خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد انور شحات محمد انور- دسته : اذان

استاد انور شحات محمد انور

استاد انور شحات محمد انور

اذان
   تعداد 8
أول آذان جمعه اذاعى من مسجد نور الاسلام قریة میت سهیل منیا القمح شرقیة            تعداد استفاده : 613
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأذان و الإقامة            تعداد استفاده : 572
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاذان الثانى مسجد الشعراوى 15-6-2012            تعداد استفاده : 525
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان من مسجد الرفاعى یوم الجمعة            تعداد استفاده : 513
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان الحلوین فقط من عمرو صقر            تعداد استفاده : 492
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران الجمعة والاذان من مسجد عبد الرحیم القنائى            تعداد استفاده : 480
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاذان بطریقة الشیخ محمد رفعت            تعداد استفاده : 480
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان الظهر یوم الجمعة 4-12-2009            تعداد استفاده : 494
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,423,858