خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار- دسته : ادعیه

استاد سید قاسم موسوی قهار

استاد سید قاسم موسوی قهار

ادعیه
   تعداد 24
صلوات شعبانیه با صدای استاد موسوی قهار            تعداد استفاده : 7474
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:20
کد: 103802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلوات شعبانیه با صدای استاد موسوی قهار (تصویری)            تعداد استفاده : 3462
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:07:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:00
کد: 103796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سید قاسم موسوی قهار- قرائت فرازهائی از دعای ابوحمزه ثمالی در حضور رهبر معظم انقلاب 1393/04/08            تعداد استفاده : 3263
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:38
کد: 103723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلوات شعبانیه-استاد موسوی قهار            تعداد استفاده : 2435
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : صلوات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:20
کد: 103627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موسوی قهار            تعداد استفاده : 2737
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:31
کد: 103542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موسوی قهار            تعداد استفاده : 2585
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:19:02
کد: 103533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد موسوی قهار-دعای فرج و سلامتی امام زمان (عج)            تعداد استفاده : 11060
زبان : عربی
موضوع : دعای سلامتی امام زمان عج - اللهم کن لولیک
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:01:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:32
کد: 103470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای آقای موسوی قهار            تعداد استفاده : 2077
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:12:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:12:51
کد: 103403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سمات            تعداد استفاده : 2534
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عهد            تعداد استفاده : 4117
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3973
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سحر            تعداد استفاده : 2740
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز جمعه            تعداد استفاده : 1960
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز پنجشنبه            تعداد استفاده : 1623
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز چهارشنبه            تعداد استفاده : 1548
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز سه شنبه            تعداد استفاده : 1601
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز دوشنبه            تعداد استفاده : 1535
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز یکشنبه            تعداد استفاده : 1504
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز شنبه            تعداد استفاده : 1571
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز شنبه            تعداد استفاده : 1727
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 2011
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه /قسمت دوم            تعداد استفاده : 1478
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه/ قسمت اول            تعداد استفاده : 1500
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 1305
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,397,568