خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی

حجت الاسلام و المسلمین عالی

حجت الاسلام و المسلمین عالی

   تعداد 482
98-05-18-معراج پيامبر اکرم(بازپخش 21-08-91)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 113023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-05-11-معراج پيامبر اکر(بازپخش 14-08-91)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 113017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-04-28-معراج پيامبر اکرم(بازپخش07-08-91)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 113006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-04-21-معراج پيامبر اکرم(بازپخش 30-07-91)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 113000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-04-14-بهشت و جهنم(بازپخش 23-07-91)            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-03-30-بهشت وجهنم(بازپخش 16-07-91)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-03-23-بهشت وجهنم(بازپخش 09-07-91)            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-03-16-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-03-09-بهشت و جهنم-بازپخش 91-06-26            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-03-02-بهشت و جهنم(بازپخش 19-06-91)            تعداد استفاده : 20
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-02-26-شفاعت(بازپخش -12-06-91)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-02-19-شفاعت(بازپخش05-06-91)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-02-12-شفاعت            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-02-05- شفاعت (بازپخش 08-05-91)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-01-29-شفاعت بازپخش91-05-01            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-01-22-شفاعت            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
98-01-03-شرح کلماتي از نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين امام علي(عليه‌السلام)- حکمت154            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-12-15-ياران اميرالمومنين علي عليه السلام            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-12-09-شاهدان روز قيامت            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-11-25-شاهدان قيامت-(بازپخش04-04-91)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-11-18-مواقف قيامت(بازپخش31-02-91)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-11-11-موقف حق الناس            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-11-04-موقف حق الناس(بازپخش17-02-91)            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-10-27- مواقف قيامت (بازپخش 03-02-91)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-10-20- حديث عنوان بصري (بازپخش 27-01-91)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-10-13-مواقف قيامت (بازپخش 20-01-91)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-10-06- پرسش و پاسخ (بازپخش 28-12-90)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-09-29-پرسش و پاسخ( ياد مرگ) (بازپخش 21-12-90)            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-09-22- مواقف قيامت (بازپخش 14-12-90)            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-09-15- عوامل تکفير (بازپخش 07-12-90)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-09-08- تکفير گناهان (بازپخش 30-11-90)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-09-01- تکفير اعمال (بازپخش 23-11-90)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-08-24- حسابرسي در قيامت (باز پخش 09-11-90)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-08-10- حسابرسي در قيامت (بازپخش 25-10-90)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-08-03-پل صراط (بازپخش 18-10-90)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-07-26-نامه اعمال (بازپخش 11-10-90)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-07-19- خواب (بازپخش 04-10-90)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-07-12-حشر در قيامت (بازپخش 27-09-90)            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-07-05- قيامت (بازپخش 13-09-90)            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-06-22-نفخ صور (بازپخش 06-09-90)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-06-15- قيامت (بازپخش 22-08-90)            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-06-01- برزخ (باز پخش 06-06-90)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-05-25-تجسم اعمال (باز پخش 23-05-90)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-05-18- فشار قبر (بازپخش 16-05-90)            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-05-11-برزخ (09-02-90)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-05-04-شب اول قبر (بازپخش 02-05-90)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-04-28- احتضار (بازپخش 19-04-90)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-04-21-مرگ ناگهاني (بازپخش 12-04-90)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-04-14-سکرات مرگ(بازپخش 05-04-90)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-04-07- آثار ياد مرگ (بازپخش 29-03-90)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-03-31-آثار ياد مرگ (بازپخش 22-03-90)            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-07-27-علائم ظهور و وظيفه منتظران            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-07-20-غدير            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-07-06-وظايف منتظران در زمان غيبت            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-06-30- پاسخ به پرسش هاي بينندگان درباره امام زمان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-06-23- پاسخ به پرسش هاي بينندگان درباره امام زمان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-06-16- شناخت امام رضا(عليه السلام) و فضيلت زيارت حضرت            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-06-09- وظايف منتظران            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-06-02- ادب زمان و مکان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-05-26- ادب زمان و مکان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-05-19-ادب زمان و مکان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-05-12-ادب زمان و مکان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-05-05-ادب زمان و مکان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-04-29- نقش امام عصر در تقدير انسانها            تعداد استفاده : 19
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-04-22-فضايل امام حسن(ع)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-04-15-بررسي عدالت گستري امام عصر(عج)            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-04-08-بررسي عدالت گستري امام عصر(عج)            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-04-01-بررسي عدالت گستري امام عصر(عج)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-03-25-بررسي عدالت گستري امام عصر(عج)            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-03-18-بررسي ويژگي‌هاي خاص امام عصر(عج) بحث عدالت            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-03-11- رابطه‌ي امام حسين(عليه السلام) و امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-03-04-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-02-21-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-02-14-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-02-07-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-01-31-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-01-24-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-01-17-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-01-10-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-01-03-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
92-12-25-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
92-12-18-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
92-12-11-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
92-12-04-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
92-11-29-يادي از امام عصر(عليه‌السلام)            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-08-21-بهشت و دوزخ            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-08-14-معراج پيامبر اکرم            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-08-07-معراج پيامبر اکرم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-07-30-معراج پيامبر اکرم            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-07-23-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-07-16-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-07-09-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-07-02-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-06-26-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-06-19-بهشت و جهنم            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-06-12-شفاعت            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-06-05-شفاعت            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-05-15-شفاعت            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-05-08-شفاعت            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
91-05-01-شفاعت            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,864,182