خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی- دسته : سخنرانی ها

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

سخنرانی ها
   تعداد 26
همایش دکترین مهدویت            تعداد استفاده : 36
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:40
مدت : 22:40
کد: 40667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
همایش دکترین مهدویت            تعداد استفاده : 42
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:40
مدت : 22:40
کد: 40666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیستم            تعداد استفاده : 45
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:32:06
توضیحات : زمان: 00:32:06 حجم: 15,049 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:06
کد: 23352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و پنجم            تعداد استفاده : 39
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:34:00
توضیحات : زمان: 00:34:00 حجم: 15,943 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:34:00
کد: 23351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و چهارم            تعداد استفاده : 45
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:37:08
توضیحات : زمان: 00:37:08 حجم: 17,408 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:37:08
کد: 23350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و سوم            تعداد استفاده : 38
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:33:24
توضیحات : زمان: 00:33:24 حجم: 15,662 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:33:24
کد: 23349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و دوم            تعداد استفاده : 37
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:27:48
توضیحات : زمان: 00:27:48 حجم: 13,035 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:27:48
کد: 23348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه بیست و یکم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:34:40
توضیحات : زمان: 00:34:40 حجم: 16,252 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:34:40
کد: 23347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 41
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:31:57
توضیحات : زمان: 00:31:57 حجم: 14,980 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:31:57
کد: 23346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هجدهم            تعداد استفاده : 43
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:33:49
توضیحات : زمان: 00:33:49 حجم: 15,854 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:33:49
کد: 23345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هفدهم            تعداد استفاده : 45
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:02
توضیحات : زمان: 00:28:02 حجم: 13,145 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:02
کد: 23344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه شانزدهم            تعداد استفاده : 44
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:44
توضیحات : زمان: 00:28:44 حجم: 13,473 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:44
کد: 23343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 46
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:46
توضیحات : زمان: 00:29:46 حجم: 13,960 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:46
کد: 23342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 44
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:56
توضیحات : زمان: 00:28:56 حجم: 13,569 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:28:56
کد: 23341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 40
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:04
توضیحات : زمان: 00:29:04 حجم: 13,629 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:04
کد: 23340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:53
توضیحات : زمان: 00:29:53 حجم: 14,012 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:53
کد: 23339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:13
توضیحات : زمان: 00:29:13 حجم: 13,700 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:13
کد: 23338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دهم            تعداد استفاده : 49
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:49
توضیحات : زمان: 00:15:49 حجم: 7,414 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:15:49
کد: 23337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه نهم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:01
توضیحات : زمان: 00:29:01 حجم: 13,606 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:29:01
کد: 23336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:32:33
توضیحات : زمان: 00:32:33 حجم: 15,262 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:33
کد: 23335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه هفتم            تعداد استفاده : 45
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:31:17
توضیحات : زمان: 00:31:17 حجم: 14,668 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:31:17
کد: 23334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه ششم            تعداد استفاده : 44
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:32:33
توضیحات : زمان: 00:32:33 حجم: 15,262 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:32:33
کد: 23333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه پنجم            تعداد استفاده : 44
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:30:05
توضیحات : زمان: 00:30:05 حجم: 14,107 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:30:05
کد: 23332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 42
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:25:23
توضیحات : زمان: 00:25:23 حجم: 11,904 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:25:23
کد: 23331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 40
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:29
توضیحات : زمان: 00:03:29 حجم: 1,640 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:03:29
کد: 23330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 37
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:26:06
توضیحات : زمان: 00:26:06 حجم: 12,241 شبهات وهابیت، نواندیشی دینی
مدت : 00:26:06
کد: 23329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,648,570