خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : علامه آیت الله مصباح یزدی- دسته : سخنرانی ها

علامه آیت الله مصباح یزدی

علامه آیت الله مصباح یزدی

سخنرانی ها
   تعداد 943
آیت الله مصباح یزدی-بعثت نبی مکرم اسلام (ص)            تعداد استفاده : 702
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:26:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 07:26:00
کد: 106863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی-جلسه دهم: پیامبر صلوات الله علیه، مأمور به صبر (92/04/29-دفتر مقام معظم رهبری)            تعداد استفاده : 742
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 00:18:00
کد: 106862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی-جلسه چهاردهم:پیامبر(ص)، نماد شکیبایی (92/05/02-دفتر مقام معظم رهبری)            تعداد استفاده : 699
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:53:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 04:53:00
کد: 106861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی-بیان شخصیت نبی اکرم صل الله علیه و آله و سلم-صوتی            تعداد استفاده : 708
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 00:55:00
کد: 106848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی-بیان شخصیت نبی اکرم صل الله علیه و آله و سلم-تصویری            تعداد استفاده : 714
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:55:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 00:55:00
کد: 106847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی - نکاتی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جهت الگوگیری ما (صوتی)            تعداد استفاده : 667
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:09:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 04:09:00
کد: 106840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله مصباح یزدی - نکاتی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جهت الگوگیری ما (تصوبری)            تعداد استفاده : 678
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:09:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 04:09:00
کد: 106839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وحدت،هدف جامعه اسلامی            تعداد استفاده : 765
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:03
مدت : 00:33:03
کد: 29983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنا و مفهوم وحدت            تعداد استفاده : 754
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:52
مدت : 00:28:52
کد: 29982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفرقه در جوامع عامل پیروزی دشمن            تعداد استفاده : 725
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:54
مدت : 00:31:54
کد: 29981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
افراد معاند و اهداف آنان            تعداد استفاده : 730
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:51
مدت : 00:28:51
کد: 29980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حفظ وحدت در رفتار            تعداد استفاده : 718
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:04
مدت : 00:24:04
کد: 29979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خطبه فدکیه6            تعداد استفاده : 687
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:34
مدت : 00:24:34
کد: 29978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اختلاف در عقاید            تعداد استفاده : 743
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:34
مدت : 00:24:34
کد: 29977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
داستان فدک            تعداد استفاده : 716
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:47
مدت : 00:24:47
کد: 29976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی چگونگی تصرف فدک            تعداد استفاده : 739
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:51
مدت : 00:28:51
کد: 29975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ثناء به چه معناست؟            تعداد استفاده : 694
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:30
مدت : 00:24:30
کد: 29974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نعمت یا بلا            تعداد استفاده : 670
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:59
مدت : 19:59
کد: 29973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنا و مبنای الهام            تعداد استفاده : 712
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:09
مدت : 00:26:09
کد: 29972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اقسام الهام            تعداد استفاده : 669
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:30
مدت : 00:24:30
کد: 29971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفاوت الهام و وحی            تعداد استفاده : 695
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:06
مدت : 21:06
کد: 29970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ثناء در قبال مواهب الهی            تعداد استفاده : 716
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:49
مدت : 23:49
کد: 29969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بهره وری از نعمت ها            تعداد استفاده : 664
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:42
مدت : 00:25:42
کد: 29968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرایط شکر در قبال نعمت ها            تعداد استفاده : 688
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:19
مدت : 22:19
کد: 29967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهادت به توحید در خطبه فدکیه            تعداد استفاده : 646
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:42
مدت : 00:25:42
کد: 29966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونگی اعتقاد به توحید            تعداد استفاده : 552
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:19
مدت : 22:19
کد: 29965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقیقت اخلاص            تعداد استفاده : 566
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:07
مدت : 23:07
کد: 29964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غفلت از یاد خدا            تعداد استفاده : 529
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:07
مدت : 23:07
کد: 29963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترس از مرگ            تعداد استفاده : 552
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:21
مدت : 00:25:21
کد: 29962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وجود نشانه ها برای یافتن راه راست            تعداد استفاده : 544
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:23
مدت : 00:26:23
کد: 29961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبلیغ دین            تعداد استفاده : 527
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:28
مدت : 00:26:28
کد: 29960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونگی تعیین جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و تبیین فرائض دینی            تعداد استفاده : 560
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:21
مدت : 00:27:21
کد: 29959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسائل معنوی و مراتب آن            تعداد استفاده : 500
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:20
مدت : 00:32:20
کد: 29958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی حکمت نماز            تعداد استفاده : 471
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:57
مدت : 22:57
کد: 29957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اثرات ترک ایمان و سخنان کفر آمیز            تعداد استفاده : 491
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:15
مدت : 00:30:15
کد: 29956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنای زکات و مصارف آن            تعداد استفاده : 455
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:46
مدت : 00:28:46
کد: 29955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاش و پاسخگویی به نیازها برای رسیدن به هدف مطلوب            تعداد استفاده : 469
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:03
مدت : 00:31:03
کد: 29954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکمت روزه و روزه داری            تعداد استفاده : 465
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:51
مدت : 21:51
کد: 29953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تشریح حکمت مراسم حج            تعداد استفاده : 440
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:16
مدت : 00:29:16
کد: 29952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زمینه های اجتماعی بودن انسان            تعداد استفاده : 461
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:23
مدت : 00:27:23
کد: 29951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عدل و جامعه ی عدالت جو            تعداد استفاده : 463
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:43
مدت : 00:25:43
کد: 29950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفهوم فتنه و کاربرد آن            تعداد استفاده : 467
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:40
مدت : 22:40
کد: 29949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فتنه و امتحان            تعداد استفاده : 450
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:11
مدت : 21:11
کد: 29948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفهوم امتحان الهی            تعداد استفاده : 434
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 29947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رابطه قوه ی اختیار انسان با امتحان الهی            تعداد استفاده : 445
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:33
مدت : 00:25:33
کد: 29946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موارد فتنه            تعداد استفاده : 435
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:40
مدت : 21:40
کد: 29945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امتحان در زندگی انسان به وسیله تفاوت ها            تعداد استفاده : 411
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:51
مدت : 23:51
کد: 29944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موارد استعمال فتنه از نظر نهج البلاغه            تعداد استفاده : 410
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:35
مدت : 18:35
کد: 29943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترس از مرگ            تعداد استفاده : 413
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:21
مدت : 00:25:21
کد: 29942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وجود نشانه ها برای یافتن راه راست            تعداد استفاده : 312
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:23
مدت : 00:26:23
کد: 29941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تبلیغ دین            تعداد استفاده : 421
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:28
مدت : 00:26:28
کد: 29940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونگی تعیین جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و تبیین فرائض دینی            تعداد استفاده : 404
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:21
مدت : 00:27:21
کد: 29939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسائل معنوی و مراتب آن            تعداد استفاده : 407
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:20
مدت : 00:32:20
کد: 29938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی حکمت نماز            تعداد استفاده : 415
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:57
مدت : 22:57
کد: 29937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اثرات ترک ایمان و سخنان کفر آمیز            تعداد استفاده : 412
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:15
مدت : 00:30:15
کد: 29936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنای زکات و مصارف آن            تعداد استفاده : 398
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:46
مدت : 00:28:46
کد: 29935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاش و پاسخگویی به نیازها برای رسیدن به هدف مطلوب            تعداد استفاده : 400
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:03
مدت : 00:31:03
کد: 29934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکمت روزه و روزه داری            تعداد استفاده : 365
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:51
مدت : 21:51
کد: 29933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تشریح حکمت مراسم حج            تعداد استفاده : 361
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:16
مدت : 00:29:16
کد: 29932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زمینه های اجتماعی بودن انسان            تعداد استفاده : 368
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:23
مدت : 00:27:23
کد: 29931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عدل و جامعه ی عدالت جو            تعداد استفاده : 364
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:43
مدت : 00:25:43
کد: 29930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفهوم فتنه و کاربرد آن            تعداد استفاده : 376
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:40
مدت : 22:40
کد: 29929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فتنه و امتحان            تعداد استفاده : 379
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:11
مدت : 21:11
کد: 29928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مفهوم امتحان الهی            تعداد استفاده : 349
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 29927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رابطه قوه ی اختیار انسان با امتحان الهی            تعداد استفاده : 384
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:33
مدت : 00:25:33
کد: 29926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موارد فتنه            تعداد استفاده : 366
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:40
مدت : 21:40
کد: 29925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امتحان در زندگی انسان به وسیله تفاوت ها            تعداد استفاده : 347
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:51
مدت : 23:51
کد: 29924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موارد استعمال فتنه از نظر نهج البلاغه            تعداد استفاده : 360
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:35
مدت : 18:35
کد: 29923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امتحان اولیاء الهی            تعداد استفاده : 349
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:11
مدت : 18:11
کد: 29922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انواع امتحان            تعداد استفاده : 345
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:52
مدت : 22:52
کد: 29921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فتنه های قبل از بعثت از زبان نهج البلاغه            تعداد استفاده : 340
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:52
مدت : 18:52
کد: 29920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصل و ریشه لغوی فتنه            تعداد استفاده : 341
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:37
مدت : 21:37
کد: 29919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انواع فاعلیت فتنه            تعداد استفاده : 327
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:43
مدت : 21:43
کد: 29918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذن و اراده خدا در امتحان            تعداد استفاده : 298
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:25
مدت : 16:25
کد: 29917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فتنه گری شیطان            تعداد استفاده : 218
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:10
مدت : 16:10
کد: 29916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی چند شبهه پیرامون فتنه            تعداد استفاده : 323
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:54
مدت : 22:54
کد: 29915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هدف و انگیزه امتحان کننده گان            تعداد استفاده : 328
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:35
مدت : 16:35
کد: 29914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چرا شیطان را لعن میکنیم؟            تعداد استفاده : 335
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:26
مدت : 20:26
کد: 29913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تکلیف در مقابل فتنه چیست؟            تعداد استفاده : 325
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:02
مدت : 21:02
کد: 29912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تکلیف پیرامون فتنه های آخرالزمان            تعداد استفاده : 334
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:20
مدت : 00:26:20
کد: 29911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چند شناخت برای انجام وظیفه در قبال فتنه            تعداد استفاده : 321
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:23
مدت : 16:23
کد: 29910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وظایف ما در قبال فتنه های اجتماعی            تعداد استفاده : 335
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:21
مدت : 00:26:21
کد: 29909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انگیزه و نفاق فتنه گران            تعداد استفاده : 308
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:15
مدت : 23:15
کد: 29908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیفیت و شکل گیری فتنه های اجتماعی            تعداد استفاده : 310
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:44
مدت : 00:26:44
کد: 29907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خصوصیات فتنه گران            تعداد استفاده : 313
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:05
مدت : 00:27:05
کد: 29906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عوامل موثر بر تشدید فتنه            تعداد استفاده : 310
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:42
مدت : 00:24:42
کد: 29905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وظیفه عالم در مقابل جاهل            تعداد استفاده : 326
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:04
مدت : 23:04
کد: 29904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش نسیان در فتنه اجتماعی            تعداد استفاده : 309
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:16
مدت : 00:25:16
کد: 29903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش عدم بصیرت در فتنه            تعداد استفاده : 311
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:48
مدت : 00:25:48
کد: 29902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش اختیار در هدایت انسان            تعداد استفاده : 317
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:23
مدت : 00:27:23
کد: 29901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترفندهای شیاطین            تعداد استفاده : 298
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:47
مدت : 22:47
کد: 29900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهداف جنگ نرم            تعداد استفاده : 304
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:05
مدت : 19:05
کد: 29899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایجاد فتنه برای تضعیف اعتقادات شیعه            تعداد استفاده : 301
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:16
مدت : 22:16
کد: 29898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فتنه گران و ایجاد شبهه            تعداد استفاده : 305
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:19
مدت : 20:19
کد: 29897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تشکیلات فتنه گران            تعداد استفاده : 290
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:32
مدت : 18:32
کد: 29896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفرقه، ابزار دست فتنه جویان            تعداد استفاده : 291
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:44
مدت : 23:44
کد: 29895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عوامل به وجود آمدن تفرقه            تعداد استفاده : 289
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:29
مدت : 21:29
کد: 29894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایجاد وحدت برای جلوگیری از فتنه            تعداد استفاده : 275
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:59
مدت : 17:59
کد: 29893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایجاد فتنه برای تضعیف عقائد اسلامی            تعداد استفاده : 270
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:20
مدت : 19:20
کد: 29892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابلیس فتنه گر            تعداد استفاده : 202
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:15
مدت : 23:15
کد: 29891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,626,934