شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت دوم            تعداد استفاده : 150
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:15:28
توضیحات : حجم: زمان: 2,722 0:15:28
مدت : 0:15:28
کد: 21909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آسمانی شدن - شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت اول            تعداد استفاده : 154
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:13:31
توضیحات : حجم: زمان: 2,379 0:13:31
مدت : 0:13:31
کد: 21908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,660,400