خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : آیت الله حق شناس

آیت الله حق شناس

آیت الله حق شناس

   تعداد 100
زندگی را رنگ خدایی بزنید            تعداد استفاده : 832
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:13
توضیحات : زمان: 23:13 سخنرانی آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس در مورد این که چگونه رنگ خدایی پیدا کنیم «هر فرد باید با امیال و خواهشهای نفسانی مبارزه کند انسان که دو قلب ندارد و باید قلبش را فقط به خدا اختصاص دهد ،انسان مومن آرزو دارد تمام زندگیش را رنگ خدایی بزند.پروردگار می فرماید کسی که مرا شناخت و اختیار کرد ،حق مرا ادا می کند»
مدت : 23:13
کد: 23889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از کجا آمدیم و به کجا می رویم؟            تعداد استفاده : 570
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:45
توضیحات : زمان: 25:45 فرمایشات آیت الله حق شناس پیرامون پاسخ به سه سوال اساسی بشر«امیر المومنین علیه السلام می فرمایند خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده و بهر چه او را آورده اند و به کجا باید برود »
مدت : 25:45
کد: 23888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در روز قیامت سه گروه اشک نمی ریزند            تعداد استفاده : 463
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:23
توضیحات : زمان: 22:23 سخنرانی آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس در مورد هواهای نفسانی و کنترل آن و درباره سه چشمی که در روز قیامت اشک آلود نیست.
مدت : 22:23
کد: 23887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه رگ حیات شیطان را قطع کنیم؟            تعداد استفاده : 481
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:39
توضیحات : زمان: 26:39 درس اخلاق آیت الله حاج میرزا عبدالکریم حق شناس در مورد هدایت قلوب و جدا شدن از هواهای نفسانی « نفس انسان در گرو گناهانی است که انجام داده و برای رهایی باید توبه کنید.استغفار در هر وقت و زمانی عبادت محسوب می‌شود، اما در هنگام ارتکاب معصیت واجب است و پس از اعمال صالح نیز مستحب است. مانند استغفار بعد از نماز و استغفار پس از ادای حج و دیگر اعمال و عبادات»
مدت : 26:39
کد: 23886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هولناک ترین سیه روزی ها            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:22
توضیحات : زمان: 21:22 فرمایشات آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس درباره ذکر خدا و اثرات آن « یکی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوک، ذکر است. ذکر خدا موجب نورانی شدن و بیداری دل ها می شود . مردن دل و افسردگی از هولناک ترین سیه روزی هاست »
مدت : 21:22
کد: 23885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن هادی همه بشریت            تعداد استفاده : 377
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:27
توضیحات : زمان: 20:27 قرآن کریم برای هدایت عامه مردم نازل شده مخصوص خواص نیست
مدت : 20:27
کد: 23884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دانشمند ازهوای نفس تبعیت نمی کند            تعداد استفاده : 389
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:35
توضیحات : زمان: 20:35 اهل علم هرگز از هوای نفس خود پیروی نمی کنند و ارزش علم آموزی را می دانند
مدت : 20:35
کد: 23883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیطان منتظر غفلت انسان            تعداد استفاده : 423
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:46
توضیحات : زمان: 25:46 اینکه شیطان همیشه در کمین هست مکه انسان غفلت کند پس نباید غافل بود
مدت : 25:46
کد: 23882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعظیم در مقابل پروردگار            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:33
توضیحات : زمان: 17:33 تعظیم فقط در مقابل پروردگار عالم باید صورت گیرد و اینکه هدایت بر دوقسم هست
مدت : 17:33
کد: 23881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با تقوی کیست؟            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:26
توضیحات : زمان: 22:26 اهل علمی که به علمشان عمل نمایند از آتش آخرت بدور هستند
مدت : 22:26
کد: 23880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توجه به احکام الهی            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:33
توضیحات : زمان: 27:33 عرضه کردن خود به استاد اخلاق و نباید حرف مردم تاثیر گذار باشد در زندگی انسان
مدت : 27:33
کد: 23879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ارزش علم و تعلم            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:14
توضیحات : زمان: 20:14 گفتگوی دو ملک که آرزو می کردند انسان یا خلق نمی شد یا می دانست برای چه خلق شده است.
مدت : 20:14
کد: 23878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دنیا در طول آخرت            تعداد استفاده : 389
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:27
توضیحات : زمان: 26:27 شما مقررات خداوند را حفظ کنید تا خداوند شما را حفظ کند و دنیا را در طول آخرت قرار دهید.
مدت : 26:27
کد: 23877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علائم محبت            تعداد استفاده : 363
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:42
توضیحات : زمان: 26:42 شرح وتوضیح معنای حب و محبت و علائم محبت چیست؟
مدت : 26:42
کد: 23876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرده های غفلت را کنار بزنید            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:54
توضیحات : زمان: 22:54 خط و صراط مستقیم کدام است و خواص سوره یاسین چیست؟
مدت : 22:54
کد: 23875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوصاف اهل کمال            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:31
توضیحات : زمان: 27:31 اوصاف اهل کمال از زبان مبارک اهل بیت علیه السلام و موانع نفوذ شیطان به قلب.
مدت : 27:31
کد: 23874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یاری کنید یاری می بینید            تعداد استفاده : 365
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:05
توضیحات : زمان: 23:05 شرح آیه کریمه «ان تنصروالله ینصرکم»
مدت : 23:05
کد: 23873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علامت حب الله چیست؟            تعداد استفاده : 379
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:47
توضیحات : زمان: 19:47 حب الله چیست و علائم آن چه می تواند باشد واینکه قلب می تواند فقط یک محبت را در خود جا دهد.
مدت : 19:47
کد: 23872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدا نزدیک است!            تعداد استفاده : 352
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:08
توضیحات : زمان: 27:08 علیم بذات الصدور یعنی چه و نشانه های مردن قلب انسان کدامند؟
مدت : 27:08
کد: 23871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه با هم معاشرت کنیم؟            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:54
توضیحات : زمان: 21:54 چگونکی برخود با همنوعان در جامعه و اینکه قلب باید لطیف باشد و هنگام صحبت از کلمات ارزشی استفاده شود.
مدت : 21:54
کد: 23870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کدام علم فریضه است؟            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:57
توضیحات : زمان: 19:57 احکام الهی را باید خوب یاد گرفت و دانست که کدام علم واجب است و از امانات الهی خوب مواظبت کرد.
مدت : 19:57
کد: 23869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توکل و ایمان            تعداد استفاده : 380
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:50
توضیحات : زمان: 23:50 بازگشت بسوی رب العالمین است باید قبل از رفتن دوقلعه توکل و ایمان فتح بشود
مدت : 23:50
کد: 23868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایمان به غیب موجب فخر رب            تعداد استفاده : 376
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:15
توضیحات : زمان: 18:15 اهمیت و فواید شرکت در مجالس علمی و اخلاقی وخود سازی بعد از خودشناسی
مدت : 18:15
کد: 23867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منظور از تعقل چیست؟            تعداد استفاده : 338
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:54
توضیحات : زمان: 25:54 ویژگی های انسان عاقل و چگونگی تعقل
مدت : 25:54
کد: 23866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
همه موجودات تسبیح می گویند            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:24
توضیحات : زمان: 23:24 درس اخلاق آیت الله حق شناس پیرامون توبه مومن و عدم غفلت از تسبیح حق
مدت : 23:24
کد: 23865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قلب آلوده            تعداد استفاده : 202
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:59
توضیحات : زمان: 25:59 درس اخلاق آیت الله حق شناس درباره اینکه تقوی فقط با عمل کردن به احکام الهی یعنی ترک محرمات و عمل به واجبات محقق می گردد.
مدت : 25:59
کد: 23864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سه چشم گریه نمی کند            تعداد استفاده : 180
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:11
توضیحات : زمان: 20:11 نکوهش غفلت و پاسخ امام صادق علیه السلام به منکرین قیامت
مدت : 20:11
کد: 23863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بهترین توشه بشریت            تعداد استفاده : 182
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:30
توضیحات : زمان: 15:30 تقوی بهترین زاد و توشه آخرت و راه اکمال ایمان بندگان
مدت : 15:30
کد: 23862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غصه های قلب از چیست؟            تعداد استفاده : 184
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:59
توضیحات : زمان: 16:59 چگونگی تسلط غصه برقلب انسان و پل بودن دنیا برای آخرت
مدت : 16:59
کد: 23861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قابلیت وجودی انسان            تعداد استفاده : 178
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:36
توضیحات : زمان: 21:36 قابلیت وجودی انسان و شرح حدیث محاسبه نفس از امیرالمومنین علیه السلام
مدت : 21:36
کد: 23860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مهاجر و مجاهد کیست؟            تعداد استفاده : 179
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:10
توضیحات : زمان: 26:10 رمز موفقیت و شرح حدیث نبوی درباره مجاهد و مهاجر واقعی
مدت : 26:10
کد: 23859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترک لذت دنیوی            تعداد استفاده : 189
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:52
توضیحات : زمان: 23:52 درس اخلاق آیت الله حق شناس پیرامون: علامت شرح صدر و اینکه دروغ ولو به شوخی طعم ایمان را از بین می برد.
مدت : 23:52
کد: 23858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روایات روشنگر راهند            تعداد استفاده : 176
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:40
توضیحات : زمان: 23:40 درس اخلاق آیت الله حق شناس درباره: تبعیت از روایات ائمه معصومین و اینکه اکتساب خیر و اجتناب از شر هر دو ضروری هستند.
مدت : 23:40
کد: 23857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قدر عمر را بدانید            تعداد استفاده : 186
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:53
توضیحات : زمان: 22:53 درس اخلاق آیت الله حق شناس با موضوع: ارزش زمان ها و مکان های خاص و اینکه صله رحم عمر را طولانی می کند.
مدت : 22:53
کد: 23856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه را گم نکنیم            تعداد استفاده : 181
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:14
توضیحات : زمان: 20:14 درس اخلاق آیت الله حق شناس پیرامون: دوری از جاهایی که خداوند نهی کرده است.
مدت : 20:14
کد: 23855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حبَ الله یا حب النفس؟            تعداد استفاده : 174
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:14
توضیحات : زمان: 23:14 درس اخلاق آیت الله حق شناس در مورد: خواهش های نفسانی و اینکه حب الله و حب النفس دو مقوله جدا از هم هستند
مدت : 23:14
کد: 23854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
افکار سازنده اعمال است            تعداد استفاده : 164
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:07
توضیحات : زمان: 20:07 درس اخلاق آیت الله حق شناس درباره مراتب حضور قلب و راه های زنده نگه داشتن آن
مدت : 20:07
کد: 23853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه شفاعت را نبندید            تعداد استفاده : 196
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:29
توضیحات : زمان: 23:29 درس اخلاق آیت الله حق شناس پیرامون: نفع بردن از علم خود، مراتب یقین و شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
مدت : 23:29
کد: 23852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توسل به ائمه معصومین علیه السلام            تعداد استفاده : 185
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:55
توضیحات : زمان: 22:55 توسل به حضرات معصومین علیه السلام و اینکه گناهان ما موجب اذیت ایشان می شود
مدت : 22:55
کد: 23851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جایگاه اخلاق در زندگی بشر            تعداد استفاده : 167
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:34
توضیحات : زمان: 21:34 جایگاه مباحث اخلاقی و میزان ضرورت آن در زندگی بشری
مدت : 21:34
کد: 23850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علم نافع و غیر نافع            تعداد استفاده : 179
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:59
توضیحات : زمان: 23:59 طلب علم از نگاه خاندان عصمت علیه السلام و اینکه علم بر دوقسم هست نافع و غیر نافع
مدت : 23:59
کد: 23849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اجابت دعا و رهایی از معصیت            تعداد استفاده : 187
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:47
توضیحات : زمان: 21:47 صحبت های آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس در مورد متقین و راههای رسیدن به این سر منزل «چه کنیم دعایمان زودتر اجابت شود؟»
مدت : 21:47
کد: 23848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش دعا در زندگی            تعداد استفاده : 174
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:13
توضیحات : زمان: 27:13 درس اخلاق در محضر آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس در مورد ""ثواب دعا"" و "فضیلت زیارت ثامن الحجج" «به راستی، خدای گرامی و بزرگ در میان بندگان مؤمن خویش، دعا کنندگان را دوست دارد؛ برای رسیدن به معبود و برقرار کردن ارتباط باید همواره خداوند را یاد کنیم و از او طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم تا ما را از بدیها محفوظ دارد»
مدت : 27:13
کد: 23847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کرامت نماز شب            تعداد استفاده : 174
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:25
توضیحات : زمان: 24:25 وقتی که بنده مشرف شدم عرض اقدس تقاضا کردم آقا یک طوری عمر من بگذرد که نگویم کاش من از اول این کار را کرده بودم کاشکی کاشکی نگویم ازهمان اول یک منبهی برای من باشد ببینید آقا زمان یک خصوصیتی دارد مثلاً دهه ذی الحجه ، ماه رجب ، یک روایت هست در باب متهجدین آنهایی که نماز شب می خوانند . پروردگار اینقدر در قیامت به اشخاصی که نماز شب می خوانند کرامت وسواد مرحمت می کنند "
مدت : 24:25
کد: 23846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رمز موفقیت            تعداد استفاده : 176
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 28:48
توضیحات : زمان: 28:48 سخنان استاد اخلاق حضرت آیت الله حق شناس پیرامون چگونگی به دست آوردن موفقیت «باید رمز موفقیت را بدست آورد باید دید که انسان از کجا باید شروع کند و چه کار کند »
مدت : 28:48
کد: 23845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنویت            تعداد استفاده : 164
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:16
توضیحات : زمان: 19:16 سخنان مرحوم آیت الله حاج میرزا عبدالکریم حق شناس درباره معنویت و راه های بدست آوردن آن «در تفسیر امام حسن عسکری آمده است که اگر کسی در مجامع اخلاقی حضور نداشته باشد این جهنم است
مدت : 19:16
کد: 23844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهمیت صله رحم در دین ما            تعداد استفاده : 161
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:09
توضیحات : زمان: 24:09 درس اخلاق مرحوم آیت الله حاج میرزا کریم حق شناس در مورد آمدن سال نو و اهمیت صله رحم «در دین اسلام تاکید زیادی شده به دید و بازدید از خویشاوندان ،و ما را دعوت می کند به رفت و آمد و خبر گرفتن از فامیل اما باید به خاطر داشته باشیم که این دید و بازدیدها نباید با غیبت و یا حرفهای متفرقه همراه شود که این از بزرگترین گناهان است،به همین دلیل است که ما در سال نو همراه با سبز شدن درختان دلهایمان را پاک می کنیم و کدورتها را کنار می گذاریم»
مدت : 24:09
کد: 23843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اسوه اخلاق و عرفان            تعداد استفاده : 835
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 21:45
توضیحات : زمان: 21:45 مستندی زیبا شامل درس ها و رفتارها و سخنان و تصاویر کمیاب و دیدنی از استاد اخلاق، مرد علم و عمل و عالم وارسته آیت الله حق شناس(ره)
مدت : 21:45
کد: 23842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد            تعداد استفاده : 797
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 3:32
توضیحات : زمان: 3:32 بیان مطلبی از قول آیت الله بروجردی توسط آیت الله حق شناس در رابطه با نیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد .
مدت : 3:32
کد: 23841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لزوم دعا در حق دیگران            تعداد استفاده : 188
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:23
مدت : 15:23
کد: 23840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضور قلب در نماز            تعداد استفاده : 88
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:29
مدت : 18:29
کد: 23839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نتایج پی بردن به تبعات اعمال            تعداد استفاده : 90
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:24
مدت : 19:24
کد: 23838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضائل آموختن علم            تعداد استفاده : 95
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:17
مدت : 13:17
کد: 23837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
باز شدن ابواب الهی در شب قدر            تعداد استفاده : 98
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:48
مدت : 20:48
کد: 23836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبودیت و پرهیز از حب نفس            تعداد استفاده : 92
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 25:38
مدت : 25:38
کد: 23835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کرنش در برابر فرامین اسلام            تعداد استفاده : 80
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 24:58
مدت : 24:58
کد: 23834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نتایج چشیدن حلاوت دنیا            تعداد استفاده : 84
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:20
مدت : 23:20
کد: 23833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقام ولایت و ولایت پذیری            تعداد استفاده : 88
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 30:21
مدت : 30:21
کد: 23832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کنترل زبان            تعداد استفاده : 100
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 56:39
مدت : 56:39
کد: 23831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طول عمر، افضل نعمت ها            تعداد استفاده : 84
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 26:17
مدت : 26:17
کد: 23830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ملاک و معیار خمس            تعداد استفاده : 85
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:22
مدت : 20:22
کد: 23829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رابطه ی نیاز انسان و خمس            تعداد استفاده : 84
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 28:12
مدت : 28:12
کد: 23828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درآمد انسان و خمس            تعداد استفاده : 75
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 28:58
مدت : 28:58
کد: 23827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ارزش عمل صالح در ماه ذی الحجه            تعداد استفاده : 151
سخنرانی ها
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 24:23
مدت : 24:23
کد: 23826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلائل قیام امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 88
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:19
مدت : 17:19
کد: 23825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبادت همراه با تفکر            تعداد استفاده : 93
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 24:36
مدت : 24:36
کد: 23824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هدف از خلقت            تعداد استفاده : 95
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 27:08
مدت : 27:08
کد: 23823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روزی که در آن گناه نشود عید است            تعداد استفاده : 91
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 27:40
مدت : 27:40
کد: 23822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه شصت و پنجم            تعداد استفاده : 100
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:27:08
توضیحات : حجم: زمان: 6,362 0:27:08
مدت : 0:27:08
کد: 21891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه شصت و چهارم            تعداد استفاده : 96
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:24:36
توضیحات : حجم: زمان: 5,769 0:24:36
مدت : 0:24:36
کد: 21890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه شصت و سوم            تعداد استفاده : 102
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:17:19
توضیحات : حجم: زمان: 4,060 0:17:19
مدت : 0:17:19
کد: 21889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه شصت و یکم            تعداد استفاده : 95
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:28:12
توضیحات : حجم: زمان: 6,790 0:28:12
مدت : 0:28:12
کد: 21888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه شصتم            تعداد استفاده : 94
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:28:12
توضیحات : حجم: زمان: 6,612 0:28:12
مدت : 0:28:12
کد: 21887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه پنجاه و نهم            تعداد استفاده : 98
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:20:22
توضیحات : حجم: زمان: 4,777 0:20:22
مدت : 0:20:22
کد: 21886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجاه و هشتم            تعداد استفاده : 101
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:26:17
توضیحات : حجم: زمان: 6,163 0:26:17
مدت : 0:26:17
کد: 21885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجاه و هفتم            تعداد استفاده : 71
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:56:39
توضیحات : حجم: زمان: 13,280 0:56:39
مدت : 0:56:39
کد: 21884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجاه و ششم            تعداد استفاده : 73
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:30:21
توضیحات : حجم: زمان: 7,117 0:30:21
مدت : 0:30:21
کد: 21883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجاه و پنج            تعداد استفاده : 63
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:23:20
توضیحات : حجم: زمان: 5,470 0:23:20
مدت : 0:23:20
کد: 21882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه پنجاه و دوم            تعداد استفاده : 69
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:25:38
توضیحات : حجم: زمان: 6,012 0:25:38
مدت : 0:25:38
کد: 21881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجاه و یک            تعداد استفاده : 63
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:20:48
توضیحات : حجم: زمان: 4,881 0:20:48
مدت : 0:20:48
کد: 21880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه چهلم            تعداد استفاده : 70
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:24:09
توضیحات : حجم: زمان: 5,668 0:24:09
مدت : 0:24:09
کد: 21879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه سی و نهم            تعداد استفاده : 65
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:16:48
توضیحات : حجم: زمان: 3,945 0:16:48
مدت : 0:16:48
کد: 21878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه سی و هشتم            تعداد استفاده : 94
سخنرانی ها
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:18:37
توضیحات : حجم: زمان: 4,370 0:18:37
مدت : 0:18:37
کد: 21877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه سی و هفتم            تعداد استفاده : 66
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:13:17
توضیحات : حجم: زمان: 3,119 0:13:17
مدت : 0:13:17
کد: 21876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه سی و ششم            تعداد استفاده : 97
سخنرانی ها
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:19:28
توضیحات : حجم: زمان: 4,568 0:19:28
مدت : 0:19:28
کد: 21875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه بیست و نهم            تعداد استفاده : 67
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:28:05
توضیحات : حجم: زمان: 6,590 0:28:05
مدت : 0:28:05
کد: 21874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه بیست و چهارم            تعداد استفاده : 62
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:12:53
توضیحات : حجم: زمان: 3,028 0:12:53
مدت : 0:12:53
کد: 21873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:24:18
توضیحات : حجم: زمان: 5,704 0:24:18
مدت : 0:24:18
کد: 21872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:27:40
توضیحات : حجم: زمان: 6,486 0:27:40
مدت : 0:27:40
کد: 21871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 94
سخنرانی ها
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:24:36
توضیحات : حجم: زمان: 5,771 0:24:36
مدت : 0:24:36
کد: 21870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه دهم            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:27:16
توضیحات : حجم: زمان: 6,398 0:27:16
مدت : 0:27:16
کد: 21869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق / جلسه نهم            تعداد استفاده : 68
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:29:54
توضیحات : حجم: زمان: 7,013 0:29:54
مدت : 0:29:54
کد: 21868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:29:50
توضیحات : حجم: زمان: 6,999 0:29:50
مدت : 0:29:50
کد: 21867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه هفتم            تعداد استفاده : 85
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:21:11
توضیحات : حجم: زمان: 4,971 0:21:11
مدت : 0:21:11
کد: 21866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه ششم            تعداد استفاده : 71
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:26:27
توضیحات : حجم: زمان: 6,206 0:26:27
مدت : 0:26:27
کد: 21865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه پنجم            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:22:44
توضیحات : حجم: زمان: 5,335 0:22:44
مدت : 0:22:44
کد: 21864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 75
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:22:33
توضیحات : حجم: زمان: 5,292 0:22:33
مدت : 0:22:33
کد: 21863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 71
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:23:29
توضیحات : حجم: زمان: 5,511 0:23:29
مدت : 0:23:29
کد: 21862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 66
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:26:51
توضیحات : حجم: زمان: 6,300 0:26:51
مدت : 0:26:51
کد: 21861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس اخلاق/ جلسه اول            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 0:24:02
توضیحات : حجم: زمان: 5,641 0:24:02
مدت : 0:24:02
کد: 21860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,911,734