خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه- صفحه 2

حاج سیدمجید بنی فاطمه

حاج سیدمجید بنی فاطمه

   تعداد 2412
شب پنجم محرم 97 - پیش زمینه - یارا264
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب پنجم محرم 97 - روضه260
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب پنجم محرم 97 - پیش زمینه - من مال حسینم253
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - زمینه - خالی شد خیمه گاهت234
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - واحد - روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان گشت و منور237
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - واحد - من غم و مهر حسین235
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - شور - نمیدونم چی اومد سر چشمام241
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - روضه216
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب چهارم محرم 97 - روضه - روز محشر به تو سوگند211
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - واحد - کاروانی پر دل های بلانوش و...211
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - تک - به خاک شهیدان راه تو225
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - زمینه - از دل صحرا رسیده این کاروان198
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - شور - روضه بهشتم به روضه تو مدیونه220
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - روضه - وضومون شده اشک روضه200
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - روضه - سرخم نمی کند به کسی کوه اقتدار210
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - شور - اولین بار مگه یادم میره202
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب دوم محرم 97 - زمینه - یارا دلبر و دلدارا223
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبه230
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبدالله248
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - واحد - فدای تو میشم فقط با یک اشاره233
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - شور - روضه بهشتم238
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - زمینه - یا حسین نفس میکشم247
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - روضه203
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبه194
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب اول محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبدالله188
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : ورود به کربلا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 106276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,965,823