خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری

حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری

حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری

   تعداد 342
98-01-04- شرح کلماتي از نهج البلاغه اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام)- حکمت 130            تعداد استفاده : 8
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
97-12-13-معرفي ياران اميرالمومنين علي عليه السلام            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-10-07-سخنراني در جمع زيارت اولي‌هاي مشهد مقدس            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-08-18-نکاتي پيرامون زيارت اربعين            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-05-25-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-05-18-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-05-11- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-05-04-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-04-28- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-04-21-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-04-14-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-04-07- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-03-31-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-03-24- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-03-17- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-03-10-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-03-03-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-02-27-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-02-20-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-02-13-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-02-06-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-01-30-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-01-23- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
96-01-16-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-12-25- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-12-18-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-12-11-عهد با حضرت زهرا (س)            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-12-04-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-11-27-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-11-20- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-11-13 - پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-11-06-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-10-29-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-10-22-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-10-15- پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-10-08-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-10-01-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-09-24- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-09-17-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-09-10-ويژه برنامه شهادت امام رضا(ع)            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-09-03-پاسخ به پرسش هاي بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-08-26- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-08-19- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-08-12- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-08-05- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-07-28- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-07-21- راه امام حسين(ع)، راه نجات            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-07-14- – راه امام حسين(ع)، راه نجات            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-07-07- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-31- پاسخ به پرسش‌هاي بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-24-تقوا            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-21- روز عرفه و آداب و اعمال            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-17- تقوا            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-10- تقوا            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-06-03- تقوا            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-05-27- تقوا            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-05-20- تقوا            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-05-13- تقوا            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-05-06- تقوا            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-04-30- تقوا            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-04-23- توفيق بندگي خدا            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
95-01-05- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-06-11- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-06-04- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-05-28- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-05-21- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-05-14- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-05-07- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-04-31- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-04-24- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-04-10- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-04-03- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-03-27- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 16
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-03-20- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 17
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-03-06- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-02-30- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-02-23- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 15
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-02-16- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-02-09- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-02-02- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-01-26- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
94-01-19- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-12-27- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-12-20- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-12-13- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-12-06- پرسش و پاسخ بينندگان            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-11-29- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 112004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-11-15- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-11-08- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 4
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-11-01- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-10-17- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-10-10- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 13
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-10-03- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-09-26- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 14
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-09-19- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 11
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-09-12- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 10
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-09-05- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 12
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-08-28- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 9
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-08-21- پاسخ به پرسش‌ها            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
93-08-14-عاشورا            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : برنامه سمت خدا
توضیحات : برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما
مدت :
کد: 111936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,085,250