خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج منصور ارضی- دسته : ادعیه

حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی

ادعیه
   تعداد 34
حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 1303
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:49
کد: 103601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی- حاج محمد طاهری            تعداد استفاده : 767
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:28
کد: 103598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 756
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:41:24
کد: 103597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی 3            تعداد استفاده : 724
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:03:52
کد: 103586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی 2            تعداد استفاده : 637
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:58:25
کد: 103585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی 1            تعداد استفاده : 654
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:00:37
کد: 103584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 670
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:41:38
کد: 103531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 849
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:23
کد: 103528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل 16 آبان 93 با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 1315
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:14
کد: 103460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 842
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه - قسمت سوم            تعداد استفاده : 835
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 830
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه - قسمت اول            تعداد استفاده : 809
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح            تعداد استفاده : 951
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 825
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 501
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 508
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 343
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 371
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر /بخش دوم            تعداد استفاده : 1002
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر /بخش اول            تعداد استفاده : 1041
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان/بخش دوم            تعداد استفاده : 400
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان/بخش اول            تعداد استفاده : 424
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1390 - 8            تعداد استفاده : 327
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1390 - 3            تعداد استفاده : 306
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1390 - 6            تعداد استفاده : 312
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1390 - 2            تعداد استفاده : 285
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1390 - 7            تعداد استفاده : 300
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 431
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 509
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 694
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 58:38
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای حاج منصور ارضی«دعاى کمیل بن زیاد علیه الرحمة و آن از ادعیه معروفه است و علامه مجلسى رحمة الله علیه فرموده که آن بهترین دعاها است و آن دعاى خضر علیه السلام است حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آن را تعلیم کمیل که از خواص اصحاب آن حضرت است فرموده در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده مى‌شود و براى کفایت از شر اعدا و فتح باب رزق و آمرزش گناهان نافع است» (58:38)
مدت : 58:38
کد: 6532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 1            تعداد استفاده : 518
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:48
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج منصور ارضی«اَلْحَمْدُ لله الَّذی لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ» (31:48)
مدت : 31:48
کد: 6526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 2            تعداد استفاده : 461
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:44
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه (لم تشهدنی خلقی..)با صدای حاج منصور ارضی«یکی از زیباترین و شیرین ترین دعاها مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه است. آن حضرت در این دعای پرمحتوا و شیوا که در عصر روز عرفه و مناسب ترین وقت دعا عرضه شده است، عالی ترین مضامین توحیدی را در قالب کلماتی دلنشین بیان می کند. امام حسین علیه السلام این مناجات عاشقانه را در فضائی معنوی و در کنار کعبه، مقدس ترین جایگاه مسلمانان و با دلی پرسوز و چشمانی اشکبار قرائت کرده و به عنوان منشور جاویدان توحید برای اهل ایمان به یادگار گذاشته است» (32:44)
مدت : 32:44
کد: 6525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه 3            تعداد استفاده : 452
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 30:46
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی روز عرفه، روز عفو الهی و استجابت دعا با صدای حاج منصور ارضی(30:46)
مدت : 30:46
کد: 6524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,434,564