خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)

مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)

مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)

   تعداد 6
زینب از شام وارد کربلا شد            تعداد استفاده : 3884
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:00
توضیحات : نوحه خوانی در بوشهر اجرا - جهان بخش کردی زادهبخشو «زینب از شام وارد کربلاشد؛ ای شیون به روز اربعین با دل پر درد و غمین» (17:00)
مدت : 17:00
کد: 3774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شروه            تعداد استفاده : 2586
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:42
توضیحات : نوحه محلی بوشهر آواز تنها، به سبک زنده یاد بخشو خواننده - عبدالرحیم کرمی (1:42)
مدت : 1:42
کد: 3671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
واویلا، واویلا            تعداد استفاده : 2177
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:02
توضیحات : نوحه (سنج و دمام) محلی جنوبی نوحه خوانان - جهانبخش کردی زاده( بخشو ) ، حسین خرمایی (21:02)
مدت : 21:02
کد: 3670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زینب از شام وارد کربلا شد            تعداد استفاده : 2587
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:00
توضیحات : نوحه خوانی در بوشهر اجرا - جهان بخش کردی زادهبخشو «زینب از شام وارد کربلاشد؛ای شیون به روز اربعین با دل پر درد و غمین» (17:00)
مدت : 17:00
کد: 3490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیعیان گشته عیان ماتم سالار شهیدان            تعداد استفاده : 3304
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:12
توضیحات : نوحه «شیعیان گشته عیان ماتم سالار شهیدان؛همه زن های ستم دیده همه گریان و پریشان» با صدای جهان بخش کردی زادهبخشو (5:12)
مدت : 5:12
کد: 2652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آرزوی کربلا            تعداد استفاده : 1948
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:12
توضیحات : نوحه محلی جنوبی نوحه خوانان - جهانبخش کردی زاده - بخشو - (5:12)
مدت : 5:12
کد: 2089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,356,009