خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

حاج سیدمجید بنی فاطمه

حاج سیدمجید بنی فاطمه

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 41
من اومدم دوا بشه دردم (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 2141
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه و مناجات (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1464
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:41
کد: 96606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 926
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:02
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:02
کد: 96513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 859
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:17
کد: 96512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - من اومدم دوا بشه دردم (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 812
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 842
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:22:59
کد: 96502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 735
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:27
کد: 96501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - روضه و مناجات با شهدا            تعداد استفاده : 566
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:27
کد: 95872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب ۲۱ رمضان ۹۴ - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 503
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:48:00
کد: 95868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب ۱۹ رمضان ۹۴ - مناجات            تعداد استفاده : 555
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:05
کد: 95862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال 93 - قرائت دعای مجیر و مناجات            تعداد استفاده : 390
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:59
کد: 95446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب هفدهم رمضان 93 - مناجات با امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 484
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:25
کد: 95441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب هجدهم رمضان 93 - مناجات ابتدای جلسه            تعداد استفاده : 409
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:28
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:28
کد: 95436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب هجدهم رمضان 93 - اگر عبد گنهکارم (مناجات)            تعداد استفاده : 503
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:57
کد: 95433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب نوزدهم رمضان 93 - مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین (ع) (بخش سوم)            تعداد استفاده : 347
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:38
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:38
کد: 95432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب نوزدهم رمضان 93 - مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین (ع) (بخش دوم)            تعداد استفاده : 366
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:44
کد: 95431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب نوزدهم رمضان 93 - مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین (ع) (بخش اول)            تعداد استفاده : 384
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:10
کد: 95430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب نوزدهم رمضان 93 - باز یه بنده بیچاره ای خدا (مناجات)            تعداد استفاده : 455
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:31
کد: 95425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب نوزدهم رمضان 93 - اومدم دوباره با بار گناه (مناجات)            تعداد استفاده : 454
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:57
کد: 95424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و یکم رمضان 93 - قرائت مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین (ع)            تعداد استفاده : 440
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:21
کد: 95415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و یکم رمضان 93 - شب های بلند و بی عبادت چه کنم (مناجات)            تعداد استفاده : 490
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:19
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:19
کد: 95414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و یکم رمضان 93 - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 465
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:46
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:46
کد: 95413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و یکم رمضان 93 - آخدا منم منم بنده تو (مناجات)            تعداد استفاده : 499
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:11
کد: 95410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و دوم رمضان 93 - کیستم من بنده ای از فرط عصیان شرمگینم (مناجات)            تعداد استفاده : 495
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:00
کد: 95409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - شب بیست و دوم رمضان 93 - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 502
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:23
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:23
کد: 95408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - ۲۳ رمضان ۹۳ - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 342
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:54
کد: 95403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - ۲۳ رمضان ۹۳ - مناجات و روضه            تعداد استفاده : 314
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:09
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:09
کد: 95402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه - ۲۳ رمضان ۹۳ - الهی به خویان عالم قسم (مناجات)            تعداد استفاده : 350
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:43
کد: 95397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : خدایی را سپاس آرم (مناجات)            تعداد استفاده : 170
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:10
کد: 94923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)            تعداد استفاده : 184
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:45
کد: 94916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)            تعداد استفاده : 177
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:37
کد: 94903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)            تعداد استفاده : 183
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:00
کد: 94902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)            تعداد استفاده : 192
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:35
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:35
کد: 94901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب 19 رمضان 94 - مناجات            تعداد استفاده : 2541
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:05
مدت : 16:05
کد: 26160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اگر عبد گنه کارم تو را دارم            تعداد استفاده : 2129
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
باز یه بنده بیچاره ای خدا            تعداد استفاده : 1793
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اومدم دوباره با بار گناه            تعداد استفاده : 1687
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آ خدا منم منم بنده تو            تعداد استفاده : 1459
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیستم من بنده ای از فرط ...            تعداد استفاده : 1164
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی به خوبان عالم قسم            تعداد استفاده : 1340
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در آسمونا وا شد نسیمی می وزد            تعداد استفاده : 1074
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,902,705