خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد حسن رضائیان- دسته : تلاوت

استاد حسن رضائیان

استاد حسن رضائیان

تلاوت
   تعداد 9
لاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46            تعداد استفاده : 801
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:32
مدت : 05:32
کد: 89034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین            تعداد استفاده : 739
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:54
مدت : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه            تعداد استفاده : 796
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:16
مدت : 05:16
کد: 89032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات 169-170            تعداد استفاده : 799
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یاسین آیات 1 تا 12            تعداد استفاده : 574
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه طه آیات 1 تا 8            تعداد استفاده : 388
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان آیات 29 تا 34            تعداد استفاده : 375
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 62            تعداد استفاده : 395
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب آیات 21 تا 27            تعداد استفاده : 394
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,728,716