خدمات تلفن همراه

ندبه های انتظار- صاحب اثر : حاج منصور ارضی- دسته : ندبه های انتظار

حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی

ندبه های انتظار
   تعداد 55
حاج منصور ارضی - روز اول محرم 96 - ز آستان تو دورم، دلم پر آشوب است(مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 2374
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:13
توضیحات : Moharram96r196
مدت : 00:05:13
کد: 101738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز اول ماه صفر 95 - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 1889
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:11
کد: 100768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز اول ماه صفر 95 - مناجات با امام زمان (تصویری)            تعداد استفاده : 1276
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:56
کد: 100767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - اربعین 93 - حال ما بی تو شبیه است به باران بودن (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1466
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:05
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:05
کد: 99416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - 23 صفر - مناجات با امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف - صوتی            تعداد استفاده : 1321
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:31
کد: 99415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - 23 صفر - مناجات با امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف - تصویری            تعداد استفاده : 824
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:31
کد: 99414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - شب 13 صفر 92 - حسینیه مرحوم چمنی - مناجات با حضرت صاحب (عج)            تعداد استفاده : 1232
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:07
کد: 99148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - شب اول فاطمیه اول 95 - اللهم بلغ مولای صاحب الزمان (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1120
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 49:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 49:00
کد: 92300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - شب چهارم فاطمیه اول 95 - به طرز عشوه کسی نگار را فروختم (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1026
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 00:00
کد: 92298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - شب دوم فاطمیه اول 95 - شبی که با تو سحر نیست، خیر در آن نیست (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 980
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 16:00
کد: 92296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - شب پنجم فاطمیه اول 95 - رو به گردانی زمن دنیا جهنم می شود (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 960
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 13:00
کد: 92291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز ششم فاطمیه اول 95 - صنف - آه ما یک روز قیمت داشت (مناجات امام زمان (عح))            تعداد استفاده : 789
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 11:00
کد: 92205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز هفتم فاطمیه اول 95 - صنف - شوریده دلیم و سر سودای تو داریم (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 869
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 50:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 50:00
کد: 92204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز هشتم فاطمیه اول 95 - صنف - اگر شوریده احوالی، یقین می خواهد این وادی (مناجات امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 756
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 56:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 56:00
کد: 92201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز نهم فاطمیه اول 95 - صنف - دوباره چاله حجر تو پر نشد امروز (مناجات امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 737
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 05:00
کد: 92200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 794
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 40:00
کد: 91359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 573
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 45:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 45:00
کد: 91358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز دوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 1293
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 30:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 30:00
کد: 91355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز دوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 589
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 34:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 34:00
کد: 91354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضی - روز اول فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 574
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 02:00
کد: 91351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منزل و ماوای تو کجا بود ای حبیب            تعداد استفاده : 853
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا مهدی بیا دورت بگردم            تعداد استفاده : 717
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از غم عشق تو آقا می سوزم            تعداد استفاده : 717
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مهدی زهرا امید دیدنت دارم هنوز            تعداد استفاده : 685
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ز هجران تو در دل ناله دارم            تعداد استفاده : 723
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آشیانه من مسکین نه صفایی دارد            تعداد استفاده : 384
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عقده گشایم از دل و بگویم از درد نهان            تعداد استفاده : 369
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بس که از عشق تو من کم خواندم باز از قافله ات جا ماندم            تعداد استفاده : 343
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من که از روز ازل عاشق و شیدای توام            تعداد استفاده : 317
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ناله های فراق            تعداد استفاده : 276
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
باز امشب حق صدایم کرده است            تعداد استفاده : 255
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عاشق بیچاره منم            تعداد استفاده : 291
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کی به خاک قدمت جان دهم ای دلبر من            تعداد استفاده : 299
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ز دست خود سیه پرونده دارم            تعداد استفاده : 260
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای آینه تمام نمای ایزد            تعداد استفاده : 264
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابا صالح ابا صالح ابا صالح            تعداد استفاده : 291
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به سوی عاشق دل خسته ات گهی نظری            تعداد استفاده : 275
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگارا دیگر این دل بی قرار است            تعداد استفاده : 278
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشد آخر بمیرم از فراقت            تعداد استفاده : 280
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ساقی می ناب طالبم من یک جرعه شراب طالبم من            تعداد استفاده : 455
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا مهدی بیا دورت بگردم            تعداد استفاده : 421
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از غم عشق تو می سوزم بیمار می شم            تعداد استفاده : 450
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بس که از عشق تو من کم خواندم باز از قافله ات جا ماندم            تعداد استفاده : 484
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نام تو ورد زبانم گشته مونس روح و روانم گشته            تعداد استفاده : 410
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زهجران تو در دل ناله دارم            تعداد استفاده : 567
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای به خاک قدمت جان دهم ای دلبر من            تعداد استفاده : 530
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مهدی زهرا امید دیدنت دارم هنوز            تعداد استفاده : 543
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منزل و ماوای تو کجا بود ای حبیب            تعداد استفاده : 569
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگارا دیگر این دل بیقرار است            تعداد استفاده : 527
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سفره دل باز کنم در بر خیل محرمان            تعداد استفاده : 610
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا مهدی بیا دورت بگردم            تعداد استفاده : 1301
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگارا دیگر این دل بیقرار است            تعداد استفاده : 942
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من که از روز ازل عاشق و شیدای توام            تعداد استفاده : 970
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میخانه دگر جای من بی سر و پا نیست            تعداد استفاده : 544
مناسبت : ذی القعده
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلدار منی یا ابن زهرا            تعداد استفاده : 563
مناسبت : ذی القعده
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,368,963