خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

   تعداد 144
روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد بهره ایمان662
سخنرانی ها
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : حدیث و نکات اخلاقی
زمان :
کد: 106788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ازدواج با چه زنهایی حرام است349
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:43
زمان : 18:43
کد: 27127
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
رسیدن گرد و غبار غلیظ به حلق باعث ابطال روزه299
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:12
زمان : 19:12
کد: 27126
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محارم و طرق محرم شدن323
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:22
زمان : 19:22
کد: 27125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سر زیر آب کردن یکی از عوامل باطل شدن روزه298
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:46
زمان : 17:46
کد: 27124
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حیض و نفاس291
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 19:34
زمان : 19:34
کد: 27123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مساله جنب290
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:19
زمان : 21:19
کد: 27122
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حکم روزه در برگردن بودن غسل واجب294
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:54
زمان : 18:54
کد: 27121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
احکام احتلام در روزه293
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 20:26
زمان : 20:26
کد: 27120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غسل مسح میت292
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:31
زمان : 16:31
کد: 27119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حکم خوردن و آشامیدن در روزه311
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:15
زمان : 14:15
کد: 27118
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مسواک زدن در سحر298
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:42
زمان : 18:42
کد: 27117
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیا آمپول روزه را باطل میکند؟299
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:42
زمان : 17:42
کد: 27116
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حکم سحری خوردن در اذان304
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:44
زمان : 15:44
کد: 27115
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حکم چشیدن غذا در روزه301
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:42
زمان : 15:42
کد: 27114
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
اعماله کردن290
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 13:27
زمان : 13:27
کد: 27113
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کفاره289
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:31
زمان : 14:31
کد: 27112
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
روابط زناشویی و ابطال روزه308
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:43
زمان : 15:43
کد: 27111
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استمناع302
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:17
زمان : 15:17
کد: 27110
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کذب بر خدا و رسول322
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 17:41
زمان : 17:41
کد: 27109
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
صدق حدیث306
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 18:21
زمان : 18:21
کد: 27108
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فطریه دهنده و فطریه گیرنده294
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:04
زمان : 16:04
کد: 27107
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کیفیت و مقدار فطریه287
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 16:30
زمان : 16:30
کد: 27106
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
علت دادن فطریه و زمان مقرر آن278
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:03
زمان : 14:03
کد: 27105
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
روزه هایی که قضا دارند ولی کفاره ندارند298
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 14:41
زمان : 14:41
کد: 27104
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,441,296