خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

   تعداد 768
سخنرانی - در 12 بهمن 57 بهشت زهرا691
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:44
زمان : 06:44
کد: 28875
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عمومی622
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:28
زمان : 11:28
کد: 28874
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ارزیابى قیام ملت، و حوادث تلخ و شیرین سال 41 و اوایل سال 42653
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:53
زمان : 00:27:53
کد: 28873
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فرا رسیدن عاشوراى حسینى‌616
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:52
زمان : 19:52
کد: 28872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آزادى امام خمینى از زندان‌610
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:08
زمان : 00:47:08
کد: 28871
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قیام علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزاى عمومى‌612
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:59
زمان : 00:27:59
کد: 28870
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
برگزارى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى‌579
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:43
زمان : 00:46:43
کد: 28869
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان‌611
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 28868
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هشدار نسبت به برداشتهاى غلط از اسلام‌581
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:30
زمان : 00:43:30
کد: 28867
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شهادت آقاى سید مصطفى خمینى‌580
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:29
زمان : 01:00:29
کد: 28866
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فاجعه کشتار مردم قم در 19 دى‌568
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:31
زمان : 00:55:31
کد: 28865
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
چهلم شهداى قم- 19 دى‌543
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:53
زمان : 00:56:53
کد: 28864
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
اوضاع ایران- قیام مردمى و عمومى- رهنمود به انقلابیون‌553
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:48
زمان : 00:39:48
کد: 28863
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فرارسیدن سالگرد قیام خونین 15 خرداد 42589
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:23
زمان : 00:45:23
کد: 28862
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
رژیم شاهنشاهى منشأ همه مفاسد- مژده پیروزى‌570
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:27:54
زمان : 00:27:54
کد: 28861
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هجرت به پاریس- جنایات شاه- اهداف انقلاب‌548
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 23:59
زمان : 23:59
کد: 28860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
اوضاع ایران- اصلاحات امریکایى شاه‌528
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:01
زمان : 00:54:01
کد: 28859
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ابعاد انسان‌ ساز مکتب اسلام‌540
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:24:52
زمان : 00:24:52
کد: 28858
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
توطئه بر ضد اسلام و روحانیت- امریکایى‌ها در ایران‌541
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:54
زمان : 00:46:54
کد: 28857
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دخالت همه جانبه امریکا در امور داخلى ایران‌537
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:34
زمان : 00:29:34
کد: 28856
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قربانى دادن در راه خدا سیره انبیا است‌526
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:51
زمان : 15:51
کد: 28855
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
چهارم آبان، روز تولد شاه‌526
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:16
زمان : 00:29:16
کد: 28854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بى ‌توجهى به معنویات، آفتِ تداوم راه‌515
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 22:50
زمان : 22:50
کد: 28853
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
معرفى ابعاد سیاسى- عبادى اسلام و ویژگیهاى حکومت اسلامى‌490
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:41
زمان : 00:32:41
کد: 28852
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غیر قانونى بودن رژیم پهلوى- جنایات نابخشودنى شاه‌525
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:58
زمان : 00:26:58
کد: 28851
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,910,408,791