خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : امام خمینی (ره)- دسته : سخنرانی ها

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

سخنرانی ها
   تعداد 763
سخنرانی - در 12 بهمن 57 بهشت زهرا            تعداد استفاده : 871
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:44
مدت : 06:44
کد: 28875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمومی            تعداد استفاده : 788
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:28
مدت : 11:28
کد: 28874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ارزیابى قیام ملت، و حوادث تلخ و شیرین سال 41 و اوایل سال 42            تعداد استفاده : 811
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:53
مدت : 00:27:53
کد: 28873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرا رسیدن عاشوراى حسینى‌            تعداد استفاده : 791
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:52
مدت : 19:52
کد: 28872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آزادى امام خمینى از زندان‌            تعداد استفاده : 773
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:08
مدت : 00:47:08
کد: 28871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قیام علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزاى عمومى‌            تعداد استفاده : 782
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:59
مدت : 00:27:59
کد: 28870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برگزارى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى‌            تعداد استفاده : 736
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:43
مدت : 00:46:43
کد: 28869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‌            تعداد استفاده : 775
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 28868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هشدار نسبت به برداشتهاى غلط از اسلام‌            تعداد استفاده : 747
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:30
مدت : 00:43:30
کد: 28867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهادت آقاى سید مصطفى خمینى‌            تعداد استفاده : 741
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:29
مدت : 01:00:29
کد: 28866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاجعه کشتار مردم قم در 19 دى‌            تعداد استفاده : 723
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:31
مدت : 00:55:31
کد: 28865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چهلم شهداى قم- 19 دى‌            تعداد استفاده : 704
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:53
مدت : 00:56:53
کد: 28864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوضاع ایران- قیام مردمى و عمومى- رهنمود به انقلابیون‌            تعداد استفاده : 709
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:48
مدت : 00:39:48
کد: 28863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرارسیدن سالگرد قیام خونین 15 خرداد 42            تعداد استفاده : 751
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:23
مدت : 00:45:23
کد: 28862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رژیم شاهنشاهى منشأ همه مفاسد- مژده پیروزى‌            تعداد استفاده : 725
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:54
مدت : 00:27:54
کد: 28861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هجرت به پاریس- جنایات شاه- اهداف انقلاب‌            تعداد استفاده : 721
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:59
مدت : 23:59
کد: 28860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوضاع ایران- اصلاحات امریکایى شاه‌            تعداد استفاده : 702
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:01
مدت : 00:54:01
کد: 28859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابعاد انسان‌ ساز مکتب اسلام‌            تعداد استفاده : 704
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:52
مدت : 00:24:52
کد: 28858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توطئه بر ضد اسلام و روحانیت- امریکایى‌ها در ایران‌            تعداد استفاده : 688
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:54
مدت : 00:46:54
کد: 28857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دخالت همه جانبه امریکا در امور داخلى ایران‌            تعداد استفاده : 687
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:34
مدت : 00:29:34
کد: 28856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قربانى دادن در راه خدا سیره انبیا است‌            تعداد استفاده : 676
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:51
مدت : 15:51
کد: 28855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چهارم آبان، روز تولد شاه‌            تعداد استفاده : 674
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:16
مدت : 00:29:16
کد: 28854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بى ‌توجهى به معنویات، آفتِ تداوم راه‌            تعداد استفاده : 672
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:50
مدت : 22:50
کد: 28853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معرفى ابعاد سیاسى- عبادى اسلام و ویژگیهاى حکومت اسلامى‌            تعداد استفاده : 638
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:41
مدت : 00:32:41
کد: 28852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غیر قانونى بودن رژیم پهلوى- جنایات نابخشودنى شاه‌            تعداد استفاده : 672
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:58
مدت : 00:26:58
کد: 28851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیشرفت نهضت و بى‌ اثر بودن حکومت نظامى‌            تعداد استفاده : 501
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:23
مدت : 00:40:23
کد: 28850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضرورت مقابله با دسیسه‌ هاى رژیم شاه براى دوام سلطنت‌            تعداد استفاده : 463
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:02
مدت : 00:38:02
کد: 28849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسلام، آیین حیات بخش جوامع بشرى‌            تعداد استفاده : 477
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:56
مدت : 00:29:56
کد: 28848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توسل شاه به فریب و سرنیزه براى بقاى خویش‌            تعداد استفاده : 465
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:14
مدت : 01:10:14
کد: 28847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اشتباهات علما و رجال سیاسى در دوران سلطنت پهلوى‌            تعداد استفاده : 474
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:35
مدت : 00:33:35
کد: 28846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق بشر- سیاست فروش نفت- و بیان وضعیت عمومى ایران‌            تعداد استفاده : 452
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:12
مدت : 00:30:12
کد: 28845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شاه، مجرم واقعى است‌            تعداد استفاده : 475
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:11
مدت : 00:32:11
کد: 28844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسلام، جوابگوى نیازهاى بشر            تعداد استفاده : 475
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:19
مدت : 20:19
کد: 28843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرا رسیدن عید قربان‌            تعداد استفاده : 480
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:03
مدت : 00:24:03
کد: 28842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کاپیتولاسیون- نفت- لزوم استعفاى ارتشیان‌            تعداد استفاده : 485
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:57
مدت : 19:57
کد: 28841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معرفى سه اصل بنیادین انقلاب‌            تعداد استفاده : 477
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:41
مدت : 00:33:41
کد: 28840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لزوم نفى سلطنت و تشکیل حکومت اسلامى‌            تعداد استفاده : 474
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:15
مدت : 00:32:15
کد: 28839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظام سلطنتى رژیمى منسوخ و مطرود            تعداد استفاده : 465
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:29
مدت : 00:33:29
کد: 28838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وجوب مبارزه با حکومتهاى ظالم- اداى تکلیف، یک پیروزى بزرگ‌            تعداد استفاده : 452
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:00
مدت : 00:28:00
کد: 28837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکومت اسلامى حضرت على -علیه السلام- الگوى حکومتها            تعداد استفاده : 458
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:07
مدت : 19:07
کد: 28836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبیین انگیزه‌ها و اهداف قیام‌            تعداد استفاده : 448
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:35
مدت : 00:49:35
کد: 28835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونگى به قدرت رسیدن دودمان پهلوى و غیر قانونى بودن آن‌            تعداد استفاده : 452
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:04
مدت : 00:28:04
کد: 28834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فریبکارى شاه در اظهار توبه‌            تعداد استفاده : 443
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:50
مدت : 00:27:50
کد: 28833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قیام همگانى براى آزادى، استقلال و ثبات ایران‌            تعداد استفاده : 459
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:15
مدت : 00:29:15
کد: 28832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابعاد جنایات و خیانتهاى شاه‌            تعداد استفاده : 432
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:30
مدت : 00:26:30
کد: 28831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا            تعداد استفاده : 415
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:01
مدت : 00:25:01
کد: 28830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نتایج سلطه رژیم پهلوى‌            تعداد استفاده : 409
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:53
مدت : 02:53
کد: 28829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قیام براى خدا پیروز است‌-فرا رسیدن محرم            تعداد استفاده : 429
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:19
مدت : 01:10:19
کد: 28828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قیام بر علیه سلطان جائر تکلیف شرعى الهى است‌            تعداد استفاده : 388
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:27
مدت : 00:41:27
کد: 28827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضرورت رعایت قانون توسط ایرانیان و مسلمانان مقیم خارج‌            تعداد استفاده : 301
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:11
مدت : 08:11
کد: 28826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رفراندم عظیم تاسوعا و عاشورا            تعداد استفاده : 365
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:43
مدت : 00:25:43
کد: 28825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منطق حقوق بشر کارتر- سرپوشى بر ادامه جنایات شاه‌            تعداد استفاده : 372
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:25
مدت : 00:33:25
کد: 28824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تکلیف ملت در پناه دادن به سربازان فرارى و کمک به اعتصاب کنندگان‌            تعداد استفاده : 357
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:07
مدت : 00:24:07
کد: 28823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه‌            تعداد استفاده : 356
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:11
مدت : 00:34:11
کد: 28822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پهلوى حکومت ناصالح- ملت صالح نیازمند حاکم صالح‌            تعداد استفاده : 360
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:45
مدت : 01:07:45
کد: 28821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب- بیان عالَم ملکوت- آثار خیانت شاه‌            تعداد استفاده : 345
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:14
مدت : 00:50:14
کد: 28820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حمایت امریکا از بختیار- نقش ارتش- ضرورت آمادگى مردم‌            تعداد استفاده : 348
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:41
مدت : 00:38:41
کد: 28819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رمز پیروزى انقلاب، حفظ اتحاد و یکپارچگى و قیام براى خدا            تعداد استفاده : 353
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:58
مدت : 01:06:58
کد: 28818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لزوم نظارت مردم بر امور جارى کشور            تعداد استفاده : 352
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:16
مدت : 08:16
کد: 28817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آرزوى پیوستن به ملت- غفلت ارتش و دولت- اندرز و اتمام حجت‌            تعداد استفاده : 366
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:35
مدت : 00:29:35
کد: 28816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غیر قانونى بودن مجلس و دولت منصوب شاه و مفاسد رژیم‌            تعداد استفاده : 339
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:18
مدت : 00:32:18
کد: 28815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سخنرانى تاریخى امام خمینى در بیان چگونگى جریان انقلاب‌            تعداد استفاده : 349
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:38
مدت : 07:38
کد: 28814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفاسد سلطنت غیر قانونى شاه و وجوب ادامه مبارزه تا سقوط رژیم‌            تعداد استفاده : 342
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:44
مدت : 00:45:44
کد: 28813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمنى زورمداران با اسلام- لزوم ائتلاف علما با سایر اقشار            تعداد استفاده : 351
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:30
مدت : 00:33:30
کد: 28812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هشدار به ارتش و دولت غاصب- لزوم تبعیت از دولت موقت‌            تعداد استفاده : 352
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:55
مدت : 10:55
کد: 28811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکومت پهلوى، حکومت سرنیزه- قراردادهاى غیر قانونى‌            تعداد استفاده : 350
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:36
مدت : 06:36
کد: 28810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وحدت کلمه، رمز پیروزى‌            تعداد استفاده : 324
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:54
مدت : 03:54
کد: 28809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معرفى مهدى بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت‌            تعداد استفاده : 340
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:29
مدت : 12:29
کد: 28808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خرابیهاى رژیم شاه در ایران- مشارکت همگانى در سازندگى‌            تعداد استفاده : 328
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:14
مدت : 05:14
کد: 28807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وحدت کلمه، برادرى شیعه و سنى- جایگاه اقلیتهاى مذهبى- حمایت از ارتش‌            تعداد استفاده : 297
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:51
مدت : 12:51
کد: 28806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کارنامه حکومت پهلوى‌            تعداد استفاده : 308
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:05
مدت : 10:05
کد: 28805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش انسانهاى پاکدامن در بازسازی کشور            تعداد استفاده : 333
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:27
مدت : 10:27
کد: 28804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترفند تفرقه افکنان و استعمارگران- خیانتهاى پنجاه ساله‌            تعداد استفاده : 324
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:21
مدت : 12:21
کد: 28803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اجتماع عظیم در پشتیبانى از دولت موقت- اتمام حجت‌            تعداد استفاده : 317
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:28
مدت : 07:28
کد: 28802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محسّنات نهضت اسلامى‌            تعداد استفاده : 228
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:56
مدت : 06:56
کد: 28801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سربازان طاغوت در خدمت اسلام- تلاش در راه استقرار حکومت اسلامى‌            تعداد استفاده : 312
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:33
مدت : 04:33
کد: 28800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیروزى نهضت تنها با تشریک مساعى همه قشرها امکانپذیر است‌            تعداد استفاده : 326
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:26
مدت : 08:26
کد: 28799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه سازندگى و تداوم انقلاب اسلامى‌            تعداد استفاده : 329
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:07
مدت : 07:07
کد: 28798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توطئه و تبلیغات اجانب‌            تعداد استفاده : 295
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:47
مدت : 20:47
کد: 28797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غلبه ایمان بر قدرتهاى شیطانى‌            تعداد استفاده : 313
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:38
مدت : 00:35:38
کد: 28796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عامل پیروزى، اراده الهى و وحدت ملت‌            تعداد استفاده : 298
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:31
مدت : 12:31
کد: 28795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رفتار اسلام با اقلیتها            تعداد استفاده : 298
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:14
مدت : 02:14
کد: 28794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایجاد تفرقه بین روحانیون و روشنفکران براى غارت ذخایر            تعداد استفاده : 301
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:40
مدت : 14:40
کد: 28793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غیر قانونى بودن رژیم سلطنتى- لزوم تربیت کودکان به همه ابعاد اسلامى‌            تعداد استفاده : 320
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:45
مدت : 20:45
کد: 28792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضور در کلاسهاى درس و لزوم تغییر نظام آموزشى‌            تعداد استفاده : 305
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:14
مدت : 06:14
کد: 28791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روابط با قدرتها و دوَل همجوار            تعداد استفاده : 312
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:24
مدت : 09:24
کد: 28790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ساختن ایران با همدستى و اتحاد            تعداد استفاده : 308
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:53
مدت : 06:53
کد: 28789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ساختن ایران عقب مانده و احیاى کشاورزى‌            تعداد استفاده : 307
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:11
مدت : 16:11
کد: 28788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سازندگى کشور و مشکلات آن‌            تعداد استفاده : 286
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:22
مدت : 05:22
کد: 28787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معیار انسانیّت‌            تعداد استفاده : 324
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:25
مدت : 03:25
کد: 28786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ساختن ایران ویران‌            تعداد استفاده : 300
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:12
مدت : 03:12
کد: 28785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقشه‌ هاى استعمار براى جداسازى اقشار ملت از اسلام و روحانیت‌            تعداد استفاده : 308
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:38
مدت : 21:38
کد: 28784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبیین نتایج مبارزات ملت ایران - برنامه‌ هاى رفاهى مادى و معنوى‌            تعداد استفاده : 278
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:39
مدت : 00:33:39
کد: 28783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توطئه بیگانگان در تضعیف اسلام و رهبران اسلامى‌            تعداد استفاده : 291
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:59
مدت : 11:59
کد: 28782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جنایات پنجاه ساله دودمان پهلوى‌            تعداد استفاده : 294
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:01
مدت : 11:01
کد: 28781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ریشه اختلافات داخلى‌            تعداد استفاده : 295
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:56
مدت : 12:56
کد: 28780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زن از دیدگاه اسلام‌            تعداد استفاده : 289
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:23
مدت : 18:23
کد: 28779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاهى به دستاوردهاى انقلاب اسلامى‌            تعداد استفاده : 278
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:17
مدت : 15:17
کد: 28778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وضعیت ایران در رژیم شاه- تلاش براى ایجاد تمدن صحیح‌            تعداد استفاده : 281
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:56
مدت : 09:56
کد: 28777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش اجانب در ایجاد تفرقه و جلوگیرى از تمسک مسلمین به قرآن کریم‌            تعداد استفاده : 209
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:11
مدت : 15:11
کد: 28776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,627,320