خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج نادر جوادی- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام

حاج نادر جوادی

حاج نادر جوادی

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 7
گل آپار زینبیم            تعداد استفاده : 838
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظم گلزاری وردی بیر بیرینه            تعداد استفاده : 829
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آغشام اولدی ننه            تعداد استفاده : 624
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرغ روحیم ده قولاغ ور فریادیمه            تعداد استفاده : 655
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پوزولدی گل ستانیمیز            تعداد استفاده : 872
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نازلی رقیه            تعداد استفاده : 916
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیر قز رقیه تک            تعداد استفاده : 933
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,266,998