خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج حسین سیب سرخی- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام

حاج حسین سیب سرخی

حاج حسین سیب سرخی

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 195
دلم تنگه برای حرم تو دلم تنگه (مناجات)            تعداد استفاده : 535
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:26
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:26
کد: 106070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لطف و عنایت و کرمش فرق می کند (مدح)            تعداد استفاده : 523
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:11
کد: 106069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مظهر العجائب اسدالله الغالب (سرود)            تعداد استفاده : 521
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:15
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:15
کد: 106068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نفس نفس نفسم می رود برای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 514
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:25
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:25
کد: 106067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دست منو دامن سلطان قلب من جای تو (سرود)            تعداد استفاده : 529
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:38
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:38
کد: 106066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تپش تپش تپش قلب من فدای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 521
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:14
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:14
کد: 106065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیمه شده کشور ایران از خاک پای تو (سرود)            تعداد استفاده : 513
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:37
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:37
کد: 106064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا علی علی علی موسی الرضا (ذکر)            تعداد استفاده : 513
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:04
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:04
کد: 106063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای که چون من هزارها داری آسمانی تر (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 486
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:13
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:13
کد: 106062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آمدم ای شاه پناهم بده (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 455
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:59
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:59
کد: 106061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حرام باشد اگر رو به غیر او بزنم (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 462
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:19
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:19
کد: 106004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روی ابرا آسمون غرق تمنا (سرود، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 457
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:27
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:14:27
کد: 106003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بی قرار و خراب سلطانم (مدیحه سرایی، سال 93) (جدید)            تعداد استفاده : 466
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:06
کد: 106002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در این مسیر هر که هوادار می شود (سرود، سال 91)            تعداد استفاده : 447
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:05
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:05
کد: 105951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلم در هوای تو ، شدم مبتلای تو (سرود، سال 91)            تعداد استفاده : 419
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:11
کد: 105950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاک حرم رسید و دوا نیز داده شد (مدح، سال 91)            تعداد استفاده : 371
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:10
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:10
کد: 105949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - دلم تنگه برای حرم تو (مناجات)            تعداد استفاده : 420
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:26:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 06:26:00
کد: 105838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - شور و ذکر            تعداد استفاده : 402
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:29:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 01:29:00
کد: 105837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - مظهر العجائب اسدالله غالب (سرود)            تعداد استفاده : 367
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:15:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 04:15:00
کد: 105836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - تپش تپش قلب من برای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 397
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:25:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 06:25:00
کد: 105835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - شاهنشه نجف حرمش فرق می کند (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 392
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:11:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 02:11:00
کد: 105834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - بیمه شده کشور ایران (سرود)            تعداد استفاده : 393
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:38:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 05:38:00
کد: 105833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - نفس نفس نفسم می رود برای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 387
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:14:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 04:14:00
کد: 105832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - بیمه شده کشور ایران (سرود)            تعداد استفاده : 380
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:37:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:37:00
کد: 105831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - ذکر و مولودی            تعداد استفاده : 385
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 01:04:00
کد: 105830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - آمدم ای شاه پناهم بده (مناجات)            تعداد استفاده : 389
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:59:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 02:59:00
کد: 105829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام رضا علیه السلام - ای که چون من هزار ها داری (مدح)            تعداد استفاده : 363
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:13:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 10:13:00
کد: 105828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - تو دلم دوباره غوغا شده (شور)            تعداد استفاده : 369
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:45:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 02:45:00
کد: 105719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - به پای عشقت ، برای عشقت (شور)            تعداد استفاده : 369
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 01:07:00
کد: 105718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - حرام باشد اگر رو به غیر او بزنم (شعرخوانی و سرود)            تعداد استفاده : 361
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:19:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 06:19:00
کد: 105717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - روی ابرا ، آسمون غرق تمنا (سرود)            تعداد استفاده : 340
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:27:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 14:27:00
کد: 105716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - بی قرار و خراب سلطانم (مدح)            تعداد استفاده : 343
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:06:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 09:06:00
کد: 105715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رضای حق همه در رضای رضا            تعداد استفاده : 1047
مناسبت : ذی القعده
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تپش تپش،تپش قلب من فدای رضا/ نفس نفس،نفسم میرود برای رضا/ منم منم که شدم زنده با شفای رضا/ شفای حق همه ولله در رضای رضا....سرود خوانی زیبا با نوای حسین سیب سرخی ویژه ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها
مدت :
کد: 105644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دیشب گذری کردم از کوچه میخانه            تعداد استفاده : 853
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دیشب گذری کردم از کوچه میخانه / دیدم همه مستان را دیوانه ی دیوانه / ساقی بلا جویان شاداب و لب خندان / می داد به سرمستان پیمانه به پیمانه ... سرود شاد میلاد پر سرور کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای حسین سیب سرخی .
مدت :
کد: 105570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دریای بی کرانی، داری چه قبله گاهی و چه جمکرانی            تعداد استفاده : 1132
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دریای بی کرانی/ داری چه قبله گاهی و چه جمکرانی/ تو صاحب دلها و صاحب الزمانی/ میشه یه روز آخر حکومتت جهانی/ جان جانی ... سرود زیبا و شاد با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب میلاد امام زمان علیه السلام 1396-1438
مدت :
کد: 105131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب شب عشقه شب سروره            تعداد استفاده : 1283
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب شب عشقه شب سروره/ امسال اگه خدا بخواد سال ظهوره/ مسیح زهرایی شبیه مولایی/ همه عالم نوکر تویی که آقایی ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کعبه زیباست به شرطی که تو در کعبه درآیی            تعداد استفاده : 885
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : کعبه زیباست به شرطی که تو در کعبه درآیی/ به حرم تکیه دهی روی عالم بنمایی/ دیده بر گل ننهم تا گل روی تو ببینمم/ دل به جنت ندهم تا تو ز من دل بربایی ... سرود خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گدای آستانت شدن به دست ما نبود            تعداد استفاده : 2559
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گدای آستانت شدن به دست ما نبود/ تو با کریمی خودت گدا درست می کنی/ کنار تو غریبه های شهر نیز راحتند/ تویی که از غریبه آشنا درست می کنی ... شعرخوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبح الست بود و خدا بی حساب داد            تعداد استفاده : 626
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : صبح الست بود و خدا بی حساب داد/ آرامشی به هستی در اضطراب داد/ عشق آفرید و عالم و آدم خطاب کرد/ بر هر که بوده فرصت یک انتخاب داد ... مدیحه سرایی حاج حسین سیب سرخی در سالروز میلاد با سعادت قطب عالم امکان ، امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا            تعداد استفاده : 728
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا/ یوسف فاطمه یوسف فاطمه/ مددی یا اباصالح ... سرودی بسیار زیبا با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب میلاد امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سامرا شد کعبه جان            تعداد استفاده : 603
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : سامرا شد کعبه جان/ اومده منجی جهان/ می خونم از عمق وجود/ مددی یا صاحب زمان ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در خجسته میلاد با سعادت منجی عالم بشریت.
مدت :
کد: 105114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آقام آقام یا اباصالح            تعداد استفاده : 628
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دوباره تو دنیا نوبت عشقه / بسر رسیده غم نوبت عشقه / اومده اونی که همه می دونند / یگانه سردار دولت عشقه ... سرود خواندی حاج حسین سیب سرخی در شب تولد امام زمان عج الله .
مدت :
کد: 105113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سر من خاک کف پای تو ای یابن الحسن            تعداد استفاده : 618
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : سر من خاک کف پای تو / چشم بسته به دستای تو / دل من مست تولای تو ای یابن الحسن ... سرودی خوش آهنگ با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب میلاد امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 105112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از خدا همیشه خواستم من که باشه سایتون رو سرم            تعداد استفاده : 1284
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : از خدا همیشه خواستم من/ که باشه سایتون رو سرم/ عمریه بهت میگم مادر/ یه بار بهم بگو پسرم ... سرودی زیبا با صدای حاج حسین سیب سرخی ویژه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها (میلاد حضرت زهرا 93 - هیئت روضه العباس)
مدت :
کد: 104680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیر قدم های تو از یاس و اقاقی پره            تعداد استفاده : 950
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : زیر قدم های تو از یاس و اقاقی پره/ وقتی علی فقط به اسم تو قسم می خوره/ یعنی می خوام دنیا نباشه اگه زهرا نباشه/ یه حسی تو دلم میگه دای نگام می کنی ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها (میلاد حضرت زهرا 93 - هیئت روضه العباس)
مدت :
کد: 104679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لطف چشمان توست حیدریم            تعداد استفاده : 942
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : لطف چشمان توست حیدریم/ با نگاه تو از بدی بری ام/ آمدم محض گفتن تبریک/ با دل عاشق کبوتریم ... شعر خوانی حاج حسین سیب سرخی در جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها (میلاد حضرت زهرا 93 - هیئت روضه العباس)
مدت :
کد: 104678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دنیا باز صحنه محشر شد            تعداد استفاده : 871
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دنیا باز صحنه محشر شد/ میلاد سوره کوثر شد/ چشمای خیس و دل مجنون/ هدیه من تو روز مادر شد ... مولودی شاد با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
مدت :
کد: 104677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از روز ازل دل به تو دادم            تعداد استفاده : 883
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : از روز ازل دل به تو دادم/ از روز ازل دلبری کردی/ لایق نگات نبودم اما/ تو برای من مادری کردی ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها.
مدت :
کد: 104676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد حضرت زینب (س) - سال 95 - به اسم حور قسم با نور (سرود جدید)            تعداد استفاده : 368
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:12:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 03:12:00
کد: 104479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد حضرت زینب (س) - سال 95 - شیر زن کرب و بلا زینب زینب (سرود جدید)            تعداد استفاده : 396
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:27:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 02:27:00
کد: 104478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد حضرت زینب (س) - سال 95 - به روی لب هام قسمت (سرود جدید)            تعداد استفاده : 416
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:04:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 08:04:00
کد: 104477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد حضرت زینب (س) - سال 95 - زینبی را که می شناسم من (مدح)            تعداد استفاده : 377
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:38:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 12:38:00
کد: 104476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - زینب اگر نبود امات تمام بود (مدح)            تعداد استفاده : 351
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:42:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 04:42:00
کد: 104466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - ای افتخار اهل حرم یا علی مدد (سرود)            تعداد استفاده : 359
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:40:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 02:40:00
کد: 104465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - به نام نامی حیدر (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 363
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:42:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 05:42:00
کد: 104464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - ز کودکی در این خانه کار می کردم (مدح)            تعداد استفاده : 366
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:35:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 10:35:00
کد: 104463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - ای پناه عالمین یا شریکه الحسین (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 370
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:28:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 15:28:00
کد: 104462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت حضرت زینب سلام الله علیها - منم گدای زینب (س)(سرود و ذکر)            تعداد استفاده : 358
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 00:49:00
کد: 104461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای یوسف زهرا بیا ای قبله دلها بیا            تعداد استفاده : 483
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای یوسف زهرا بیا ای قبله دلها بیا/ ای مصلح دنیا بیا ای ماه محفل ها بیا/ مولا بیا مولا بیا ... سرودی زیبا با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب شب عشقه شب سروره            تعداد استفاده : 470
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب شب عشقه شب سروره/ امسال اگه خدا بخواد سال ظهوره/ مسیح زهرایی شبیه مولایی/ همه عالم نوکر تویی که آقایی ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کعبه زیباست به شرطی که تو در کعبه درآیی            تعداد استفاده : 418
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : کعبه زیباست به شرطی که تو در کعبه درآیی/ به حرم تکیه دهی روی عالم بنمایی/ دیده بر گل ننهم تا گل روی تو ببینمم/ دل به جنت ندهم تا تو ز من دل بربایی ... سرود خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گدای آستانت شدن به دست ما نبود            تعداد استفاده : 424
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گدای آستانت شدن به دست ما نبود/ تو با کریمی خودت گدا درست می کنی/ کنار تو غریبه های شهر نیز راحتند/ تویی که از غریبه آشنا درست می کنی ... شعرخوانی حاج حسین سیب سرخی در شب ولادت امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبح الست بود و خدا بی حساب داد            تعداد استفاده : 252
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : صبح الست بود و خدا بی حساب داد/ آرامشی به هستی در اضطراب داد/ عشق آفرید و عالم و آدم خطاب کرد/ بر هر که بوده فرصت یک انتخاب داد ... مدیحه سرایی حاج حسین سیب سرخی در سالروز میلاد با سعادت قطب عالم امکان ، امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا            تعداد استفاده : 276
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا/ یوسف فاطمه یوسف فاطمه/ مددی یا اباصالح ... سرودی بسیار زیبا با نوای حاج حسین سیب سرخی در شب میلاد امام زمان علیه السلام.
مدت :
کد: 94746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سامرا شد کعبه جان            تعداد استفاده : 251
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : سامرا شد کعبه جان/ اومده منجی جهان/ می خونم از عمق وجود/ مددی یا صاحب زمان ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در خجسته میلاد با سعادت منجی عالم بشریت.
مدت :
کد: 94745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 136
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:13
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:09:13
کد: 94692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - به سینه من محتاج دست رد نزنید (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 112
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:36
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:04:36
کد: 94691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - خرد را یافتم (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 121
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:02
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:02:02
کد: 94690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - شعرخوانی            تعداد استفاده : 113
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:03
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:03:03
کد: 94689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - بدر فاطمه نور کلامی (شور)            تعداد استفاده : 120
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:57
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:02:57
کد: 94687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - اگه دیوونه ندیده ای (شور)            تعداد استفاده : 112
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:02:59
کد: 94686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - عشقت و به دنیا نمیدم (سرود)            تعداد استفاده : 112
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:56
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:02:56
کد: 94685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - دوباره نیمه شعبونه (سرود)            تعداد استفاده : 121
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:26
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:03:26
کد: 94683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - بوی بهار و عطر اقاقی (سرود)            تعداد استفاده : 120
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:09
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:04:09
کد: 94682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - در این سینه تیر محبت نشسته (مدح)            تعداد استفاده : 72
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:57
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:15:57
کد: 94679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوباره اسم حسین اومد            تعداد استفاده : 486
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Sardaran96 دوباره اسم حسین اومد/ دوباره جنون من بی حد/ دل من بی بهونه پر زد/ منمو و پرچم رو گنبد ...دارو ندارم همه کس و کارم/ نوکر در خونتن ایل و تبارم ... سرود زیبا ویژه ولادت امام حسین علیه السلام با نوای حاج حسین سیب سرخی (جشن انوار کربلا 1393 - هیئت روضه العباس)
مدت :
کد: 94493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آی اهل عالم شب حسینه            تعداد استفاده : 455
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Sardaran96 آی اهل عالم شب حسینه/ خوش بحال اونی که تو بین الحرمینه/ خدا پیغمبری آقا تو محشری/ به تو شاهی میاد به ما هم نوکری ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در جشن انوار کربلا.
مدت :
کد: 94475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام - مولانا و قمر الحسین (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 163
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:36
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:36
کد: 94346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام - من ز خود هیچ ندارم (مدح)            تعداد استفاده : 136
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:50
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:50
کد: 94345
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام - عشق تو به دنیا نمیدم (سرود)            تعداد استفاده : 158
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:36
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:36
کد: 94344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام - تو یل غیرت و ایثار و وفایی (سرود)            تعداد استفاده : 182
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:32
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:11:32
کد: 94343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام - برای صبح قیامت بس است نام علی (ع)(شعرخوانی و ذکر)            تعداد استفاده : 137
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:55
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:55
کد: 94342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - یک جهان نوشت علی (ع)(مدح)            تعداد استفاده : 106
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:07:44
کد: 94341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - من ز خود هیچ ندارم (مدح)            تعداد استفاده : 104
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:31
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:08:31
کد: 94340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - عشقت رو به دنیا نمیدم (سرود)            تعداد استفاده : 93
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:05
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:09:05
کد: 94339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - عشق خود خدا اومد (سرود)            تعداد استفاده : 93
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:45
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:08:45
کد: 94338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - خدا آرزوی علی را بر آورد (مدح)            تعداد استفاده : 77
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:24
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:10:24
کد: 94337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - حب الحسین وسیله السعدا (شور)            تعداد استفاده : 83
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:51
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:03:51
کد: 94336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - ثانیه ثانیه اسم تو رو لبه (شور)            تعداد استفاده : 84
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:28
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:01:28
کد: 94335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - تو یم غیرت و ایثار و وفایی (سرود)            تعداد استفاده : 78
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:33
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:33
کد: 94334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت سرداران کربلا - ما نسل جهاد و شور و شینم (سرود)            تعداد استفاده : 50
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:08
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:08
کد: 94273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت سرداران کربلا - دور مجنون گذشت نوبت ماست (مدح)            تعداد استفاده : 50
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:57
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:11:57
کد: 94272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت سرداران کربلا - با چشماش دلامون و صفا داد (سرود)            تعداد استفاده : 47
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:02
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:08:02
کد: 94271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - سال 1394 - ولادت سرداران کربلا - آبرومه آرزومه تا ابد با شما باشم (مناجات)            تعداد استفاده : 46
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:40
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:03:40
کد: 94270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - منم و کعبه کویت، منم و قبله ی رویت (سرود)            تعداد استفاده : 68
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:00
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:00
کد: 94138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - من نوکرتم هر چی دارم از صدقه سر توست (مدح)            تعداد استفاده : 58
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:04
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:11:04
کد: 94137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - سیاهم و تویی صبح سپیدم (سرود)            تعداد استفاده : 56
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:59
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:59
کد: 94136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - ثروت من عشق اربابه (سرود)            تعداد استفاده : 56
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:59
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:06:59
کد: 94135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - تو دلم دوباره غوغا شده خیلی وقته که معما شده (سرود)            تعداد استفاده : 61
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:47
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:09:47
کد: 94134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخی - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - اسمت رو از زبون مادرم شنیدم (سرود)            تعداد استفاده : 49
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:25
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:10:25
کد: 94133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,191,744