خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

   تعداد 144
روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد بهره ایمان307
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : حدیث و نکات اخلاقی
زمان :
کد: 106788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ازدواج با چه زنهایی حرام است255
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:43
زمان : 18:43
کد: 27127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رسیدن گرد و غبار غلیظ به حلق باعث ابطال روزه220
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:12
زمان : 19:12
کد: 27126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محارم و طرق محرم شدن236
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:22
زمان : 19:22
کد: 27125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سر زیر آب کردن یکی از عوامل باطل شدن روزه220
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:46
زمان : 17:46
کد: 27124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حیض و نفاس217
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:34
زمان : 19:34
کد: 27123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مساله جنب213
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:19
زمان : 21:19
کد: 27122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکم روزه در برگردن بودن غسل واجب216
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:54
زمان : 18:54
کد: 27121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احکام احتلام در روزه214
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:26
زمان : 20:26
کد: 27120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غسل مسح میت221
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:31
زمان : 16:31
کد: 27119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکم خوردن و آشامیدن در روزه231
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:15
زمان : 14:15
کد: 27118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسواک زدن در سحر224
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:42
زمان : 18:42
کد: 27117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیا آمپول روزه را باطل میکند؟226
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:42
زمان : 17:42
کد: 27116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکم سحری خوردن در اذان220
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:44
زمان : 15:44
کد: 27115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکم چشیدن غذا در روزه231
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:42
زمان : 15:42
کد: 27114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعماله کردن211
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 13:27
زمان : 13:27
کد: 27113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کفاره216
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:31
زمان : 14:31
کد: 27112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روابط زناشویی و ابطال روزه229
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:43
زمان : 15:43
کد: 27111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استمناع223
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:17
زمان : 15:17
کد: 27110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کذب بر خدا و رسول234
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:41
زمان : 17:41
کد: 27109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صدق حدیث219
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:21
زمان : 18:21
کد: 27108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فطریه دهنده و فطریه گیرنده223
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:04
زمان : 16:04
کد: 27107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیفیت و مقدار فطریه210
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:30
زمان : 16:30
کد: 27106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علت دادن فطریه و زمان مقرر آن205
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:03
زمان : 14:03
کد: 27105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روزه هایی که قضا دارند ولی کفاره ندارند221
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:41
زمان : 14:41
کد: 27104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,737,765