خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی

   تعداد 2245
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33855
تلاوت
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 31:32
زمان : 31:32
کد: 89057
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11788
تلاوت
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:54
زمان : 04:54
کد: 89056
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص805
تلاوت
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:40
زمان : 05:40
کد: 89055
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی788
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 24:40
زمان : 24:40
کد: 89054
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یونس وهود من النوادر1301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73510
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یونس هود 21001
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73509
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یونس 8-1-2000788
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73508
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف والفاتحة من قریة صهرجت الصغرى مرکز میت غمر 26-11-2011783
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73507
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف من عزبه الست 14-3-2011721
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73506
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف کفر یوسف 8-1-2009670
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73505
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف قرموط صهبره دیرب نجم 9-6-2012653
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73504
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف طنبول661
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73502
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف شاوة 2010664
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73501
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف العنانیة 30-11-2011679
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73500
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 8642
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73499
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 6636
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73498
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 5635
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73497
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 3633
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73496
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1994647
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73495
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 11618
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73494
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1599
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73493
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یو سف بالنسیمیة 17-7-2010مکتبة ابراهیم السعید610
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73492
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والقدرالختام 23-8-2011626
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73491
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والعلق الفاتحة عزبة سرسو مرکز السنبلاوین 4-2-2000588
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73490
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والصافات والاعلى والشمس والبلد595
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73489
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,404,856