خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : استاد محمد علی کریمخانی- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

استاد محمد علی کریمخانی

استاد محمد علی کریمخانی

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 8
ماه من شاه من مهربان اله من            تعداد استفاده : 20977
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 08:55
توضیحات : مناجات با خدا «من آمده ام ای خدا درد خود را دوا کنم/رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم/ماه من شاه من مهربان اله من» با صدای «محمدعلی کریم خانی» (08:55)
مدت : 08:55
کد: 6354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پناه بی پناهان            تعداد استفاده : 13574
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:59
توضیحات : مناجات با خدا «الهی بی پناهان را پناهی/به سوی خسته حالان کن نگاهی/مرا شرح پریشانی چه حاجت/که بر حال پریشانم گواهی» با صدای «محمدعلی کریم خانی» (10:59)
مدت : 10:59
کد: 6353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چرا تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی            تعداد استفاده : 11079
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:22
توضیحات : مناجات با خدا «چرا تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی/خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی/به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند/برای درد بی امان چرا دعا نمی کنی/بیا چو مرغ شب بخوان ترانه ی خدا خدا» با صدای «محمدعلی کریم خانی» (10:22)
مدت : 10:22
کد: 6352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لطف یار            تعداد استفاده : 8433
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 05:25
توضیحات : مناجاتی زیبا با خدا «ز گناه خویش شرمنده منم/بر هر چه عقوبت است زیبنده منم/غفار تویی غنی تویی شاه تویی/گمراه منم گدا منم بنده منم...» با صدای «کریمخانی» (05:25)
مدت : 05:25
کد: 6327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جان مولا علی بر گناهانم قلم عفو بکش            تعداد استفاده : 7299
زبان : آذری، ترکی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:31
توضیحات : درخواست از خداوند«جان مولا علی بر گناهانم قلم عفو بکش» با صدای محمد علی کریمخانی به زبان ترکی (1:31)
مدت : 1:31
کد: 6264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی            تعداد استفاده : 7383
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:31
توضیحات : مناجات با خدا«ترحم کن بر حال زارم» با صدای محمد علی کریمخانی (1:31)
مدت : 1:31
کد: 6263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
این دهان بستی دهانی باز شد            تعداد استفاده : 6521
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:50
توضیحات : آواز «لب فرو بند از طعام و از شراب؛ سوی خوان آسمانی کن شتاب» با اجرای «کریمخانی»؛ خواننده - «خدایی» شعر از «مولانا»(8:50)
مدت : 8:50
کد: 6262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای وصـــالــت آرزوی عـاشـقــــان/ صدای حسام الدین سراج            تعداد استفاده : 7004
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:15
توضیحات : آواز «ای وصـــالــت آرزوی عـاشـقــــان، وی خیــالــت پیش روی عـاشقـان» با اجرای «محمدعلی کریمخانی» با صدای «حسام الدین سراج»(8:15)
مدت : 8:15
کد: 6261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,905,907