خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حسن رضائیان

استاد حسن رضائیان

استاد حسن رضائیان

   تعداد 11
لاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46            تعداد استفاده : 805
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:32
مدت : 05:32
کد: 89034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین            تعداد استفاده : 744
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:54
مدت : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه            تعداد استفاده : 801
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:16
مدت : 05:16
کد: 89032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات 169-170            تعداد استفاده : 803
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه یاسین آیات 1 تا 12            تعداد استفاده : 582
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه طه آیات 1 تا 8            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه لقمان آیات 29 تا 34            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 62            تعداد استفاده : 398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب آیات 21 تا 27            تعداد استفاده : 398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1531
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 11826
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رضائیان
مدت :
کد: 6657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,860,487