خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد حسن رضائیان

استاد حسن رضائیان

استاد حسن رضائیان

   تعداد 11
لاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46770
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:32
زمان : 05:32
کد: 89034
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین715
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:54
زمان : 05:54
کد: 89033
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه765
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:16
زمان : 05:16
کد: 89032
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات 169-170774
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:10
زمان : 06:10
کد: 89031
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه یاسین آیات 1 تا 12551
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10338
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه طه آیات 1 تا 8370
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10337
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه لقمان آیات 29 تا 34357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10336
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 62370
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10335
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه احزاب آیات 21 تا 27368
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10334
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گلبانگ اذان1452
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گلبانگ اذان10110
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رضائیان
زمان :
کد: 6657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,926,442